De familie Van Damme afkomstig van Kaprijke in het Meetjesland

IX e     Petrus van Damme

zoon van Bruno Van Damme (VIII b) en Sophia Catharina De Decker

° Eeklo 19/6/1866
x Antwerpen 2/5/1891 Maria Helena JORIS
† Merksem 28/7/1918

Brouwersgast, geboren op 19/6/1866 om 20.00 uur te Eeklo, zie afschriften 68 en 69, gedoopt op 20/6/1866 te Eeklo (peter en meter: Petrus Haegeman en Maria Catharina DE DECKER).

Hij was 1,663 m groot en kon lezen en schrijven.  Volgens de militieraad in 1886 werd hij goed bevonden voor legerdienst.  Hij trok het nummer 45 , waardoor er veel kans bestond dat hij werd opgeroepen.  Het archief (zie SAE-M10) vermeldt: “dienst in eigen persoon”, wat er kan op wijzen dat hij geen vervanging wilde en/of dat hij zo snel mogelijk de stap wilde zetten naar het leger, zonder zijn oproeping af te wachten.  Hij werd op 16/6/1886 ingelijfd in het 5e Linieregiment.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 2/5/1891 te Antwerpen (getuige(n): Joseph JACOBS, Alphonsus DE WILDE, Guilielmus FINE en Petrus CEURVORST), gehuwd voor de kerk op 2/5/1891 te Antwerpen (St-Laurentius) (getuige(n): Alfonso DE WILDE en Josepho JACOBS) met de 24-jarige Maria Helena JORIS, Dienstmeid-zonder beroep, geboren op 30/8/1866 te Beringen (aangifte door: Peeter Lodewijk BOOMANS en Louis VAN DE CRUYS).  Randschrift: De genaamde Joris Maria Helena wiens geboorteakte hiernevens is ingeschreven onder n°17 heeft voor den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Merxem, krachtens art.1 der overgangsbepalingen der wet van 15 october 1932, in dato 11 december 19"" akte n° 42 eene verklaring van vaderlandskeuze onderteekend ten einde de Belgische nationaliteit terug te verwerven.  De ambtenaar van den Burgerlijken Stand (get.) A.Vandergraesen.  Gedoopt op 31/8/1866 te Beringen (getuige(n): Gregorius SWALEN en Helena Jansen), overleden op 10/1/1935 om 22.00 uur te Merksem op 68-jarige leeftijd, begraven 1935 te Merksem.

Petrus is overleden op 28/7/1918 om 17.30 uur te Merksem op 52-jarige leeftijd (aangifte door: Ludovicus Van Damme en Evarist JORIS).

"'t Is me waarlijk droevig te moede U deze regelen te zenden.  Voor de tweede maal dezen oorlog deed de onverbiddelijke dood hare intrede in ons gezin en ontrukte ons onzen geliefden vader op Zondag 28 Juli.  Reeds sinds eenigen tijd ging hij langzamerhand achteruit en verloor den moed om nog langer te worstelen tegen de talrijke moeilijkheden die het bestaan thans medebrengt en waartegen Vader niet bestand was.  Vrijdags bleef hij te bed tot Zondags middag zijne ongesteldheid zulk ernstig aanzien kreeg dat we den dokter er bij haalden.  Deze verklaarde Vader lijdend aan eene dubbele borst­vlies­ontsteking (pleuris) en deed hem aanstonds berechten.

Eerst te 5 uren kwam E. H. Van De Velde de biecht hooren en toen om 5u30 in de verte de bel klonk van de berechting lag Vader snakkend in onze armen en gaf den geest terwijl men hem nog spoedig de H. Olie toediende.  Voor de H. Communie was het te laat..."  (Brief 11/8/1918 van P. L. Van Damme aan Eerwaarde Heer Staf Ooms).  Petrus werd begraven op 31/7/1918 te Merksem.

Maria Helena Joris is een tweede maal gehuwd voor de kerk op 57-jarige leeftijd op 20/10/1923 te Merksem (St-Franciscus) (getuigen: Ferdinandus Bernaert en Elisabeth Van Sprundel) met Petrus Van Sprundel, 52 jaar oud, geboren op 20/5/1871 te Rucphen (ten oosten van Roosendaal in Nederland), zoon van Joannes en Petronella van den Heyden en voordien weduwnaar van Maria Justina Lehembre, overleden in 1940 te Merksem en begraven op het kerkhof van Merksem.

Uit het huwelijk van Petrus Van Damme en Maria Helena JORIS :

 1. Ludovicus Van Damme
  Geboren op 23/6/1892 om 6.00 uur te Antwerpen (aangifte door Petrus Verrees, Joannes Philippus Lefeber en Catharina Van Den Brande).  De aangifte bij de Burgerlijke Stand te Antwerpen is door derden verricht ingevolge ziekte van de vader.  Gedoopt op 26/6/1892 te Antwerpen (peter en meter: Ludovicus JORIS en Emma Van Damme).
  Hij overleed op 31/10/1892 om 22.00 uur te Antwerpen, 130 dagen oud (aangifte door Petrus Van Damme en Joannes Janssens), begraven te Antwerpen.
   
 2. Petrus Ludovicus Desideer (Lode) Van Damme (X h)
  ° 7/7/1894 te Antwerpen
  x Antwerpen 15/10/1921
  † Antwerpen 24/3/1962
   
 3. Henricus Van Damme
  Steendrukkersgast - Boekvergulder, geboren op 5/4/1896 te Antwerpen, gedoopt te Antwerpen, overleden op 7/9/1916 om 19.00 uur te Merksem op 20-jarige leeftijd (aangifte door Ludovicus Van Damme en Evarist JORIS).  Beroepszieke als boekvergulder ?  Begraven op 11/9/1916 te Merksem.
   
 4. Henrica Julia (Jetje) Van Damme
  Kloosterzuster, geboren op 20/7/1898 te Antwerpen, gedoopt te Antwerpen, overleden op 31/5/1971 te Herentals op 72-jarige leeftijd, begraven op 3/6/1971 te Herentals.

De ouders van Petrus, Bruno Van Damme (VIII b) en Sophia Catharina De DeckerTop van deze blz
Onze Van Damme Welkom-blz
InhoudstafelOverzicht
Doorzoek onze Van Damme website !

Meer stambomen
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Inleiding
Algemeen Overzicht

? van Damme (I)

Adriaan (II a)
Andreas (V e)
Andries (VII c)
Anthonius (II b)
Arnold (X f)
Augustus Maria (IX c)

Bruno (VIII b)
Carolus (VIII d)
Carolus Joannes (VIII)
Carolus Ludovicus
Carolus Petrus (IX a)
Charles (X a)
Constantinus
Cornelis (VI d)

Daniël (V d)
Daniël (X g)
Daneel (III c)
Désiré

Ferdinand (VII)
Franciscus (IV)
Francis Bernard (VI)

Georges (X d)
Herman (X c)
Ivo (VII b)

Jacobus
Joannes (III a)
Joannes Baptist (V)
Joannes Joseph (IX b)
Josephus (VIII e)
Judocus (VI e)
Julien Joseph
Karel Francies (IX f)

Levinus (V f)
Levinus (VII d)
Lieven (IV b)
Livinus (III b)
Livinus (V b)

Livinus (VI c)

Omer (X b)
Petrus (IX h)
Petrus Bernardus (° 1782)
Petrus Bernardus
Petrus Henricus (VI b)
Petrus Joannes (V a)
Raoul (X e)
Richard Adolf
Rose Anne

Theophil Petrus (IX d)
Urbanus Karel (IX g)

Noten

Deze webstek doorzoeken