De familie Van Damme afkomstig van Kaprijke in het Meetjesland

Het dagboek van
Ferdinand Van Damme


Ferdinand werd geboren op 20 december 1802.  Hij was pas 21 jaar oud toen de familie verhuisde naar Engelendael in St.-Jan-in-Eremo.  Hij overleed op 28 januari 1845.

Ferdinand Van Damme's dagboek begint met elementaire rekenoefeningen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen (Divisio).  Daarna komen vraagstukken en om een aantal van die problemen op te lossen kon men misschien maar beter «Den Regel Van Drijen» gebruiken.

Het grootste deel van het schrift gaat over aankopen, verkopen, pachten, daguren en opbrengsten van de oogsten.  Het loopt tot 1839.

Daarna volgen enkele bladzijden in een ander hand over familie-gebeurtenissen: geboorten, overlijdens en dergelijke.

Dan volgen zes bladzijden waarvan de titel als volgt luidt: Het gebed van den Engel aen Keijser Carel.  In het tijdschrift «Ons Meetjesland» (1970, 3de jaargang, nr 1, blz. 4) verscheen een andere versie van dit gebed.  Daar heet het « Gebed van den H. Karel De Groote».  De versie hier in Ferdinand's dagboek is klaar en duidelijk ouder.  Ze werd allicht na 1839 neergeschreven door dezelfde hand dat de oplossingen van de rekenoefeningen in het begin van het boek neergepend heeft.  Daarna volgen nog 3 gebeden, alle door dezelfde hand geschreven.

Hier en daar, en ook op de allerlaatste bladzijde staan enige rekensommen die niet onmiddellijk iets met elkaar te maken hebben, allicht dingen die de auteur niet uit het hoofd kon uitrekenen.

We hebben hier voor deze uitgave aan iedere bladzijde een nummertje gegeven.  Die nummers gaan van 1, de recto-zijde van de kaft tot 232, de buitenkant van de achterkaft.  Achter iedere bladzijde schuilt een grote versie gedigitalizeerd op 600 dpi die men dus op A3 formaat zou kunnen afdrukken.

In de inhoudstafel geven we waar mogelijk voor iedere blz. de eerste lijn of lijnen tekst van die bladzijde.

Wij zijn Mevr. Louis Dothée, née Beatrice Van Holsbeke en de heren Guy en Jef Van Holsbeke heel dankbaar voor hun toestemming dit dagboek te digitalizeren en hier te publiceren.

Over Ferdinand Van Damme VII
Ferdinand's dagboek: de inhoud
 Top van deze blz
Onze Van Damme Welkom-blz
InhoudstafelOverzicht
Doorzoek onze Van Damme website !

Meer stambomen
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Inleiding
Algemeen Overzicht

? van Damme (I)

Adriaan (II a)
Andreas (V e)
Andries (VII c)
Anthonius (II b)
Arnold (X f)
Augustus Maria (IX c)

Bruno (VIII b)
Carolus (VIII d)
Carolus Joannes (VIII)
Carolus Ludovicus
Carolus Petrus (IX a)
Charles (X a)
Constantinus
Cornelis (VI d)

Daniël (V d)
Daniël (X g)
Daneel (III c)
Désiré

Ferdinand (VII)
Franciscus (IV)
Francis Bernard (VI)

Georges (X d)
Herman (X c)
Ivo (VII b)

Jacobus
Joannes (III a)
Joannes Baptist (V)
Joannes Joseph (IX b)
Josephus (VIII e)
Judocus (VI e)
Julien Joseph
Karel Francies (IX f)

Levinus (V f)
Levinus (VII d)
Lieven (IV b)
Livinus (III b)
Livinus (V b)

Livinus (VI c)

Omer (X b)
Petrus (IX h)
Petrus Bernardus (° 1782)
Petrus Bernardus
Petrus Henricus (VI b)
Petrus Joannes (V a)
Raoul (X e)
Richard Adolf
Rose Anne

Theophil Petrus (IX d)
Urbanus Karel (IX g)

Noten

Deze webstek doorzoeken