Carolus de Causmaecker (VI a)
Christophorus De Causmaecker en nakomelingen

VI a  —  Carolus de Causmaecker

fs. Petrus (V d) De Causmaecker en Catharina Wauters

° Eeklo 24 september 1709
x Bassevelde 25 oktober 1733 Maria Francisca Dhaenens
† Eeklo 6 april 1782
 

Carolus is getrouwd in Bassevelde op 25 oktober 1733 met Maria Francisca Dhaenens, geboren in Watervliet op 12 september 1713, dochter van Joannes Baptiste Dhaenens en Joanna Helena van Hecke, overleden in Bassevelde op 24 februari 1763.

Bijna een jaar na zijn overlijden verkopen de erfgenamen een stuk land van 2 gemeten, met een dreef, ten zuiden van de Busstraat te Eeklo, gehuurd door Judocus Mattheeus aan Pieter Lybaert, alsook een stukje land van 16,5 roeden aan de noordkant van het hof in dezelfde straat, gehuurd door Joseph Recheler aan Philippus Jacobus Bocxstael. (SAE 851/90v en 94)

Uit dit huwelijk:

 1. Carolina Joanna de Causmaecker
  ° Bassevelde 21 oktober 1734
  x Bassevelde 2 mei 1759 Jacobus Bernardus van Brussel
  Hij werd geboren in Boekhoute op 18 januari 1736, zoon van Joannes Franciscus van Brussel en Elisabeth Haverbeke, overleden in Bassevelde op 6 maart 1809.
  Jacobus was burgemeester van het Ambacht Boekhoute.  Zijn vrouw was meter van een klok in de parochiekerk van Bassevelde die het opschrift draagt: "Prochie clocke.  Peter D’Heer Thomas Danneels Bailliu.  Meter Joanna Carolina De Causmaker huysvrouw van den Bre [= Burgemeester] J.B. Van Brussel. J.B. et F. Wierinck me funderunt Ao 1782."
  Bassevelde 6 augustus 1793.
   
 2. Joannes Bernardus de Causmaecker (VII a)
  ° Bassevelde 23 augustus 1736
  x Bassevelde 26 augustus 1761 Joanna Maria de Causmaecker
  xx Boekhoute 3 februari 1789 Joanna Theresia Plasschaert
  Hij is overleden in zijn woning op Bloksbrugge op 25 oktober 1819
   
 3. Franciscus Ignatius de Causmaecker (VII b)
  ° Bassevelde 27 juli 1738
  x Bassevelde 28 januari 1763 Elisabeth de Pape
  xx Assenede 16 juni 1795 Anna Maria Dierkens
  † Assenede 11 oktober 1798
   
 4. Jacobus Balduinus de Causmaecker  (VII c)
  ° Bassevelde 1 oktober 1740
  x Bassevelde op 5 mei 1766 met Angelina Haverbeke
  Boekhoute 27 september 1777
   
 5. Joanna Catharina de Causmaecker
  ° Bassevelde op 21 januari 1743
  Joanna is eerst getrouwd in Bassevelde op 20/4/1762 met Carolus Dominicus de Decker.  Hij werd geboren in Bassevelde op 13 december 1735, zoon van Petrus de Decker en Livina Catharina Haverbeke, overleden aldaar op 3 januari 1780.  Hij was landbouwer op de Hogevorst te Bassevelde en schepen van het Ambacht Boekhoute in 1777.
  Joanna is een tweede keer gehuwd in Bassevelde op 28/5/1782 met Joannes Franciscus Geeraert.  Hij werd geboren rond 1756 en is overleden in Bassevelde op 31 maart 1797.
  En ze is een derde keer getrouwd in Bassevelde op 2 januari 1805 met Jacobus Bernardus Pollet.  Hij werd geboren in Bassevelde op 25/11/1746, zoon van Anthonius Pollet (handelaar en "adjoint au maire") en van Emerence De Lange.  Hij was reeds weduwnaar met een kind van Joanna Adriana Buyle.
  Jacobus Bernardus is overleden in Bassevelde op 21 januari 1811.
  Joanna Catharina is overleden bij Jacobus Maenhout op de Hogevorst in Bassevelde op 6 september 1825.  Haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Petrus De Decker, landbouwer op de Hogevorst te Bassevelde en door haar kleinzoon Petrus De Decker, landbouwer in Lembeke.
   
 6. Maria Theresia de Causmaecker
  ° Bassevelde op 13 april 1745
  Ze is gesteed op 28/8/1768 en verbleef in het convent "Ter Eecken".
  † Gent, Sint Elisabethbegijnhof 10 januari 1795.
   
 7. Livina Jacoba de Causmaecker
  ° Bassevelde 24 oktober 1747
  † Bassevelde 18 augustus 1786.
  Livina is getrouwd in Bassevelde op 6 mei 1768 met Christianus Bernardus de Decker, geboren in Kaprijke op 30 oktober 1742, zoon van Judocus de Decker en Isabella Claeys, overleden in Bassevelde op 5 maart 1788.
  Staat van goed RAG Boekhoute 864 blz 245.
   
 8. Albertina Clara de Causmaecker
  ° Bassevelde 6 juni 1752
  x Bassevelde 4 februari 1772 Petrus Judocus Cattoir (Bassevelde 27/2/1745 - Bassevelde 8/3/1843)
  Hij was de zoon van Joannes en Joanna Van de Vijver.
  Albertina is overleden in haar woning in de Nieuwe Boekhoutestraat op 19/4/1818.
   

Carolus was keurbroeder van Eeklo en daardoor werd een staat van goed na het overlijden van zijn vrouw, opgemaakt te Eeklo (SAE 1033/218v).  Daarin zien we dat Carolus een zeer gefortuneerde landbouwer was.

We overlopen de eigendommen, die gedetailleerd weergegeven zijn in die staat van goed:

 1. Bij huwelijk “meegebracht”:
  • een hof met 6 gemeten land, “behuysd en beschuerd” samen met een “chijnseken” ervoor te Bassevelde ten oosten van de Dijkstraat en ten zuiden van de Graafjansdijk.
  • land in de Kaprijkestraat te Bassevelde (grootte niet vermeld).
  • 2 repen land van samen 7 gemeten ten noorden van het polderstraatje in de Laureinepolder te Watervliet.
  • een reep land van 4 gemeten in de Barbarapolder te Watervliet ten westen van de Christoffelpolderzeedijk en ten zuiden van de Barbarapolderzeedijk.
  • hof met huis en schuurtje en 4 gemeten land in de Cocquytpolder te Watervliet ten westen van het Heistraatje.
  • herberg “de crekelmuyte” te Bassevelde (ondertussen verkocht in ruil voor een stuk land van 500 roeden, grenzend aan die herberg en ten noorden van de Ventstraat).
  • 2 partijen land van samen 406 roeden in Sleidinge “omtrent den wijck Waeyweghe” (verkocht tijdens zijn huwelijk)
  • een cheyns in de Spiegelstraat te Sleidinge.
    
 2. gronden geërfd na het overlijden van haar oom Jan Bernard Van Hecke, maar met vruchtgebruik voor zijn weduwe Judoca Wauters:
  • stuk land van 2 gemeten te Bassevelde ten noorden van de Assenedestraat, ten zuiden van de Nieuwe Boekhoutestraat en ten oosten van de “priesteragie” (= pastorij).
  • 2 stukken land van samen 3 gemeten ten oosten van de herberg “de crekelmuyte”
  • “eene tweewoonstede” (deels winkel) in het Dorp te Bassevelde, ten oosten van de Dorpsstraat.
  • 3 gemeten en 200 roeden land in de Kapellepolder te Boekhoute.
  • hofstedeken met huis, schuur en “bacqueete” en 6 gemeten land ten noorden van de Nieuwe Boekhoutestraat te Bassevelde.
  • een partij land ten westen van het Molenstraatje en ten zuiden van de Assenedestraat te Bassevelde.
  • 2 stukken land in de Laureinepolder te Waterdijk ten westen van de Kruisstraat.
  • een behuisd en beschuurd hofstedeke van 243 roeden ten zuiden van de zelfde Kruisstraat op grondgebied Bassevelde.
  • behuisde en beschuurde hofstede in Mariapolder te Watervliet met 10,5 gemeten land, ten noorden van de Cocquytpolderzeedijk en deels ten noorden van de Kraamdijk.
  • 4 gemeten land in de Christoffelpolder.
  • hofstede met huis, schuur, weefkot en oven in de Vent te Bassevelde
  • hofstede van 10,5 gemeten in de Kapellepolder te Boekhoute ten zuiden van de Kapellepolderzeedijk en nog eens 6 gemeten land in de buurt van dat hof.
  • 3 gemeten en 100 roeden land in Bassevelde.
  • 4 gemeten en 40 roeden land in de Laureinepolder te Waterdijk ten oosten van het “groenstraetjen”.
  • helft van 3 gemeten land in de Laureinepolder te Watervliet ten zuiden van het “straetje loopende van den dijck naer de Kerckenhofstede”.
  • 2 stukken land van samen 2 gemeten in de “Silteghemshouck” van de Kapellepolder te Boekhoute.
    
 3. Gekochte eigendommen:
  • een oud vervallen hofstedeken van 4 gemeten en 187 roeden ten noorden van de Stekelstraat te Bassevelde “oost van de kercke in den grooten houck”.
  • 1 gemet en 48 roeden in de Kapellepolder te Boekhoute.
  • Hofstede met huis, schuur en 3 gemeten land ten zuiden van de Hogevorststraat te Bassevelde.
  • de andere helft van de 3 gemeten in de Laureinepolder te Watervliet.
  • hofstede met 15 gemeten land ten westen van de straat naar het Haantje te Bassevelde, ten zuiden van de Boekhoutestraat.
  • de helft van een behuisde en betemmerde hofstede met brouwerij en 9 gemeten land in de Nieuwe Boekhoutestraat te Bassevelde.
  • 6 gemeten land in Bassevelde omtrent “de vijfweegsche” in de wijk Vent en Crayghem.
    
 4. Eigendommen die Carel van huis meegekregen had.
  • een behuisd en beschuurd hofstedeken met 1 gemet land op de Heerlijkheid Heine te Kaprijke ten zuiden van de Heinestraat.
  • 5 gemeten en 13 roeden land in de Lendonkakker te Bassevelde, ten, noorden van dezelfde Heinestraat.
  • 1 gemet en 200 roeden land in de Beoosteredepolder te Sint-Laureins ten Blocke.
  • 300 roeden bos in Sint-Laureins ten noorden van de Wulfsweg.
  • de andere helft van de hofstede en brouwerij te Bassevelde (zie nr 3).  De totale waarde van huis, brouwerij, bakkeet, duivenkeet, schuur, wagenhuis en “voordere edificiën” werd geschat op ruim 414 ponden.
  • 7 gemeten land naast de brouwerij.
  • de helft van een partij land van 7 gemeten in de Middelakker te Kaprijke ten noorden van de Beekstraat.
  • 300 roeden land in de Bentillepolder te Sint-Jan-in-Eremo ten oosten van de dijk van de “Hooghe sonne”.
    

Op 19/7/1763 had Pieter Antone Van Heulendonck de prijzij genoteerd van de ganse boerderij.  De woning bestond uit een keuken, grote kamer, kelderkamer, zolder, een tweede zolderken, achterhuis, achterkamerken en 2 kelders.  Naast de brouwerij en de bakkeet was er de schuur en het wagenhuis. Al het materiaal in de schuur en op de schelf, de 3 paarden, 5 melkkoeien, 4 runderen, 1 kalf, 4 varkens en 9 stuks pluimvee werden geschat op ruim 119 ponden.  Het materiaal in het wagenhuys, op het hof, de “lochtynck” en het mest in de put en in de stallen en ook de pachtersrechten van de verschillende verpachte eigendommen werden allemaal samen geschat op een ruime 553 ponden. Als juwelen noteren we “een selveren mostaartpodt met lepelken”, 2 zoutvaten, een snuifdoos, tinnen lepels en vorken, een diamanten kruis met schuifsteen, een paar oorringen, een ring met zilver stenen en een met 9 stenen, alsook een trouwring, voor samen 41 ponden.

Voorts waren er nog een reeks “obligatien, actien en crediten van landpachten” van in totaal 291 ponden.  Maar verder “declareert den hauder dat hij ten laste van vele differente persoonen pretentien is hebbende, soo van geleverde bieren, verachterde pachten, vercocht hout ende vlach, alle het welcke hij soo om de notoire insolventhede van somighe, ende lanckheyt van tijde van andere, noydt meer van ghedachten en is te vraeghen ofte pretenderen tgonne dient voor memorie”.

Als onkosten werden nog bijna 8 ponden pacht genoteerd voor eigendom van E.H. Jacobus Balduinus Dhanens, 50 ponden voor het vruchtgebruik van eigendom die Maria Francisca erfde van haar oom en voor de administratie van deze staat van goed, samen bijna 80 ponden.

Zonder de waarde van de eigendommen (die in die periode niet meegerekend werden!), sloot de staat van goed af met een batig saldo van 925 ponden, 11 schellingen en 6 groten.  Daaruit kunnen we gerust besluiten dat dit koppel een van de rijksten van Bassevelde was.  En hun kinderen zijn ook stuk voor stuk met leden van zeer gegoede families gehuwd. (SAE 1033/218v)

Op het einde van zijn leven maakte Carolus een testament, waarin hij stipuleert dat er 200 missen moeten gecelebreerd worden in de parochiekerk van Eeklo, 100 bij de Paters Recolletten te Gent en 100 bij de Paters Capucijnen te Gent.  Elk jaar een gezongen mis voor hem en zijn echtgenote met telkens de uitdeling van een zak tarwe, gebakken in brood aan de armen zowel in Eeklo als in Bassevelde.

Het lijnwaad en de kleren waren ook bestemd voor de armen en jaarlijks moest men gedurende 8 jaar 8 ponden aan de armen geven voor de aankoop van kleren of lijnwaad.

Op het einde van 1782 werden al zijn eigendommen verkocht met toelating van burgemeester en schepenen van Waterdijk die als oppervoogden fungeerden over de 5 wezen van Carolus’ zoon Jacobus Balduinus.  Vele erfgenamen kochten er delen van.  Die eigendommen brachten 3708 ponden op; naast een reeks bezette en onbezette renten werd de totale baat geschat op ruim 6181 ponden, zodat elk van zijn 8 kinderen ruim 772 ponden meekreeg (SAE 1038/65v).

Noteren we hier terloops dat de meeste staten van goed in die periode afsluiten op een netto baat van minder dan 100 ponden!


De ouders van Carolus:
Petrus (V d) De Causmaecker en Catharina WautersNaar de top van deze blz     Welkom-blz
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek !
Meer stambomen

Onze beste dank voor deze stamboom aan de Heer Marijn Claeys.
Uw suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
  Neem contact op met ons aub.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  29-04-2021
Copyright (c) 2024Angelus
Angelus Henricus (IX g)
Bernardus (VI c)
Bruno
Bruno (IX b)
Bruno (IX f)
Carolus (IV d)
Carolus (V c)
Carolus (VI a)
Carolus (VII e)
Carolus (VIII a)
Carolus (VIII f)
Christophorus
Christophorus
Christophorus (IV a)
Desiderius (IX e)
Engelbert (IX a)
Franciscus (VII h)
Franciscus Ignatius (VII b)
Georgius
Ivo (IX c)
Jacobus (IV c)
Jacobus Balduinus (VII c)
Jacobus franciscus (VIII b)
Joannes (V a)
Joannes Baptiste (VI b)
Joannes Baptiste (VIII g)
Joannes Bernardus (VII a)
Joannes Bernardus (VII f)
Joannes Bernardus (VIII e)
Judocus
Leonard Joannes (IX h)
Livinus (° 1665)
Livinus (° 1734)
Livinus (III)
Livinus (IV e)
Livinus (V b)
Livinus (V e)
Livinus (V f)
Paschasius (IV b)
Petrus (° 1729)
Petrus (V d)
Petrus (VII g)
Petrus (VIII d)
Petrus Anthonius (VIII c)
Petrus Anthonius
Petrus Jacobus
Petrus Joannes (VII d)