Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1968, 1ste jaargang, nr. 3

APPELTJES VAN HET MEETJESLAND

Tijdens zijn jongste vergadering heeft het bestuur van het Heem­kundig Genootschap van het Meetjesland met algemene stemmen beslist, de prijs van alle nog voorradige oude jaarboeken te brengen op 200 fr. per nummer, zijnde het bedrag van het huidige leesgeld en abonnement.

Blijven voorlopig nog verkrijgbaar:
nr 9 (1958), nr 13 (1962), nr 14 (1963) en nr 18 (1967).

Het is volstrekt nutteloos nog briefwisseling te voeren over alle andere, uitgeputte nummers.

A.R.
 

VRAAG EN AANBOD

AANGEBODEN

G. De Smet, pastoor te Ruiselede: Historiek van de kerk te Ruiselede (900-1968); in eigen beheer, druk. Vervenne, Tielt, 1968; 148 blz., rijk geïllustreerd.

Marc Arickx: Voor Kanegem wil ik mijn harpe snaren; artikels over folklore, geschiedenis, landschap en curiosa van Kanegem; bij de Schrijver, Dorp B.5, Kanegem; 32 blz., met kaart en mooie foto's.

Appeltjes van het Meetjesland, de uitgeputte nrs 12 - 15 - 16 - 17 (aan lid, tegen overeen te komen prijs).

N.B.  Men gelieve zich aanstonds in verbinding te stellen met de uitgever van ONS MEETJESLAND.  Natuurlijk is het onmogelijk nog te korresponderen over reeds verkochte uitgaven.  Wanneer men niet aanstonds het gevraagde ontvangt, dan betekent zulks dat men met de bestelling reeds te laat kwam...
 

G E V R A A G D  (met bede de gewenste prijs te willen opgeven):

De Leiegouw, Kortrijk: jaarg. I, aflevering 2 (1959) - jaarg. IV (1962).

Annales de la Société d'Emulation de Bruges, delen I à XII, jaren 1839 tot en met 1850.  De Potter/Broeckaert : Wachtebeke, Zelzate.

Prentkaarten van de verwoeste gewesten, 1914-18.

Verschelde : Geschiedenis van Middelburg in Vlaenderen; 272 blz. + 5 platen; in 8°, 1867.

J. Béthune: Epitaphes et monuments des églises de la Flandre au XVle siècle, d'après...  ; 398 p., groot formaat; 1897-1900.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024