Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1975, 8ste jaargang, nr. 3

De munten van Vlaanderen (11)

Leopold II ( 1865 - 1909) - vervolg

Gedurende het jaar 1901 wordt een zilverstukje uitgegeven van 50 centiem:
voorzijde = hoofd met lange baard
keerzijde = leeuw die de tafels van de grondwet houdt.

In 1904 en 1909 worden volgende zilverstukken geslagen: twee frank: 
voorzijde = kop met lange baard
keerzijde = waarde en datum in lauwerkrans.

Eén frank: als voorgaande.

Halve frank: als voorgaande, doch voor de jaren 1907 en 1909.

  Leopold III

Als pasmunt wordt aangemunt in koper:
Twee centiem: 
voorzijde - zittende leeuw met tafels van de grondwet
keerzijde = gekroonde leeuw

Eén centiem: als voorgaande.

Vanaf 1894 worden volgende nikkelen munten geslagen:

Tien centiem:
staande leeuw met «eendracht maakt macht» en datum.
Keerzijde = 10 centiem - «Leopold II Koning der Belgen».

Vijf centiem: als voorgaande.

Na 1901 volgen dan, ook in nikkel:
25 centiem:
voorzijde = waarde en palmtak
keerzijde = gekroond monogram en «Koninkrijk België»

10 centiem: als voorgaande.

5 centiem: als voorgaande

Albert I ( 1909 - 1934)

Goudstuk van 20 fr.: 1914 - 
Voorzijde = borstbeeld.
Keerzijde = gekroond wapen op een mantel

Twee frank: zilver - 
Voorzijde = bloot hoofd
Keerzijde = waarde en datum in lauwerkrans

Eén frank: als voorgaande.

Halve frank: als voorgaande.

Tengevolge van de snelle muntontwaarding van de jaren 1930, komen dan in 1933 en 1934 :
20 fr. in zilver:
Voorzijde = bloot hoofd
Keerzijde = gekroond wapen op een mantel.

Twee en één centiem in koper: als bij Leopold II, met monogram A. 25 - 10 - 5 centiem in nikkel of maillechort: als voorgaande.

Als grote nikkelen munten, welke de zilveren gaan vervangen, krijgen we:

Twintig frank of vier Belga: voorzijde:
Keerzijde:
bloot hoofd (1931 - 1932)
vier belga - 20 fr. - gekroond wapen op mantel.
 
Tien frank of twee Belga:
(1930 )
Herdenkingsmunt 100 jaar België.
Voorzijde: hoofden der drie koningen
Keerzijde: Koninkrijk België, 10 frank of twee Belga.
 
Vijf frank: 1930 - 1931 - 1932 - 1933 voorzijde: bloot hoofd ;
keerzijde: een Belga - 5 fr. in lauwerkrans.
 
Twee frank: 1923 - 1924 - 1930 voorzijde: België zijn wonden verzorgend, keerzijde: goed voor 2 frank en datum.

Eén frank: van 1922 tot 1933 = als voorgaande.

Halve frank: als voorgaande.

Duitse bezetting: 1914 - 1918

50 centiem: zink -  voorzijde = wapen op lauwertak en waarde
keerzijde = ster.
25 centiem: zink - voorzijde leeuw
keerzijde = waarde
10 centiem: zink - als voorgaande.
5 centiem: zink - als voorgaande.

Joris COUDENYS.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024