De familie Van Damme afkomstig van Kaprijke in het MeetjeslandCette page en français

I       ? van Damme

We beginnen deze bijdrage over onze Van Damme familie met met een man waarover we in de grond zeer weinig weten.  Zijn voornaam is ons zelfs niet bekend.
Wel weten we dat hij in de tweede helft van de bewogen 16e eeuw heeft geleefd, maar waar dit was konden we tot heden niet achterhalen.

We weten slechts dat hij minstens twee zonen had, nl.:

  1. Adriaan van Damme (II a)
    die getrouwd was met Sibilla van Amerongen.
     
  2. Anthonius van Damme (II b)
    achtereenvolgens gehuwd met Elisabeth Oste en Marie Hariens.
     

Vermoedelijk waren de volgenden ook zijn kinderen:

  1. Hector van Damme
     
  2. Merchlinia van Damme
    Zij was gehuwd met Adrianus Noest en beviel in september 1614 te Assenede van een dochter Livina, die er op 26/9 gedoopt werd.  Haar peter was Lambrecht De Zweemer en haar meter tante Sibilla Van Ameronghen fa Daniel.
     
  3. Joanna van Damme
    Zij was gehuwd met Gaspar van Langenhove.
    Ze is overleden in Boekhoute rond 1628.  Ze had één dochter, Livina. (St.v.g. RAG Boekhoute, 199/156 dd 10/1/1629).
    Haar broer Anthonius Van Damme en schoonbroer Danneel Van Langenhove waren voogden over haar dochter.  Uit de staat van goed weten we dat ze geld geleend hadden bij Michiel Van Damme (die op 7/3/1626 voogd was over de wees of wezen van Franchois Schalevens, maar in 1629 reeds overleden was) en dat Gaspar en Joanna eigendom hadden in het Ambacht Boekhoute, waarvan een gedeelte lag naast de eigendom van de erfgenamen van Pieter Van Damme.  Waarschijnlijk waren die Michiel Van Damme, die Pieter Van Damme en Franchois Schalevens dichte familie: lenen bij familieleden was heel gewoon en eigendom naast elkaar wijst erop dat er voordien allicht verdeling was geweest van eigendom (van ouders of grootouders).
    Gaspar van Langenhove overleed in Boekhoute op de wijk “De Wilde” op 8/9/1677 en werd in de kerk begraven.  Hij was 75 jaar oud.
     

Bij voorbaat danken we gebeurlijke tipgevers die ons op het spoor van N. van Damme kunnen brengen.Top van deze blz
Onze Van Damme Welkom-blz
InhoudstafelOverzicht
Doorzoek onze Van Damme website !

Meer stambomen
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  19-10-2020
Copyright (c) 2023

Inleiding
Algemeen Overzicht

? van Damme (I)

Adriaan (II a)
Andreas (V e)
Andries (VII c)
Anthonius (II b)
Arnold (X f)
Augustus Maria (IX c)

Bruno (VIII b)
Carolus (VIII d)
Carolus Joannes (VIII)
Carolus Ludovicus
Carolus Petrus (IX a)
Charles (X a)
Constantinus
Cornelis (VI d)

Daniël (V d)
Daniël (X g)
Daneel (III c)
Désiré

Ferdinand (VII)
Franciscus (IV)
Francis Bernard (VI)

Georges (X d)
Herman (X c)
Ivo (VII b)

Jacobus
Joannes (III a)
Joannes Baptist (V)
Joannes Joseph (IX b)
Josephus (VIII e)
Judocus (VI e)
Julien Joseph
Karel Francies (IX f)

Levinus (V f)
Levinus (VII d)
Lieven (IV b)
Livinus (III b)
Livinus (V b)

Livinus (VI c)

Omer (X b)
Petrus (IX h)
Petrus Bernardus (° 1782)
Petrus Bernardus
Petrus Henricus (VI b)
Petrus Joannes (V a)
Raoul (X e)
Richard Adolf
Rose Anne

Theophil Petrus (IX d)
Urbanus Karel (IX g)

Noten

Deze webstek doorzoeken