Seger De Neve en afstammelingen
Seger De Neve en afstammelingen

Inleiding

Welkom op deze webstek van de stamboom van een De Neve geslacht waarvan de stamvader van Evergem was.

De familienaam De Neve komt reeds zeer vroeg in onze kontreien voor en vanaf de 16de eeuw zelfs tamelijk frekwent.  In de belastingrollen van 1571 tot 1577 en in de staten van goed of boedelbeschrijvingen in verband met een nalatenschap van dezelfde periode van de dorpen Zomergem, Ronsele, Oostwinkel, Waarschoot, Adegem en andere omliggende plaatsen, komen we gezinnen De Neve tegen die allen land­bouwers waren.  Reeds in de middeleeuwen werd de naam gebruikt om een metgezel aan te duiden van een voornaam persoon met wie hij graag op stap ging; zijn neve of neef, voor de Fransen neveux, die later tot de familienaam De Neve evolueerde.

De oudstgekende stamvader was een zekere Seger De Neve, die naar onze mening rond 1590 te Evergem werd geboren en er omstreeks 1618 huwde met een jonge dochter wiens naam we niet te weten kwamen.  We weten ook niet wanneer beiden gestorven zijn.  We kennen van hen zeker drie kinderen.

1. Elisabeth, geboren te Evergem rond 1618 en er gehuwd circa 1638 met Seger Roegiers, filius Christoffel, die overleed te Evergem in 1664 en van wiens sterfhuis een staat van goed werd opgemaakt.  Uit dit huwelijk sproten vier kinderen, Martin, geboren te Evergem rond 1638, Christoffel, geboren te Evergem omstreeks 1640 en Margriete, die te Evergem het licht zag in 1648.

2. Martin, een ander kind van Seger, werd te Evergem geboren rond 1626 en huwde aldaar in 1648 met Anna Dobbelaere.  Martin stierf te Evergem na 1664 en zijn vrouw kort na 1655.  Ze hadden twee kinderen; Jan, gehuwd met Standaert Martina en Seger, voor een eerste keer getrouwd met Magdalena Taets, daarna met Joanne Dhaenens en na diens overlijden voor een derde maal met Judoca Dhondt.

3. Hun zuster Maria, filia Seger, werd te Evergem in de wieg gelegd in 1650 en huwde aldaar een eerste maal in 1670 met Acke Jooris, die te Evergem overleed op 25-3-1678, waarbij ze drie kinderen had, die allen te Evergem werden geboren tussen 1672 en 1675.  Na het overlijden van Jooris Acke hertrouwde Anna De Neve te Evergem op 19-6-1686 met Jan Mestdagh.  Uit dit huwelijk kwamen geen kinderen voort.  Jooris Acke, de eerste echtgenoot van Maria De Neve, was een zoon van Peter en Maria Broeckschilt en woonde met Maria De Neve op een hofstede waarop de korenwindmolen van Kerkbrugge stond, die hijzelf draaiende hield als mulder, een bedrijf dat hij van zijn vader Peter in 1647 had geérfd, samen met zijn zuster Elisabeth, die de molen en de hoeve in 1620 had gekocht.

Tijdens de periode dat Jooris Acke op het molenhof woonde ging het maalbedrijf sterk achteruit, omdat Jooris zich meer en meer ging toeleggen op het landbouw-bedrijf.  Tenslotte liet hij de molen over aan een pachter.

De roots van de familie De Neve lagen ongetwijfeld in Evergem, meer bepaald in de wijken Meerbeke, Reibroek, Belzele, maar vooral in de Schoonstraat van de wijk Vierlinden.
Reeds in de 2de helft van de 16de eeuw vinden we naamdragers De Neve in genoemde plaatsen.  Het waren stuk voor stuk gegoede landbouwers met ettelijke hektaren land onder de ploeg.  Sommigen hebben elkaar gedurende meer dan één generatie op hetzelfde hof in de Schoonstraat opgevolgd.  De gezinnen De Neve stonden hoog in aanzien en schonken aan de kerk, priesters, religieuzen en begijntjes en aan de maatschappij belang­rijke politici, zoals burgemeesters, schepenen, gemeente­raads­leden en notabelen.

Jan De Neve, een van de twee zonen van Martin en Anna Dobbelaere en gehuwd was met Martina Standaert, had slechts twee dochters, Joanna, geboren te Evergem op 20-7-1695 en Maria, geboren te Evergem op 26-7-1699, waarvan geen afstammelingen kwamen zodat deze tak vroeg uitstierf.

Met Seger, de tweede zoon van Martin De Neve en Anna Dobbelaere, liep het heel anders af.  Hij huwde driemaal en had uit deze echtverbintenissen acht kinderen.  We beschouwen hem dan ook als de stamvader van de familie De Neve die we in deze genealogie zullen behandelen.

Hieronder enkele symbolen die men tegenkomt bij de lectuur van deze bladzijden.

°  dit teken is voor een geboorte
voor een huwelijk
xx voor een tweede huwelijk
voor een overlijden.  Wordt iemand's overlijden niet vermeld dan hebben we die informatie niet of dan is die persoon nog in leven.

Onze beste dank aan de Heer Marijn Claeys die deze gegevens voor ons opgezocht heeft en die ons de toelating gegeven heeft om u hier zijn werk voor te stellen.

En u kan ook deze De Neve webstek doorzoeken.  Tik hieronder de woorden die u hier wenst te vinden.

search engine by freefind

En nu, maak kennis met Seger De Neve, de eerste voorouder die tot nog toe gevonden werd.

Veel leesgenot !
DN.Naar de top van deze blz.  
Algemeen Overzicht

Onze beste dank voor deze stamboom aan Marijn Claeys.
Dit is  (op enkele aanvullingen na)  zijn werk.
Uw suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
Neem aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024


Welkom

August
Benoni
Christoffel (A 2)
Christoffel (B 1)
Dominic
Dominique (E 3)
Emiel
Henri (F 2)
Jacob Bernard (D 6)
Jacob (B 5)
Jacob Frans (C 1)
Jacob Frans (C 5)
Jan Baptist (D 1)
Jan Baptist (D 3)
Jan (A 1)
Jan (B 2)
Jan (B 3)
Jan Frans (D 4)
Jules (F 1)
Jules (F 2)
Karel (B 4)
Livien (D 2)
Marie Prudence
Mia (H3)
Paul (H 2)
Paulus (E 2)
Peter (E 1)
Peter (E 4)
Peter Jan (C 3)
Peter Jan (C 4)
Peter Jan (D 5)
Peter Jozef (C 6)
Remi (F 2)
Robert (G 1)
Seger
Theofiel