Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1980, 13de jaargang, nr. 2

HISTORIEK  PITTEMS  TONEELLEVEN


Van de hand van Guido Defour uit Pittem verscheen een historische schets van het toneelleven in Pittem.

Het is een overdruk van eerder verschenen bijdragen in een Westvlaams weekblad.  Het werd geen luxe-uitgave maar wel een dokument met historische inhoud.

Deze brochure kan bekomen worden door overschrijving van 50 + 20 fr. op nr. 467-1120391-31 van Defour G., Tiengebodenstraat 13, te 8870 PITTEM met vermelding "Loridan" en de brochure wordt dan opgestuurd.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2023