Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1980, 13de jaargang, nr. 3

DESIRE STEYAERT
(1816 - 1881)

Desiré Steyaert werd op 28 juli 1816 te Eeklo geboren als tweede zoon van Anselmus (° 2 januari 1786 Eeklo - † 28 april 1853 Eeklo) en Francisca Martens (1).  Hij woonde in 1856 te Eeklo in de «Boelaerstraet, 386» (2) en in 1880 in de «Molenstraat 22» waar hij een bloeiende kruidenierszaak had (3).

Desiré Steyaert speelde een rol in de Eeklose politiek sedert 1861 als gemeenteraadslid, toen hij Pieter Ecrevisse opvolgde, die de twee functies van raadslid en van vrederechter niet langer mocht cumuleren.  Hij zou dit mandaat gedurende twintig jaar, tot 1881 vervullen.  Van 1873 tot 1874 was hij ook schepen van de stad Eeklo.  Op 5 oktober 1874 werd hij burgemeester benoemd en bekleedde dit ambt tot aan zijn overlijden op 8 januari 1881.

Van beroep handelaar was Desiré Steyaert een goed financier, hij zorgde dat de stad bij zijn overlijden geen schulden had, en tijdens zijn ambtstermijn deed hij slechts die openbare werken uitvoeren, waarvoor er geld in kas was.

Zo nam hij o.a. de uitdieping en de bevaarmaking van het Eeklose Leiken op zijn aktief, waardoor de schepen tot aan de Oude Kaai konden komen.  Hij was ongehuwd en overleed schielijk op 8 januari 1881 te Eeklo in de ouderdom van slechts vierenzestig jaar «in de Meulestraete» (4).  Schepen P. de Wachter, fabrikant, werd toen dienstdoende burgemeester.

Wilfried STEEGHERS.

__________________________

(1) Geboorteregister j. 1816 - 1818 - B.S. Eeklo.  Terug naar de tekst
(2) Bevolkingsregister 1856, boek 5, blz. 222 - S.A. Eeklo.  Terug naar de tekst
(3) Idem 1880, boek 4, blz. 155 - S.A. Eek:o.  Terug naar de tekst
(4) Overlijdensregister j. 1881 - akte mr. 4 - B.S. Eeklo.  Terug naar de tekst
 

BIBLIOGRAFIE

1 STEEGHERS W. - Familiekundige vraagbaak Steyaert, «Ons Heem», jg. 28, nr. 3, Bloeimaand 1974, blz. 99-100.
2 STEEGHERS W., - Genealogie van de Familie Steyaert te Eeklo. «Appeltjes van het Meetjesland», XXX, 1979, blz. 65-72.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2023