De familie Van Damme afkomstig van Kaprijke in het Meetjesland

VI       Franciscus Bernardus
van Damme

fs Joannes Baptist Van Damme & Maria Anna Haverbeke

° Kaprijke 6 mei 1758
x Lembeke 29 april 1789 Maria Cornelia Boelens
Eeklo 25 december 1813


Geboren te Kaprijke op 6 mei 1758 om 6 uur in de namiddag, werd Franciscus Bernardus voor alle veiligheid eerst de nooddoop toegediend door de vroedvrouw Suzanna Martijn, maar toch nog dezelfde dag ook in de kerk boven de doopvont gehouden.  De peter was Jacobus Claeys die gehuwd was met een zus van de moeder van de dopeling, en zijn meter was Elisabeth van Damme, een zus van zijn vader.

Hij was 1,69m groot.  Hij trok het ongeluksnummer 6 bij de militieloting, werd goedgekeurd voor militaire dienst in het jaar 1815, maar liet zich vervangen door François Lems uit Eeklo, die het nummer 534 trok.

Frans huwde te Lembeke op 29 april 1789 met Maria Cornelia Boelens, geboren te Lembeke, 12 juli 1769, als dochter van Jacobus Boelens (burgemeester van Lembeke vanaf 1762) en van Anna Lippens.

Het echtpaar vestigde zich te Eeklo in de "Balgerhoekstraete" (nu Pastoor Bontestraat) op een hofstede die de familie daar reeds sedert 1719 bezat.  We vonden Frans van Damme vanaf 1789 dan ook terug in de jaarlijkse Ommestellingen (Belasting) van de stad Eeklo, waarin hij voor zijn landbouwbedrijf aangeslagen werd op 46 gemet 65 roeden (24).

Balgerhoeksraat

De hofstede was gelegen aan de noordkant van de Balgerhoekstraat en in de jaren 1820 was ze nog gemeenschappelijke eigendom van "les héritiers de Jean Van Damme à Caprijcke".  Ze besloeg ongeveer 6 1/2 ha., doch verder lagen er in de Boterhoek, de Ziedelingen, het Walland, de Mekensakker en in de Lange Hilten ongeveer 15 ha. landerijen die gemeenschappelijk familiebezit waren (25).

Handtekening van Franciscus Bernardus Van Damme

In de jaren 1810 was Frans van Damme persoonlijk ook eigenaar van een aan de zuidkant van de Balgerhoekstraat gelegen klein hoveken dat 1 ha. 10 a. 50 ca. groot was (26).

In de zandstreek van Eeklo was de hofstede van Frans van Damme dus een tamelijk belangrijk bedrijf.  In 1795 had hij ten andere 2 knechten, 2 meiden en 1 koewachter bij hem inwonend, wat blijkt uit de toen gehouden volkstelling waarin we lezen:

""Balgerhoekstraete     te Eeklo
sedert
kinderen
- 12 j.
2656 Francies van Damme 37 j. landtman 1788 3
2657 Marie Boelens 25 j. sijn vrauw 1788  
2658 Jan Frans Willems 27 j. domistique 1793  
2659 Pieter Bauwens 24 j. domistique -  
2660 Jacobus Dhaenens 16 j. koeiwachter -  
2661 Joanna Potvliege 24 j. meijssen 7 maand  
2662 Francisca Himschoot 19 j. meijssen - "" (27)

Op Kerstdag van het jaar 1813 overleed vader Frans op zijn hofstede te Eeklo-Balgerhoeke.  De over­lij­dens­aangifte op het Eeklose stadhuis werd gedaan door zijn 23-jarige zoon Petrus Jan van Damme en door een gebuur, Jan De Zutter, 33 jaar oud.  En Moeder Van Damme bleef achter met 10 kinderen.

Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
Overlijdensakt van François Bernard Vandamme

Overlijdensakt van François Bernard Vandamme

Tien jaar later, nl. op Oudejaarsavond 1823, liet ze zich te Eeklo afschrijven en ze vertrok met gans haar gezin — nog 9 thuis zijnde kinderen — naar de hoeve ENGELENDAEL te St.-Jan-in-Eremo, een alleenstaande pachthoeve op het hoogste punt van de St.Janspolderdijk die loopt tot aan de Boerekreek.

Moeder Maria Cornelia Boelens overleed daar op 14 januari 1831.
Ze had 10 kinderen ter wereld gebracht, allen te Eeklo-Balgerhoeke.  Ze werden allen gedoopt in de kerk van Adegem waartoe de wijk Balgerhoeke toen kerkelijk behoorde:

 1. Petrus Joannes Van Damme
  ° Balgerhoeke 23 maart 1790
  Hij was van de militielichting 1809 en trok bij de loting in Eeklo het nummer 130.  Hij was 1,59m groot, had kastanjebruin haar en wenkbrauwen, bruine ogen, een breed voorhoofd, kleine neus en mond, een ronde kin, een rond aangezicht en een klare gelaatskleur.  Hij had geen zichtbare littekens, maar werd wegens zijn zwakke constitutie afgekeurd op 21/3/1809.  Zoals toen de gewoonte was, moesten zijn ouders 200 frank taks betalen in de staatskas.
  In Brugge (Boeveriestraat, 55) ongehuwd overleden op 16 februari 1850.  Hij zal waarschijnlijk geestelijk of lichamelijk ziek geweest zijn, want we vonden dat de familie moest tussenkomen in zijn onderhoud.
   
 2. Franciscus Bernardus Van Damme
  ° Balgerhoeke 14 oktober 1791.
  x Adegem 18 september 1816 Marie D'Hurter
  xx Adegem 7/11/1832 Marie Charlotte Vertriest
  † Adegem 8 mei 1865
   
 3. Carolus Van Damme
  ° Balgerhoeke 15 oktober 1793
  Hij was 1,66m groot, werd goedgekeurd voor legerdienst, maar vervangen door Jacques Bernard Haers die op 1/12/1812 het 22e Linieregiment vervoegde.
  Hij is ongehuwd overleden te St.-Jan-in-Eremo op 18 juli 1823.
   
 4. Francisca Van Damme
  ° Balgerhoeke 4 januari 1796
  Zij huwde in St.-Jan-in-Eremo op 19/6/1828 met Constantin Bernardus De Jaeger (° Waterland-Oudeman 25/9/1798), zoon van Adriaen en Livina Maria Doolaeghe, en reeds weduwnaar van Carolina Bernardina Aernoudt.  Hij was wagenmaker van stiel.
  Francisca overleed in Waterland-Oudeman op 9/1/1841 op het Dorp.
  Haar echtgenoot hertrouwde in Waterland-Oudeman op 8/7/1841 met Cornelia Wijffels (° Waterland-Oudeman 12/2/1799), dochter van Petrus Joannes en Anna Maria Ronse. Hij (Constantin) overleed er op 14/9/1851.  Zij (Cornelia) hertrouwde in Waterland-Oudeman op 4/4/1855 met paardensmid Ferdinandus Franciscus Claeys (° Sint-Laureins 20/9/1801), zoon van Petrus Antonius en Anna Catharina De Maeter, reeds weduwnaar van Theresia Carolina Sagaert.  Cornelia overleed in Sint-Laureins op 15/11/1873 en Ferdinandus op 23/3/1875.
   
 5. Joanna Maria Van Damme
  ° Balgerhoeke 23 december 1797 (3 nivose VI), huwde te St.Jan-in-Eremo op 8 april 1834 met Joannes Franciscus De Bleecker, uit Moerkerke.  Hij werd geboren op 14 ventôse XI, de zoon van Joannes-Franciscus en Anna Maria Boerjan.
  Het echtpaar woonde een korte tijd in Waterland-Oudeman, daarna ongeveer 3 jaar in Aardenburg en ten slotte in Heille, dat ressorteert onder Sluis.
  Vader De Bleecker overleed te Heille op 28 november 1843 en zijn weduwe overleed in Sluis op 7/9/1873.
  Kinderen:
  • Adelaida De Bleecker
   ° Aardenburg 26 augustus 1836 (28)
  • Petrus Joannes De Bleecker
   ° Aardenburg 23 februari 1838
   † Sluis 10 oktober 1848
  • Ludovica De Bleecker
   ° Sluis 11 oktober 1840
   † Sluis 10/11/1922, ongehuwd
    
 6. Joannes Baptist Van Damme
  ° Balgerhoeke 14 augustus 1800 (26 thermidor VIII)
  Hij was van de lichting van 1819 en mat toen 5 voet en 2 duim. (33)  Hij lootte het nummer 75, werd geschikt bevonden, maar nooit opgeroepen.
  Hij was getrouwd te St. Margriete op 12 februari 1828 met Barbara Theresia Cuelenaere, geboren te Maldegem, 21 mei 1788, als dochter van Jan Baptist en van Anna Maria Van de Bon.

  Barbara was reeds weduwe met kinderen van Joannes Baptist De Smet, landbouwer, die op 46-jarige leeftijd op 21 januari 1826 te St.-Margriete overleden was.
  Sophie Van Damme, het enige kind van Jan Baptist en van Barbara Cuelenaere werd te St.-Margriete op 23 augustus 1831 geboren en overleed er op 22 juni 1832.
  Barbara overleed te St.-Margriete op 24 december 1852 en Jan Baptist overleefde haar tot 17 oktober 1869.
  Hij was in zijn leven landbouwer en herbergier op het Dorp te St.-Margriete en hij was van 1856 tot 1864 burgemeester.
   
 7. Ferdinand Van Damme (VII)
  ° Eeklo 20 december 1802 (gedoopt te Adegem).
  x Isabella Theresia De Clerck
  St.-Jan-in-Eremo 28 januari 1845
   
 8. Jacobus (Jacques Bernard) Van Damme
  ° Balgerhoeke 3 maart 1805 (12 ventôse XIII)
  x Yzendijke 11/8/1842 Martha Cornelia Wijffels † Zuidzande 19/12/1854
   
 9. Cornelius Van Damme
  ° Balgerhoeke 24 mei 1807.
  Van hem weten we alleen dat zijn familie in de jaren 1832-1833 (hij was toen meer dan 25 jaar oud!) 73 gulden 4 stuivers betaalde te Lembeke (!) voor schoolgeld.
   
 10. Seraphina Van Damme
  ° Balgerhoeke 5 mei 1809
  Trad in het huwelijk te St.-Jan-in-Eremo op 21 juli 1836 met Ludovicus Carolus Meyns (° Stalhille 9/4/1808), als zoon van landbouwers Joseph en Maria Anna Lievens.  Enige jaren voordien was Ludovicus samen met zijn broer als dienstknecht werkzaam geweest op de ouderlijke hoeve van de bruid.  Het jaar van het huwelijk vonden we daar niets meer van terug, maar als getuige bij het huwelijk verscheen bakker Johannes Leopoldus Cattoir uit Kaprijke.  Enige jaren later vonden we Ludovicus Carolus Meyns terug als bakker-winkelier te St.-Margriete waar hij overleed op 12 augustus 1880.
  Seraphina was hem reeds voorafgegaan sinds 11 februari 1876.
   

De vader van Franciscus Bernardus:
Joannes Baptist Van Damme
 Top van deze blz
Onze Van Damme Welkom-blz
InhoudstafelOverzicht
Doorzoek onze Van Damme website !

Meer stambomen
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2023

Inleiding
Algemeen Overzicht

? van Damme (I)

Adriaan (II a)
Andreas (V e)
Andries (VII c)
Anthonius (II b)
Arnold (X f)
Augustus Maria (IX c)

Bruno (VIII b)
Carolus (VIII d)
Carolus Joannes (VIII)
Carolus Ludovicus
Carolus Petrus (IX a)
Charles (X a)
Constantinus
Cornelis (VI d)

Daniël (V d)
Daniël (X g)
Daneel (III c)
Désiré

Ferdinand (VII)
Franciscus (IV)
Francis Bernard (VI)

Georges (X d)
Herman (X c)
Ivo (VII b)

Jacobus
Joannes (III a)
Joannes Baptist (V)
Joannes Joseph (IX b)
Josephus (VIII e)
Judocus (VI e)
Julien Joseph
Karel Francies (IX f)

Levinus (V f)
Levinus (VII d)
Lieven (IV b)
Livinus (III b)
Livinus (V b)

Livinus (VI c)

Omer (X b)
Petrus (IX h)
Petrus Bernardus (° 1782)
Petrus Bernardus
Petrus Henricus (VI b)
Petrus Joannes (V a)
Raoul (X e)
Richard Adolf
Rose Anne

Theophil Petrus (IX d)
Urbanus Karel (IX g)

Noten

Deze webstek doorzoeken