Demografie van St.-Margriete

Geboren in St.-Margriete

Hier staan nu dus de geboorten van St-Margriete.  Van 1796 tot 1920.  Wat betekent dat precies ?  Wel, we namen de geboorteregisters van St-Margriete die door het Rijksarchief van BelgiĆ« en door 't Sents Archief bewaard worden, we ontcijferen de geboorte-akten die de Burgemeester of de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (of de "Meyer officier van den Civilen Staet van de gemeynte van Ste Margariete") daar heeft neergeschreven en voor iedere geboorte schreven we de naam neer van de boreling, de datum van zijn geboorte, de namen van zijn ouders en dergelijke meer.

Het zal dus gemakkelijker worden voor iedereen om een akte terug te vinden van iemand die in deze gemeente geboren werd—voor 1921.

Voor 1921 en na 1795.  Misschien zijn de registers van voor 1796 verdwenen om het de goddeloze Franse revolutionairen wat moeilijker te maken om kanonnevlees op te eisen voor hun eindeloze oorlogen voor meerdere oneer en glorie van Frankrijk.

Vroeger zocht men naar zijn voorouders in die oude boeken.  Genealogen (in spe) gingen door die registers in de hoop de akte te vinden van een familielid.  Dat wordt nu stilletjes aan verleden tijd: nu maken we lijsten van geboorte-akten en we maken die lijsten beschikbaar op het internet, waar de zoekmotoren de namen van de bore­lingen vinden en die opnemen in hun indexen.  Vroeg u op 1 juli 2021 aan Bing, DuckDuckGo, Qwant of Yahoo naar "geboorte Henricus Eugenius Verhulst St-Margriete" dan vonden zij dat voor u op onze blz Geboorten in Sint-Margriete 1900-1909.

Hmm... wie dacht dat Google best was ?
Op 1/12/2021 gingen we googlen naar "Henricus Eugenius Verhulst St-Margriete" en dan vonden ze hem wel, en op de goede blz.

Wie tot het einde van deze paragraaf leest komt ook nog te weten dat een laatste geboorte van het jaar soms ingeschreven werd met een eerste akte van het volgend jaar.

We moeten nog eventjes denken aan de tweelinkskes van de familie Lippens, de eerste geboren om 10 uur 's avonds en de tweede om 4 uur in de namiddag de dag daarna.

Nu komen stilletjesaan ook de huwelijken van St-Margriete erbij (zie hieronder) en misschien volgen vroeg of laat ook nog de overlijdens.  Wij zullen zien, zei de blinde.

Doorzoek deze webstek !

search engine by freefind

Naar de top van deze blz

Geboorten in St.-Margriete:
1796-1809 | 1810-1819 | 1820-1829 | 1830-1839 | 1840-1849 | 1850-1859 | 1860-1869 | 1870-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920 -

Huwelijken in St.-Margriete:
1796-1819 | 1820-1839 | 1840-1859 | 1860-1879 | 1880-1899 | 1900-1919 | 1920-1939 | 1940-

Overlijdens in St.-Margriete:
1910-1929 | 1930-1949 | 1950-1969 | 1970-

Over St.-Margriete

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  01-12-2023
Copyright Notice (c) 2024