Joannes Baptiste de Causmaecker (VI b)
Christophorus De Causmaecker en nakomelingen

VI b  —  Joannes Baptiste de Causmaecker

fs. Livinus (V e) De Causmaecker en Livina Catharina Haverbeke

° Bassevelde 2 augustus 1719
x Bassevelde 28 april 1746 Maria Theresia Weghe
xx Bassevelde 30 december 1762 Joanna Maria de Rycke
Watervliet 17 maart 1778
 

Joannes is eerst getrouwd in Bassevelde op 28 april 1746 met Maria Theresia Weghe.  Zij werd geboren in Bassevelde op 18/6/1722, dochter van Jacobus Weghe en Joanna Theresia de Pape.  Ze is daar overleden op 8 februari 1762.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Bernardus de Causmaecker
  ° Bassevelde 5 januari 1748
  Hij werd ingeschreven aan de Katholieke Universiteit van Leuven op 29/9/1771, waar hij afstudeerde als licentiaat in de medicijnen. (Liber Amicorum Achiel De Vos, Evergem 1989, Hilde de Ridder-Symoens, Studenten uit het Meetjesland aan Europese Universiteiten blz 99-116).
  Hij vestigde zich in Eeklo in het jaar 1775, na het overlijden van Dr. Gommaers.  In 1777 nam hij zijn intrek in de woning van de net overleden chirurgijn Bertijn in de Molenstraat.  Van 1776 tot 1778 was hij in vaste dienst van de Eeklose Armendis en zodoende stond hij in voor de verpleging van de behoeftigen.  (Bron: Appeltjes van het Meetjesland XXVI, 1975, blz 118: Willy Hamerlynck, Eeklose Heelmeesters in de 17e en 18e eeuw.)
  Zijn woning “..huys, stede en erfve, ontrent 48 roeden ende volgens den land- ofte bunderboek maer groot 36 roeden met de stallinge ende voorder edificien…” gelegen “…noort aen de groote straete loopende van de merckt naer Balgerhoucke…” werd op 21/5/1783 door zijn erfgenamen verkocht aan Bernardus Joannes Isacie, licentiaat in de medicijnen. (SAE 851/117).
  Eeklo 23 februari 1783
   
 2. Doodgeboren kind
  ° Bassevelde 5/1/1750
   
 3. Maria Jacoba de Causmaecker
  ° Bassevelde 24 januari 1751
  Maria was gehuwd met Jacobus Franciscus Mussche, overleden voor 1802.
  Van zodra het Frans bewind in België ten einde was, vanaf 1815 dus, werd het voor veel milicien-vervangers moeilijker om aan hun geld te geraken, want in principe hadden velen van hen die de laatste twee jaren in dienst waren gegaan, er veel minder moeten voor doen dan de ouderen.  Pierre Mussche, geboren op 5.5.1792 als zoon van Jacobus Franciscus en Maria Jacoba De Causmaecker uit Waterdijk, conscrit van het jaar 1812, lootte het nummer 66.  Zijn voogd Lieven Cardon trok Armand Troch aan.  Deze laatste, de zoon van Philippe, was een conscrit uit Lede van het jaar voordien, maar Lieven stierf en zijn nieuwe voogd, bakker Lieven Van Machtegem uit Boekhoute, noch Troch zelf vonden enige akte.  Bovendien had de onderprefect van Eeklo bij de bevrijding van België alle archieven van zijn bevoegdheden meegenomen naar Frankrijk.  Gelukkig voor de vervanger was bakker Pierre Antoine de Causmaecker eveneens uit Boekhoute op hetzelfde moment in Eeklo bij de oorspronkelijke opstelling van de akte en die herinnerde zich het verhaal van Cardon en Troch: er waren 55 Franse kronen betaald bij de onder­tekening op de onder­pre­fectuur en de overeen­komst stipuleerde nog de betaling van 450 Franse kronen met 5 percent intrest bij het beëindigen van de dienst.­ Troch had trouw gediend bij het tweede regiment dragonders van de keizer­lijke wacht, was krijgs­gevangen genomen nabij Lyon en uiteindelijk bij de bevrijding door de geallieerden terug naar het vaderland gezonden.  Op 12.8.1814 werd de verschuldigde som door de voogden ten kantore van notaris de Borchgraeve te Bassevelde betaald.
  † Waterdijk 26 mei 1801.
   
 4. Petronella de Causmaecker
  ° Bassevelde 2 maart 1753
  † Gent Sint Elisabethbegijnhof 13 januari 1846
   
 5. Petrus de Causmaecker
  ° Bassevelde 25 maart 1757
  † Bassevelde 22 februari 1759
   
 6. Elisabeth de Causmaecker
  ° Bassevelde 28 juli 1760
  Elisabeth is getrouwd in Boekhoute op 20 januari 1784 met Franciscus Geeraert (° Bassevelde 4/3/1752 - † Waterdijk 29/6/1804), zoon van Egidius en Marie Francke, molenaar, wonende in Waterdijk.
  Boekhoute 24 januari 1829
   

Joannes is hertrouwd in Bassevelde op 30 december 1762 met Joanna Maria de Rycke, geboren in Bassevelde op 23 februari 1733, dochter van Joannes Bernardus de Rycke en Joanna Theresia De Causmaecker.

Joanna Maria is in Watervliet op 27/4/1779 hertrouwd met landbouwer Joannes Baptiste Goethals.  Hij woonde in Watervliet maar hij werd geboren in Bassevelde.  Voor hun huwelijk was er toestemming nodig van de Brugse bisschop (voor Watervliet) en van het Gentse vicariaat (voor Bassevelde) wegens bloed­ver­want­schap in derde en vierde graad.

Joannes Baptiste is overleden na 1785 en Joanna Maria is gestorven in Bassevelde op 9/8/1809.

Uit het huwelijk van Joannes en Joanna:

 1. Petrus Joannes de Causmaecker (VII d)
  ° Bassevelde 29 oktober 1763
  x Kaprijke 28 april 1790 Joanna Theresia Claeys
  † Kaprijke 6 april 1848
   
 2. Carolus de Causmaecker (VII e)
  ° Bassevelde 6 mei 1765
  x Maria Catharina Standaert
  Waterland-Oudeman 20/9/1845
   
 3. Livina Maria de Causmaecker
  ° Bassevelde 28 mei 1767
  † aldaar 16 februari 1768
   
 4. Carolina de Causmaecker
  ° Watervliet 19 augustus 1769
  † Bassevelde 10 maart 1830.
  Carolina was gehuwd in Watervliet op 9/6/1795 met Ignatius Bernardus Steyaert, geboren in Bassevelde op 7 december 1752, zoon van Jacobus Antonius Steyaert en Maria Magdalena de Vos, overleden aldaar op 15 oktober 1803.
  Ignatius is eerder getrouwd in Kaprijke op 2 mei 1791 met Maria Anna Catharina de Decker, geboren in Kaprijke op 10 maart 1768, dochter van Petrus Joannes de Decker en Adriana Livina van Damme, overleden in Bassevelde op 12 november 1794.
  Carolina is hertrouwd in Bassevelde op 8 januari 1807 met Livinus Coppens, geboren in Lembeke op 14 april 1779, zoon van Jacobus Franciscus Coppens en Maria Francisca van Zele.
  Zij is overleden in haar woning in het Meersstraatje.
   
 5. Jacobus Bernardus de Causmaecker
  ° Bassevelde 11 maart 1772
  Hij was onderpastoor benoemd in St-Laureins op 7.8.1807; in Merelbeke op 25.7.1808, kreeg er ontslag op 19.12.1808, werd dan onderpastoor in Ursel op 18.3.1809 en tenslotte onderpastoor in Haasdonk op 31.3.1810.
  † Haasdonk 5 juli 1811
   
 6. Joannes Baptiste de Causmaecker
  ° Watervliet 26 oktober 1774
  Ongehuwd overleden "ten Dorpe" in Bassevelde op 31 januari 1858.
   

De ouders van Joannes Baptiste:
Livinus (V e) De Causmaecker en Livina Catharina HaverbekeNaar de top van deze blz     Welkom-blz
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek !
Meer stambomen

Onze beste dank voor deze stamboom aan de Heer Marijn Claeys.
Uw suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
  Neem contact op met ons aub.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  05-08-2021
Copyright (c) 2023Angelus
Angelus Henricus (IX g)
Bernardus (VI c)
Bruno
Bruno (IX b)
Bruno (IX f)
Carolus (IV d)
Carolus (V c)
Carolus (VI a)
Carolus (VII e)
Carolus (VIII a)
Carolus (VIII f)
Christophorus
Christophorus
Christophorus (IV a)
Desiderius (IX e)
Engelbert (IX a)
Franciscus (VII h)
Franciscus Ignatius (VII b)
Georgius
Ivo (IX c)
Jacobus (IV c)
Jacobus Balduinus (VII c)
Jacobus franciscus (VIII b)
Joannes (V a)
Joannes Baptiste (VI b)
Joannes Baptiste (VIII g)
Joannes Bernardus (VII a)
Joannes Bernardus (VII f)
Joannes Bernardus (VIII e)
Judocus
Leonard Joannes (IX h)
Livinus (° 1665)
Livinus (° 1734)
Livinus (III)
Livinus (IV e)
Livinus (V b)
Livinus (V e)
Livinus (V f)
Paschasius (IV b)
Petrus (° 1729)
Petrus (V d)
Petrus (VII g)
Petrus (VIII d)
Petrus Anthonius (VIII c)
Petrus Anthonius
Petrus Jacobus
Petrus Joannes (VII d)