Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1975, 8ste jaargang, nr. 3

BASIEL JOZEF HYACINTHE DE CRAENE
PRIESTER - DICHTER

(1880 - 1956)

Basiel Jozef Hyacinthe De Craene werd geboren op 15 april 1880 te Waarschoot, als zoon van de timmerman-winkelier Petrus Josephus (° 26 mei 1839 Waarschoot - †10 september 1882 Waarschoot), en de huishoudster-winkelierster Maria Emerentia Daugimont (° 24 mei 1847 Waarschoot - 24 december 1917 Waarschoot) (1).

Hij studeerde aan het Groot Seminarie te Gent en aan de universiteit te Leuven.  In 1905 werd hij tot priester gewijd, was achtereenvolgens onderpastoor te Aalst-Mijlbeke (1906-1910) en te Sint-Niklaas (Tereken) in 1910-1915.  Hij kwam naar het Meetjesland te Kaprijke, om aldaar van 1915 tot 1930 onderpastoor te zijn.

Hij werd pastoor te Sint-Maria-Leerne (Bachte-Maria-Leerne), van 1931 tot 1938 en ten slotte pastoor benoemd te Merendree van 1938 tot 1956.

Pastoor De Craene is vooral bekend als stichter, organisator en voorzitter van de Vlaamse Poëziedagen, welke ieder jaar in 1937-1939, en sedert 1945 te Merendree werden gehouden.

Deze Vlaamse Poëziedagen kenden een enorm sukses, de opkomst was soms zeer groot en met veel aandacht werden de verschillende spreekbeurten beluisterd.  Soms was daar een talrijke afvaardiging Nederlandse schrijvers aanwezig en dan denken we hier vooral aan Professor Minderaa, Rydes en Antoon van Duinkerken.

Hij moedigde daardoor de jonge krachten aan, bracht jaarlijks tientallen dichters samen, ongeacht hun leeftijd, opinies of standpunten, in een kader vol natuurschoon en serene rust.

Dit kader was de tuin van de pastorie, op Sint-Gerolfswal, met zijn reusachtige beuken, berken, een reusachtige catalpa, dit is een zeldzame Christusdoorn.  De ontvangst in die tuin was steeds betoverend.

De Vlaamse Poëziedagen in 1950 droegen een speciaal karakter, toen greep immers de huldiging plaats van de stichter en bezieler hiervan.

De Gouverneur van Oost-Vlaanderen, de heer M. Van den Boogaerde, richtte tot hem volgende ontroerende en schone woorden:
«Wie met weemoed opkijkt naar de schittering van de Gouden Eeuw in Nederland, om de menigvuldige groeperingen waar dichters en letterkundigen hun verzen en schriften konden toetsen aan een levende critiek, moet erkennen dat, alle verhoudingen in acht genomen, te Merendree iets dergelijks werd tot stand gebracht...».

Gelegenheidstoespraken werden nog gehouden door Mevrouw Julia Tulkens, Adolf Herckenrath, M.J. De Meester, Frank Meyland, Paul Dewalhens en P.G. Buckinx.

Hierbij werden in kleuren en geuren, het leven, het werk, het schone initiatief der Vlaamse Poëziedagen en de verdiensten van Z.E.H. De Craene als organisator, in alle eenvoud en gemoedelijkheid uiteengezet.

In 1955 greep te Gent de Basiel De Craene-hulde plaats door de «Vereniging van Katholieke Oost-Vlaamse schrijvers».

Zijn schriftelijk werk bestond vooral uit gedichten en religieus toneel: «Zijn Getuigen» (uitgegeven in 1926 bij N.V. Standaard-Boekhandel, Brussel); «De wording der dagen» (verzen, 1941); het «Bijbels Drama»; «De Pijn der Ziel» en een «Passieverhaal».

Hij overleed op 10 mei 1956 te Merendree.  Zijn doodsprentje, in het bezit van de heer L. Gyselinck te Gent, draagt zeer mooie teksten, waarvan we hier één enkele citeren, uit eigen werk van de kunstenaar:

«Zijn oog zag elke traan,
 Zijn oor ving elke zucht,
 Zijn hart kon medelijden.»
B. De Craene.

Basiel De Craene was een man zonder verdoken bedoelingen.  Iedereen die hem mocht ontmoeten ondervond zijn welgemeende gulheid.  Zijn hart en liefde lagen in de uitgestoken handen, waarmede hij elkeen ontving.

Hoe tintelend, vol onvergankelijke schoonheid, is het gedicht «September» dat we hier de lezer integraal aanbieden, om er zo van te genieten en te blijven mijmeren...

«De tijd verliest de jacht der zorgen;
de dagen schijnen spijtig kort te zijn,
de wat'ren en de rimpels van de Leie
sterven aan de oever als gebroken dromen.

De buitelingen van de zwaluwen
zijn een angstig zoeken: houten
bloemen treuren in de droge tuinen,
en om de mane hangen weemoedskringen.
De sterren krijgen weer hun toegemeten
glans: de verten dragen vroom 't geheim
vian wat geleden en gewonlen was,
van wat nog venler moet beginnen.
Maar in geen ander maand
is even wijd 't verlangen
van de uren, is even rijk
de geur van het geborgen graan.
En wordt de schaduw groot,
de zon is mild, de dauw is room
en in de avond prazelen geruchten
vam de rustige verborgenheden.
B. De Craene».

Baziel De Craene en zijn talrijke vrienden-kunstenaars, bleven vurig en trouw in hun werk, God ter ere en hun volk ten bate.  Als eenvoudige dorpsherder kon hij meteen zeggen: «Ik ken mijn schapen, en zij kennen mij».

Wilfried STEEGHERS.

__________________________

BIBLIOGRAFIE.

VAN SEVEREN G. — De Kerk en de Pastorij te Merendree, «Toerisme in Oost-Vlaanderen», 13e jaargang - Nr. 3. 1964.
LEROU Edouard. — Kuierend in de omgeving van Nevele, «Toerisme in Oost-Vlaanderen», 18e jaargang Nr. 3, 1969.


(1) Geboorteregister 1876 - 1880, akte Nr. 43 - B.S. Waarschoot.  Petrus Josephus De Craene huwde op 25 september 1871 te Waarschoot met Maria Emerentia Daugimont.  Hij was timmerman en winkelier en woonde volgens het bevolkingsregister 1880-1890, boek 1, folio 248, op de «Dorpplaats 13».  Hier volgen nu hun kinderen:
1) Maria Juliana Ghislena ° 22 juli 1872, Waarschoot.
2) Alma Ludovica Ghislena ° 30 januari 1874, Waarschoot.
3) Anna Maria Emerentia ° 11 december 1877, Waarschoot.
4) Basiel Jozef Hyacinthe ° 15 april 1880, Waarschoot, † 10 mei 1956, Merendree - Priester-Dichter. Terug naar de tekst
 

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024