Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1985, 18de jaargang, nr. 3

DE SOCIALISTISCHE HARMONIE
VOORUITZICHT - EEKLO

(1924 - 1938)

Onder deze titel verscheen in ons vorig nummer op pp. 84-105 een artikel, waarvan de naam van de auteur na de lay-out in de drukkerij was weggevallen.  Het artikel kwam uit de pen van ons redactielid Paul Van de Woestijne.

De foto op p. 86 was verwisseld, zodat de laatste zin van de begeleidende tekst nergens op sloeg.  Hierbij publiceren we de volledige foto met het café van Edmond Verbiest erbij.

Eecloo - De Oude Kaai
Aan de oude Kaai in het witte huis (waarvan weerspiegeling in het water) woonden rechts (Zuidmoerstraat nr. 82, nu nr. 106 A. T'Jolijn) Eduard De Vilder en links (nr. 84, nu nr. 108, slagerij Hertleer) in de estaminet zijn broer Petrus De Vilder, waar vanaf 1899 de socialisten samenkwamen.  Rechts ervan op de hofstee van Charles Van Hoorebeke hield men geregeld openluchtmeetings en sloeg men bij gelegenheid een feesttent op.  Rechts ernaast ziet men de drukbeklante estaminet van Edmond Verbiest.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2023