Joannes Buysse (III c)

III c — Joannes Buysse

fs. Cornelius Buysse (II b) en Anna de Muynck

geboren tussen 1620 en 1630
x Judoca van Hecke
Assenede 20 augustus 1674 [17]

Joannes was gehuwd met Judoca van Hecke.  Zij woonden aanvankelijk in Ertvelde, maar vanaf 1662-1663 op de wijk Danckaertseecke te Assenede, weliswaar nabij Ertvelde.  Judoca hertrouwde in Assenede op 10/2/1675 met Gabriel Van Bambosch.  Ze stierf drie jaar later op 4 november rond 17 uur en werd op 6 november op het kerkhof begraven.

Jan Legiers en zijn vrouw Anna Ranschaert verkochten op 14/1/1659 aan Jan een behuisde hofstede met schuur, stallen en fruitbomen, "...ommewalt metten syngel buyten den wal daer medegaende, met noch 2 stucken land, paelende 't een aen 't ander thenden den voornoemde singele...", 400 roeden land vóór die hofstede aan de andere kant van de straat, het zogenaamde "cappoenstuck".  Beide kopen lagen in de wijk Danckaertseke te Assenede.  Daarnaast kocht hij terzelfdertijd 3 gemeten land in Ertvelde "de hoekstukken" en een bunder heide in Oosteeklo: voor alle kopen betaalde Jan 144 ponden onder de vorm van een lening waarvoor hij 9 ponden per jaar als intrest diende neer te leggen.  Hij mocht het hof gebruiken vanaf mei 1659, maar hij moest de vorige pachter wel vergoeden voor het optrekken van een aanbouwsel aan het huis en voor de herstellingen aan het dak van de schuur en de stallen: "...met expresse conditie dat den pachter Jan Van Hecke moet proffyteren het aftreck bij hem thenden den huyse ghemaeckt ende tgone hij vermaeckt ende ghebonden heeft aende schuere ende stallyn met 300 gheleyt stroot bij den pachter verleyt..."

Op 4 november 1659 kocht hij van juffrouw Digna Ranschaert 4 gemeten en 200 roeden land te Assenede op de wijk "den Nieuwenslach" ten zuiden van het Stoepestraatje en grenzend aan eigendom van zijn vader voor 381 gulden.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Buysse
  ° Ertvelde op 5 februari 1652
  overleden aldaar op 27 juni 1653.
   
 2. Judoca Buysse
  ° Ertvelde op 14 februari 1655,
  overleden in Assenede op 4 maart 1672.
   
 3. Georgius Buysse
  ° Assenede op 22 maart 1661,
  overleden in Ertvelde op 8 oktober 1685.
   
 4. Cornelia Buysse
  ° Assenede op 26 juni 1664
  overleden aldaar op 23 augustus 1693.
  Cornelia was gehuwd met Olivier Tollenaere, geboren rond 1645, overleden in Assenede op 2 december 1693 bij het gasthuis.
   
 5. Joannes Buysse
  ° Assenede op 23 juni 1669
  overleden aldaar op 19 april 1670
   

De ouders van Joannes (III c):
Cornelius Buysse (II b) en Anna de Muynck

Naar de top van deze blz.
Welkom blz
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek !
De naam Buysse
Familienamen

Onze beste dank voor deze stamboom aan de Heer Leon E. Buysse.
Dit is (op enkele aanvullingen na) zijn werk.
Uw suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
  Neem aub contact op met ons.

Meer stambomen
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024Welkomblz
Voorwoord

Alberic Philibert
Arthur Alphons
Arthur Clement
Christophorus IIId
Cornelius IIb
Cornelius Ve
Desiderius
Eduardus
Elimar
Emilianus
Emma
Emma Maria
Ernest Leonard
Eugenie
Emma Maria
Francies ° 1848
Franciscus ° 1774
Franciscus IIa
Franciscus IIIb
Franciscus Vc
Frans
Gerardus III a
Gerardus IV b
Gerardus V b
Gerardus VI d
Guillelmus IV c
Gustaaf
Helena Irma
Honoré
Irma Eleonora
Jan Baptiste
Jean (Joannes)
Joannes III c
Joannes V a
Joannes V f
Johannes Baptiste
Johannes Camilius
Joseph Prosper
Livinus II c
Livinus III e
Livinus IV a
Livinus V d
Livinus VI c
Livinus Andreas VI b
Livinus Theodorus
Marie Emelie
Martha Maria
Omère Philemon
Petrus Cornelius VIe
Petrus Franciscus
Petrus Paulus
Pharailde Marie
Philomon
Prudent De Clerck
René Octave
Serafinus
Silvia
Theophilus
Inhoud
Doorzoek deze webstek

De eerste stamvader

Noten