Notice: Undefined variable: incl_path in /home/u158459683/domains/mijnplatteland.com/public_html/php/incl/usual_vars.php on line 5

Notice: Undefined variable: incl_path in /home/u158459683/domains/mijnplatteland.com/public_html/php/incl/usual_vars.php on line 8

Notice: Undefined variable: incl_path in /home/u158459683/domains/mijnplatteland.com/public_html/php/incl/usual_vars.php on line 16
Ml_more, een Meetjeslands dorp

Copyright Notice

Copyright (c)
Notice: Undefined variable: copyrite1 in /home/u158459683/domains/mijnplatteland.com/public_html/php/incl/copyrite_nl_incl.txt on line 4
- 2023  Alle rechten voorbehouden.  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt bij middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke wijze dan ook het electronisch, hetzij mechanisch, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

De gebruiker mag, voor zover technisch mogelijk, voor zijn eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik, een kopie van de inhoud van deze webstek maken of van een deel van die inhoud en/of die inhoud afdrukken of downloaden, op voorwaarde dat hij copyright-gegevens en bronnen van die inhoud goed zichtbaar op die kopie vermeldt.
De gebruiker mag niet de inhoud, geheel of gedeeltelijk, demonteren of ontsleutelen, wijzigen of er afgeleide werken van maken, op enigerlei wijze gebruiken om commerciële diensten aan derden te verlenen.  Hij mag niet de inhoud, geheel of gedeeltelijk, kopiëren, verkopen, verdelen, vertalen, verspreiden, reproduceren, publiceren, verhuren, in licentie geven of op andere wijze overdragen, de aangebrachte eigendoms- en auteursrechtaanduidingen, wijzigen of verwijderen, eventuele beveiligingen verwijderen, uitschakelen of omzeilen, eventuele installatie-, activatie- en/of toegangscodes doorgeven aan derden.

Aansprakelijkheid

We streven ernaar de informatie op deze website up-to-date, betrouwbaar, juist en volledig te houden.  De raadpleging en het gebruik van deze website gebeurt op risico van de bezoeker.  We geven geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op deze website, ongeacht of het gaat over eigen informatie dan wel door derden geleverde informatie.  Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan deze website.  Wij zijn evenmin aansprakelijk voor telecommunicatiekosten die hoger dan verwacht of gebruikelijk zouden zijn, en dit ongeacht het door de bezoeker gebruikte medium.  We zijn niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk.  We behouden ons het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van de informatie op deze website te verwijderen of te wijzigen.  Onbeschikbaarheid en/of oponthoud kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.

Links naar andere websites

Onze websites bevatten meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat wij deze websites aanbevelen, met de inhoud ervan akkoord gaan of met de personen die verantwoordelijk zijn voor die sites op enige wijze samenwerken.  Evenmin geven wij enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites.  Wij kunnen nooit verantwoordelijk worden geacht voor eventuele schade in het kader van het bezoek aan die websites.

No part of this website may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm, or any other means without prior written permission from the publisher.

Klik hier indien u contact wenst op te nemen met ons.

Droit d'usage personnel autorisé
du contenu du présent site

Par l'accès au site MijnPlatteland.com le copyright holder accorde à l'utilisateur qui l'accepte un droit d'usage personnel, privé, non collectif et non exclusif, du contenu du site.  Il est interdit de reproduire électroniquement, diffuser, vendre, publier, exploiter de toute autre manière et diffuser dans un autre format sous forme électronique ou autres, les informations présentes sur MijnPlatteland.com sans accord préalable du copyright holder.

Cliquez ici si vous voulez nous contacter.

GO BACK

Naar de top van deze blz
Het MeetjeslandInhoudstafelDoorzoek onze Meetjesland webstek

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  06-05-2021

Aalter
Adegem
Assenede
Balgerhoeke
Bassevelde
Bellem
Belzele
Bentille
Boekhoute
Donk
Doornzele
Eeklo
Ertvelde
Evergem
Hansbeke
Kaprijke
Kerkbrugge-Langerbrugge
Kleit
Kluizen
Knesselare
Landegem
Lembeke
Lotenhulle
Lovendegem
Maldegem
Merendree
Middelburg
Nevele
Oosteeklo
Oostwinkel
Overslag
Poeke
Poesele
Rieme
Ronsele
Sleidinge
St.-Jan-in-Eremo
St.-Kruis-Winkel
St.-Laureins
St.-Margriete
St.-Maria-Aalter
Ursel
Vinderhoute
Vosselare
Waarschoot
Wachtebeke
Waterland-Oudeman
Watervliet
Wippelgem
Zelzate
Zomergem