Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1978, 11ste jaargang, nr. 1

NAUWELIJKS AAN DE
HONGERDOOD ONTSNAPT TE ZOMERGEM

In 1848 heerste er een grote hongersnood in Zomergem.  Vele inwoners waren de hongerdood nabij, bij zover, dat er op een bepaalde dag elf mensen werden begraven, zoals burgemeester Bernard De Neve destijds in zijn kroniek schreef.  Een arm gezin uit de wijk Durmen was er zo erg aan toe, dat deze lieden hun toevlucht namen tot het eten van meiboom, het gekende onkruid der koutergronden.  Het 10-jarig zoontje, met name Jan Francies Wille (1838-1923) werd bijna uitgehongerd aangetroffen langs de wegkant, zittend tegen een boomstam.

De toenmalige kasteelvrouw, die het kasteel van Durmen bewoonde, werd van deze schrikbarende toestand op de hoogte gebracht.  De edelvrouw zorgde ervoor, dat de knaap en zijn familie gespijzigd werden.  Bovendien mochten zij elke week een roggebrood afhalen op het kasteel.  Deze familiale overlevering werd steeds verder verteld, zodat zij heden tot ons is doorgedrongen.  Het is misschien wel nuttig deze gruwelijke tijd te vergelijken met onze huidige toestanden.

Dit verhaal werd verteld door weduwe R. Bockaert-Van Laecke, waarvoor onze dank.

R. Claeys.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024