De familie Van Damme afkomstig van Kaprijke in het Meetjesland

Joanna Theresia van Damme

fa. Livinus van Damme (III b) & Joanna Bauwens

° Kaprijke 28/2/1682
x Kaprijke 10/5/1708 Lieven de Causmaecker

Lieven de Causmaecker was de zoon van Lieven de Causmaecker.

In 1719 kocht het echtpaar Lieven en Joanna de hofstede nevens het ouderlijke hof en in de Staat van Goed van Joanna Theresia staan beide hofsteden zeer nauwkeurig beschreven.

Dit laat ons toe het stamvaderlijke erf terug te vinden.  We citeren: - "… in de heerlijckheid Heijne in de Heijnakker, commende met het suijteijnde op de straete loopende van Caprijcke Kercke naer het Fortien, west de heere deser heerlijckhede, noort deersaemen Guilliaeme Clays, oost den selven ten deele ende oock de volghende hofstede…"

- "… een hofstede met de huijse ende westcaemer groot in erfven 3 gemeten en alf salvo justo, gheleghen oock ter deser heerlijckhede abouterende oost den Heijnpat ofte weghel [bestaat nog!], suijt de voornoemde straete, west ende noort den sterfhuijse…" (15 A)

Joanna Theresia van Damme is overleden te Kaprijke-Heijne op 20 maart 1724.  Zij werd de 22e in de kerk begraven, met 1e klasse en gezongen dienst.

Lieven de Causmaecker bleef achter met 3 zonen en 3 dochters, waarvan de jongste amper 10 maanden oud was.  Zij waren:

 1. Joannes de Causmaecker
  ° 1/3/1709
  † rond 1732
   
 2. Marie Ludovica de Causmaecker
  ° 7/2/1711
  Huwde met Laureyns Geeraert.
  Stierf rond 1736 en liet 2 wezen na.
   
 3. Joannas Theresia de Causmaecker
  ° Kaprijke 8/4/1713
  † voor 1738.
   
 4. Joanna Maria de Causmaecker
  ° 2/7/1715
  † Kaprijke 4/7/1715.
   
 5. Livinus de Causmaecker
  ° ± 1718
  † Watervliet 31/11/1735.
   
 6. Carolus de Causmaecker
  ° ± 1720
   
 7. Theresia Coleta de Causmaecker
  ° 1723
   

Lieven is later hertrouwd met Elisabeth Dhaele, ° Kaprijke 6/5/1706, dochter van Adriaen en Theresia Hamers (RAG - Kapr. 361 p. 256) en in 1729 met Elisabeth de Pape fa Jan fs Vincent, die zelf sinds 14 april 1727 weduwe was van burgemeester Lieven de Grave fs. Marijn uit Watervliet. (15 B)

Lieven de Causmaecker kreeg nog twee kinderen bij Elisabeth de Pape.  Hij overleed te Watervliet op 4 juli 1733.  Elisabeth de Pape was hem daar reeds op 11 februari 1733 in de dood voorafgegaan.

De ouders van Joanna Theresia:
Livinus van Damme (III b) en Joanna BauwensTop van deze blz
Onze Van Damme Welkom-blz
InhoudstafelOverzicht
Doorzoek onze Van Damme website !

Meer stambomen
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2023

Inleiding
Algemeen Overzicht

? van Damme (I)

Adriaan (II a)
Andreas (V e)
Andries (VII c)
Anthonius (II b)
Arnold (X f)
Augustus Maria (IX c)

Bruno (VIII b)
Carolus (VIII d)
Carolus Joannes (VIII)
Carolus Ludovicus
Carolus Petrus (IX a)
Charles (X a)
Constantinus
Cornelis (VI d)

Daniël (V d)
Daniël (X g)
Daneel (III c)
Désiré

Ferdinand (VII)
Franciscus (IV)
Francis Bernard (VI)

Georges (X d)
Herman (X c)
Ivo (VII b)

Jacobus
Joannes (III a)
Joannes Baptist (V)
Joannes Joseph (IX b)
Josephus (VIII e)
Judocus (VI e)
Julien Joseph
Karel Francies (IX f)

Levinus (V f)
Levinus (VII d)
Lieven (IV b)
Livinus (III b)
Livinus (V b)

Livinus (VI c)

Omer (X b)
Petrus (IX h)
Petrus Bernardus (° 1782)
Petrus Bernardus
Petrus Henricus (VI b)
Petrus Joannes (V a)
Raoul (X e)
Richard Adolf
Rose Anne

Theophil Petrus (IX d)
Urbanus Karel (IX g)

Noten

Deze webstek doorzoeken