Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1976, 9de jaargang, nr. 4

GESCHIEDENIS VAN DE JAARMARKT
WAARSCHOOT

De Waarschootse Jaarmarkt is wel een van de oudste van de streek.  Op 26 mei 1783 gaf Jozef II de toelating om twee jaarmarkten te houden te Waarschoot.  Eén op derde paasdag en één op de dinsdag na de tweede zondag van september.

Door de intense veeteelt en paardenkweek van de Waarschootse boeren gaan de jaarmarkten nog altijd door tot op onze dagen, in 1976.

Vroeger was er meer bedrijvigheid op gebied van kopen en verkopen.  De middenstanders trachtten ook hun waren aan de man te brengen door te demonstreren en uit te stallen, bij zoverre dat de magistratuur van Waarschoot een verzoek richtte tot de Prins-Bisschop van Lobkowitz in 1784 om een gedeelte van het ruime kerkhof, bezijden de kerk te mogen gebruiken, omdat de dorpsplaats te klein was om hun waren uit te stallen.  Deze toestemming werd verkregen op voorwaarde dat de afgestane grond niet zou bebouwd worden.

Sedert 1920 is de markt meer uitgegroeid tot een prijskamp.  De marktkramers komen nu nog hun waren aanprijzen en verkopen.  Op de jaarmarkt wordt hier het beste vee getoond.  Niet zelden heeft onze jury provinciale en nationale kampioenen te beoordelen.  De jaarmarkt wordt door het feestcomité ingericht, het gemeentebestuur houdt de prijskamp recht door geldelijke steun en houdt eraan dat die lange traditie bewaard blijft.  Het vaardigt speciale politieverordeningen uit, opdat de aktiviteiten vlot zouden verlopen.  Zo lezen we in die verordeningen van 1851:

— De kramers mogen hun waren tonen op een rij langs de Kerkstraat (nu Stationsstraat), te beginnen rechtover de smis Bern. Vervaet (thans Daugimont) en alzo langs weerskanten tot aan de twee straatjes nevens de huizen Poppe en Tollenare.

— De veemarkt zal gehouden worden langs beide kanten van de Kerkstraat, tot aan de huizen Priem en Dobbelaere.  Er zullen palen voorzien zijn: «Veemarkt ».

— De paardemarkt zal in dezelfde straat zijn tot aan de kinders Cromheecke, met een paal ook: «Paardemarkt ».

— Achter de paardemarkt komt de zwijnsmarkt naar de wijk Oost toe.

— Alle personen die paarden zullen ter markt brengen en geen wagen hebben, zullen ze aan repen binden, tot aan de oprit van de stenen molen van Stockman.

— De paarden moeten met hun kop naar de huizen staan.  Kwaadaardige paarden staan achter de wagen.

— De paarden zullen getoond worden en draven in de zijstraatjes.

— Het is verboden tegen muren of palen te pissen.

— De standplaats is bepaald op:
Kraam: 1 m2 = 0,20 fr.
Koe of paard: 2 m2 = 0,25 fr.
Renne viggens = 0,50 fr.

Door het groot aantal dieren dat op de markt werd aangeboden, vroegen de inwoners van de Leest de markt te verleggen naar hun wijk.  Daarbij, er was toen volop spraak van het aanleggen van de spoorlijn Gent-Brugge.  Want daardoor zou de standplaats van de beesten doorsneden worden.  De dieren zouden door die stoommachine op de vlucht slaan en de commerce zou onmogelijk zijn.  De gestelde vraag, in 1860, werd door het bestuur niet ingewilligd.

Aantal dieren op markt of prijskamp:

tentoonge-
stelde dieren
op de markt
voor:
  Markt     Prijskamp  
1857 1900 1922 1974
14-4 15-9 17-4 11-9 12-4 12-9 16-4 10-9

Paarden 554 768 265 302 27 83 27 43
Koeien 123 96 13 19 13 17 43 107
Varkens 470 886 42 60 - - - -
Ezels 3 2 - - 8 11 - -

Bijna honderd jaar heeft de familie Vereecke aan de jaarmarkten of prijskampen deelgenomen.

In 1937 werd Vital Vereecke (° 1866 en + 1940) door het gemeentebestuur gehuldigd voor zijn honderdste deelname.  Hem werd een aandenken gegeven, getekend door burgemeester Dr. A. Van Hecke en de Schepenen R. Standaert en Ch. Welvaert.

Zijn zoon Clement helpt nu veertig jaar mee en toonde niet zelden de helft van het aantal paarden dat op de markt aanwezig was.

Zijn kleinzoon, Laurent, vee- en paardenhandelaar, zet de traditie voort op het Rattekasteel, met vernieuwde moed, samen met zijn jonge vrouw, Claudine De Poorter.

L. VEREECKE

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024