Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1975, 8ste jaargang, nr. 1

DE ZAKEN VAN BEERNEM...

Een kasteelheer vertrok van zijn slot op 25 mei 1915; een vreedzame jachtwachter deed zijn dagelijkse ronde, zaterdag 28 augustus 1915; een flinke en oersterke jongeman verliet zijn hoeve, op 7 november 1926, om kermis te vieren...

Allen keerden nooit terug.

Vijftig, zestig jaar zijn voorbijgegaan - doch er zijn heel wat geheimen gebleven...

Belangwekkende voordracht over «DE ZAKEN VAN BEERNEM», te Knesselare, in de feestzaal, Kloosterstraat 42, op vrijdag 19 september 1975, te 20 u.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024