Enkele Bijdragen tot de Geschiedenis der Families Rijckaert, Noë en Aanverwanten

Inleiding

Welkom !

"...dat er anderen gevonden worden die dit werk zullen voortzetten..."

Hier vindt u
Enkele Bijdragen tot de Geschiedenis der Families Rijckaert Noë en Aanverwanten,
het grote boek van Prudent Ryckaert.
We hebben getracht heel getrouw zijn werk hier over te nemen,
maar we hebben wel een aantal afkortingen vervangen
bvb door de naam of het jaar voluit te schrijven.
We hebben ook enkele kleine (tik)foutjes verbeterd.

De gegevens in Prudent's boek gaan tot de zomer van het jaar 1953.
We hebben besloten de aanvullingen afzonderlijk te publiceren.
We hopen dat dat binnenkort zal mogelijk zijn.
Mocht u extra informatie hebben over hetgeen hier beschreven werd,
foto's, overlijdensberichten of andere (oudere) documenten
neem dan aub contact op met ons.

De zonen van Prudent hebben ons hun toelating gegeven
om dit boek hier te publiceren.
We zijn hen heel dankbaar hiervoor.

We wensen hier natuurlijk ook hulde te brengen
voor dit mooi werk aan Prudent zelf.
Hij was één van de pioniers ook op heemkundig gebied.

Veel leesgenot !
DN
 

Lees verder: Het Voorwoord van de auteur↑Top
De Bladwyzer van het boek van Prudent
Onze Ryckaert homepage
Foto's van Mevr. Nadine Ryckaert en van de familie Ryckaert van Bentille
Doorzoek onze Ryckaert webstek

Uw suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
Neem aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Copyright Notice

Meest recente bijwerking :  21-04-2021