Franciscus Buysse (II a)

II a — Franciscus Buysse

zoon van Livinus Buysse en NN

x Livina Cooreman
Overleden rond 1638 [4]

Frans was vanaf 1631 pachter van het goed "ten Nieuwenhove" dat afhing van de Abdij van Doornzele, gelegen in de noordoostelijke uithoek van Kluizen in de later ernaar genoemde buurtschap de Pachtgoederen in de hoek tussen de Sasse Vaart en het Averijvaardeken en dat nu grotendeels verdwijnt door het graven van het Kluizendok.  Het bedrijf was oorspronkelijk 137 ha groot maar werd in het begin van de 17e eeuw in 2 helften verpacht.

Frans was ook eigenaar van 500 roeden maaimeers "den royen huysbilck", 400 roeden etting (soort grasland) "de schipdoncken", 2 gemeten etting en zaailand "de hemerijcke", 950 roeden zaailand "op de loo", 150 roeden zaailand "in de beke", 125 roeden in den Oostmeersch, 2 gemeten zaailand "het langestuck", 400 roeden "het soete manneken" en 550 roeden zaailand allen in Doornzele.  Samen met Jan Cooreman en Pieter van Nieuwenhuyse deelde hij nog een behuisde hofstede op Doornzele Dries.

De venditie na zijn overlijden bracht ruim 326 ponden op en "... de landtsbaete..." werd geschat op een goede 230 ponden; voor een jaar landpacht van het goed stond Frans nog 83 6 8 ponden in het krijt.  Ondanks de grootte van het bedrijf had Frans toch maar een paard.

Franciscus was gehuwd met Livina Cooreman, van wie wij ook de over­lijdens­datum niet gevonden hebben, maar die in dezelfde periode als haar man gestorven is, dus omstreeks 1638.  Zij hadden 5 kinderen waarvan alleen Betken gehuwd was.  In volgorde werden in de staat van goed Nelleken, Pieter, Geeraert en Maeyken genoemd als wezen.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Buysse
  Elisabeth was gehuwd voor het overlijden van haar ouders met Livinus van der Bruggen.
   
 2. Cornelia Buysse
  Cornelia was gehuwd, na de dood van haar ouders, met Petrus de Baerdemaecker, zoon van Livinus en Andrea Bylevinck5.  Zij overleed omstreeks 16506.  Van haar ouders erfde ze de hofstede in Doornzele alsook “den roodenhuysbilck”, “den schipdonck”, “de loo” en “het langhestuck”.
  Zij hadden twee kinderen Andrea (7jaar) en Pieter (20 maanden).  Nonkel Geeraert Buysse en Pieter Leenesonne die getrouwd was met Petrus’moeder waren voogd over de wezen.
  Petrus is later herhuwd met Georgia Van Hecke fa Lieven en overleed in 1653.  Georgia was toen in verwachting van haar enig kind Joorken7.
   
 3. Petrus Buysse
  geboren vermoedelijk tussen 1615 en 1620.
  Petrus erfde als oudste zoon een leen in Assenede van 13 gemeten groot en gehouden door jonker Van De Wostijne "...van sijne leenhove en heerlijckhede van maete..."; dat leen, gelegen ten westen van de Weverstraat en ten zuiden van de Burgstraat, werd verpacht aan Pieter Cooreman voor 10 ponden per jaar.  Later kwam het in bezit van een zoon van zijn broer Gerard, wat er op wijst dat Petrus zonder afstammelingen gestorven is.
   
 4. Gerardus Buysse (IIIa)
  ° Kluizen vóór 1630
  x Kluizen 15/6/1653 Maria Roegiers
  † Kluizen 28/9/1671
   
 5. Maria Buysse, overleden rond 16408.
  Zij was de jongste en overleed, na ongeveer 7 maanden ziekte, bij haar zus Elisabeth.
   

De vader van Franciscus: Livinus Buysse

Naar de top van deze blz.
Welkom blz
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek !
De naam Buysse
Familienamen

Onze beste dank voor deze stamboom aan de Heer Leon E. Buysse.
Dit is (op enkele aanvullingen na) zijn werk.
Uw suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
  Neem aub contact op met ons.

Meer stambomen
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024Welkomblz
Voorwoord

Alberic Philibert
Arthur Alphons
Arthur Clement
Christophorus IIId
Cornelius IIb
Cornelius Ve
Desiderius
Eduardus
Elimar
Emilianus
Emma
Emma Maria
Ernest Leonard
Eugenie
Emma Maria
Francies ° 1848
Franciscus ° 1774
Franciscus IIa
Franciscus IIIb
Franciscus Vc
Frans
Gerardus III a
Gerardus IV b
Gerardus V b
Gerardus VI d
Guillelmus IV c
Gustaaf
Helena Irma
Honoré
Irma Eleonora
Jan Baptiste
Jean (Joannes)
Joannes III c
Joannes V a
Joannes V f
Johannes Baptiste
Johannes Camilius
Joseph Prosper
Livinus II c
Livinus III e
Livinus IV a
Livinus V d
Livinus VI c
Livinus Andreas VI b
Livinus Theodorus
Marie Emelie
Martha Maria
Omère Philemon
Petrus Cornelius VIe
Petrus Franciscus
Petrus Paulus
Pharailde Marie
Philomon
Prudent De Clerck
René Octave
Serafinus
Silvia
Theophilus
Inhoud
Doorzoek deze webstek

De eerste stamvader

Noten