Livinus Buysse (II c)

II c — Livinus Buysse

zoon van Livinus Buysse en NN

x Livina Bocxtael

Livinus was gehuwd met Livina Bocxtael.  Zij overleed omstreeks 1615.  Pieter Van Overloop en Hubrecht Heyman waren paternele en maternele voogden over Joosken en Driesken, waarvan de ouderdom niet vermeld werd.

Livina erfde van haar ouders een half bunder land in Oosteeklo, naast land van haar vader.

Uit dit huwelijk:

 1. Joos Buysse
   
 2. Andreas Buysse
  Overleden na 1632 [12]
  Andreas boerde eveneens in Oosteeklo in de buurt van de Vlasschaartstraat.  Hij leende in 1632 de som van 32 ponden van Jan de Backer filius Lieven "... volgens den penninck 16...".  Dit wil zeggen dat ze voor elke geleende 16 ponden er 1 moesten als intrest betalen, dus een intrest in onze termen van 6,66%.  Als waarborg diende een partij land in de Vlasschaart-straat in Oosteeklo, maar dat land diende reeds als borg voor een kleinere lening bij Jan Verhee.  Op 18/5/1632 verkocht Andreas een andere rente van 16 ponden volgens dezelfde intrest­voorwaarden aan Pieter Dherque; deze rente was bezet op een behuisde hofstede met 12 gemeten land in Oosteeklo.
  Vier maand later verkocht Andreas aan dezelfde Jan de Backer 5 gemeten land in Oosteeklo voor 500 gulden; dat land kwam in gebruik vanaf kerstavond 1633.
  Of Andreas getrouwd was en kinderen had, hebben we nog niet gevonden.
   

De vader van Livinus (II c): Livinus Buysse

Naar de top van deze blz.
Welkom blz
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek !
De naam Buysse
Familienamen

Onze beste dank voor deze stamboom aan de Heer Leon E. Buysse.
Dit is (op enkele aanvullingen na) zijn werk.
Uw suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
  Neem aub contact op met ons.

Meer stambomen
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024Welkomblz
Voorwoord

Alberic Philibert
Arthur Alphons
Arthur Clement
Christophorus IIId
Cornelius IIb
Cornelius Ve
Desiderius
Eduardus
Elimar
Emilianus
Emma
Emma Maria
Ernest Leonard
Eugenie
Emma Maria
Francies ° 1848
Franciscus ° 1774
Franciscus IIa
Franciscus IIIb
Franciscus Vc
Frans
Gerardus III a
Gerardus IV b
Gerardus V b
Gerardus VI d
Guillelmus IV c
Gustaaf
Helena Irma
Honoré
Irma Eleonora
Jan Baptiste
Jean (Joannes)
Joannes III c
Joannes V a
Joannes V f
Johannes Baptiste
Johannes Camilius
Joseph Prosper
Livinus II c
Livinus III e
Livinus IV a
Livinus V d
Livinus VI c
Livinus Andreas VI b
Livinus Theodorus
Marie Emelie
Martha Maria
Omère Philemon
Petrus Cornelius VIe
Petrus Franciscus
Petrus Paulus
Pharailde Marie
Philomon
Prudent De Clerck
René Octave
Serafinus
Silvia
Theophilus
Inhoud
Doorzoek deze webstek

De eerste stamvader

Noten