Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1980, 13de jaargang, nr. 4

SERAPHIN  JOANNES  PIESSENS
(1809 -1870)

Seraphin Joannes PIESSENS werd op 31 december 1809 te Eeklo geboren, als zoon van Joannes Benedictus (° 13 juli 1757 Eeklo - + 2 maart 1851 Eeklo, "St.-Jansgoed", 94 jaar oud) en Carolina Poppe fs Petrus Anthonius en Maria Jacoba De Jaeger (° 9 mei 1780 Lembeke - + 11 april 1854 Eeklo, "St.-Jansgoed", 75 jaar oud).

Hij was een broer van Rosalia Theresia Piessens, begijntje van het Groot-begijnhof St.-Elisabeth te Gent (° 1 maart 1812 Eeklo - + 15 december 1880 St.-Amandsberg).

Op 22 december 1838 tot priester gewijd, werd hij op 1 augustus 1842 licentiaat in het kanoniek recht. Op 7 augustus 1842 werd hij te Gent benoemd tot professor der wijsbegeerte in het seminarie en in augustus 1843 naar Rome gezonden, om bij zijn terugkomst professor in kerkelijke geschiedenis te worden, op 29 augustus 1846.  Honoraire kanunnik van St.-Baafs te Gent op 4 november 1858, in 1861 "Geestelijke bestuurder" van het "Wezengesticht der Zusters van den H. Vincentius".  Benoemd tot titulaire kanunnik, werd hij dan geestelijk bestuurder der "Zusters Josephinen" en tresorier van het "Genootschap tot voortplanting van het Geloof", op 28 augustus 1869.  Hij overleed te Gent, op dinsdag 21 juni 1870 in de ouderdom van 60 jaar en 6 maanden.  Leed reeds jaren aan een maagziekte.

Wilfried Steeghers.

BIBLIOGRAFIE

 1. Steeghers W.: De kwartierstaat van Pieter Antoon Piessens, Gemeenteraadslid der stad Eeklo (1824-1920), Z.J. in eigen beheer.
 2. Steeghers W.: Honderd jaar geleden overleed Kanunnik Seraphinus Joannes Piessens. «Ons Heem», jg. XXIV, 1 Louwmaand 1970, blz. 35-36.
 3. Van Cleemput P.:  Het ontstaan van de «Fanfare De Verenigde Vrienden» te Adegem. «Ons Meetjesland», 3e jg., nr 1 - 1970, blz. 5-7.
 4. Steeghers W.: Piessens. Familiekundige Vraagbaak «Ons Heem», jg. XVIII, 2 Slachtmaand 1963, blz. 79.
 5. Steeghers W.: 410. Piessens. 411. Piessens. Familiekundige Vraagbaak «Ons Heem», jg. XVIII, 3-4 Nieuwjaarmaand en Lentemaand 1964, blz. 142.
 6. Steeghers W.: Antwoord op vraag 406 Piessens II. Voorzaten der oud Eeklose familie Piessens te Brugge. Familiekundige Vraagbaak «Ons Heem», jg. XIX, 6 Slachtmaand 1965, blz. 267-268.
 7. Steeghers W.: 512. Pastoor-Deken Piessens, Familiekundige Vraagbaak «Ons Heem», jg. XXIII, 2 Lentemaand 1969, blz. 94.
 8. Steeghers W.: Pieter Antoon Piessens (1824-1920), Gemeenteraadslid van de Stad Eeklo. «Ons Meetjesland», 5e jaargang, nr 1 - 1972, blz. 6-9.
 9. Stockman L.: Het Goed ten Moere te Eeklo. Pachter Jan Piessens. «Appeltjes van het Meetjesland», nr 22 - 1971, blz. 121-156.
 10. Steeghers W.: De Staten van Goed van Eeklo (1527-1795), 3 delen, 1972. Over «Piessens» op blz. 347 - 485 - 523 - 547.
 11. De Smet E.: De lijnwaadnijverheid te Eeklo in de 18de eeuw. «Ons Meetjesland», 5e jaargang, nr 3 - 1972, blz. 107-113.
 12. Steeghers W.: Vraag nr 532. Ferdinand Antoon Piessens. Familiekundige Vraagbaak «Ons Heem», jg. 26, 5 Herfstmaand 1972, blz. 225-226.
 13. Steeghers W.: Onze Kwartierstaat Ferdinand Antoon Piessens (1860-1943). «Appeltjes van het Meetjesland», nr 24 - 1973, blz. 89-101.
 14. Steeghers W.: Geslachtslijst van Rosalia Theresia Piessens. Een te Sint-Amandsberg overleden begijntje uit Eeklo (1812-1880). «Heemkundig Nieuws», jg. 8, nr 3 - 1980.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  06-06-2023
Copyright Notice (c) 2024