Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1975, 8ste jaargang, nr. 2

DE OUDE KERK VAN KNESSELARE

In maart 1885 begon men de oude parochiekerk van Knesselare ten gronde te slopen en op Witte Donderdag van datzelfde jaar zegende Z.E.H. Pastoor Van den Dooren de houten noodkerk in, in de hof van de pastorie, alwaar zij dienst zou doen tot de nieuwe opgebouwd was.

Er bestaat geen enkele foto van de oude gesloopte kerk.  Blijkbaar was de fotografie toen nog niet tot Knesselare doorgedrongen  !

Wèl liet het Gemeentebestuur - vooraleer met de afbraak te beginnen - door een architect opmetingen doen en bescheiden plannen opmaken, vijf in getal: een vooraanzicht, een zijzicht op de zuidkant, een grondplan en twee dwarsdoorsneden, A-B en C-D.  Deze worden op het Gemeentehuis bewaard.

Pentekening van Hippolyte Buyse,
Knesselare, 7 maart 1885.

Onlangs echter ontdekten wij, langs Omer Buyse om, een oude pentekening, afkomstig van de zolder van de overleden Emiel Buyse, Kerkstraat.  Deze tekening stelt natuurgetrouw de oude kerk voor, gezien vanaf de noordzijde, naast de pastorie.  Zij is gedateerd op 7 maart 1885, dus onmiddellijk vóór de sloping, en draagt de naam van de tekenaar: Hippolyte Buyse.

Deze eenvoudige man, een huisschilder, ongetwijfeld met een zekere heemliefde bezield, heeft dus tot in detail het tot verdwijnen gedoemde gebouw willen vastleggen.  Hij deed het zeer nauwkeurig en eerlijk, zodat wij verschillende kleinigheden - die wij niet wisten op zijn tekening kunnen vaststellen, bv. de dichtgemetselde vensters van het koor, de schoorsteen van de sacristie, de ankeringen van de toren, het torenluikje voor het uitsteken van het kermisvaantje, enz.

Aldus is zijn schamele pentekening, die wij hiernaast verkleind afbeelden, eigenlijk een uniek dokument geworden.

Het koor van de oude kerk dateerde van omstreeks 1470, toren en schip waren grondig verbouwd in 1790-92.  De bidplaats telde drie beuken onder één dak, met de toren vooraan, boven het portaal, recht tegenover het oude Gemeentehuis.  Binnenin stonden tweemaal vijf zware, vierkante pijlers, in veldsteen, waarop de stenen gewelven rustten.  Voor de gelovigen beschikte men over een ruimte van 27 m lengte op 16,80 m breedte, binnen de muren gemeten.

De toren van de oude kerk was 31 m hoog, het kruis inbegrepen.  Elke zijbeuk telde zes vensters met halfcirkelvormige bogen.

En hierin heeft Hippolyte Buyse zich vergist: hij tekende zeven ramen in plaats van zes...

Alf. RYSERHOVE

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024