Joannes Buysse (V a)

V a — Joannes Buysse

fs. Livinus Buysse (IV a) en Joanna de Rijcke

° Kluizen 18 februari 1692
x Bassevelde 26 maart 1713 Anna Maria Haverbeke
xx Bassevelde 17 juli 1747 Elisabeth Pauwels
† Bassevelde 20 december 1752

Joannes is een eerste maal getrouwd in Bassevelde op 26 maart 1713 met Anna Maria Haverbeke [27], geboren in Kaprijke op 14 januari 1691, dochter van Guillelmus Haverbeke en Martina de Pape, overleden in Bassevelde op 12 maart 1747.

Joannes hertrouwde in Bassevelde op 17 juli 1747 met Elisabeth Pauwels, geboren in Boekhoute maar vanaf 1732 bij haar ouders wonende in Bassevelde, dochter van Joannes Pauwels en Livina Thijsebaert, overleden in Boekhoute op 9 februari 1768 [28].  Elisabeth is hertrouwd op 3 mei 1753 met Petrus Wulgaert, geboren in Bassevelde op, 20 april 1725 als zoon van Joannes en Joanna Mattheus.  Petrus en Elisabeth hadden een dochter Joanna Theresia, die echter na een maand overleed.  Hij hertrouwde in Bassevelde op 22 mei 1770 met Joanna Maria De Vliegher, dochter van Petrus en Maria Catharina De Windt.

Na het overlijden van Joannes werd op 4 juli 1753 een staat van goed opgemaakt.  Jan Buysse had als oudste zoon het leen van zijn vader in Assenede geërfd.  Dat leen is dan volgens het feodale recht naar de oudste zoon van Joannes gegaan, op dat moment wel het dertiende kind, maar enige overlevende zoon van amper 1 jaar oud.  Tijdens zijn eerste huwelijk kocht hij nog een hofstede van ruim 20 gemeten op het Dorp in Bassevelde van zijn schoonvader en pachtte hij nog eens een grote 20 gemeten land.  Anderzijds leende hij maar liefst 600 ponden aan de penning XXV (of 4 %) van mijnheer Willays uit Gent, waarvoor hij zijn hofstede op het Dorp en de hofstede op Lendonk te Bassevelde van ongeveer 34 gemeten, die zij vrouw erfde, hypothekeerde.  De totale baten van zijn bedrijf en huis bedroegen ruim 568 ponden, maar de schulden en onkosten liepen op tot bijna 768 ponden.  Daar is echter de waarde van zijn onroerend goed niet inbegrepen, alsook niet de kosten voor twee grote processen voor de Grote Raad van Mechelen.

Jan was schepen van het Ambacht Boekhoute in 1728, 1738 en 1742 en burgemeester in 1730-1731, 1734-1735 en 1747-1752.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Petronella Buysse
  ° Bassevelde op 8 april 1714,
  overleden aldaar op 1 september 1722.
   
 2. Livina Buysse
  ° Bassevelde op 16 september 1715
  overleden aldaar op 13 december 1719.
   
 3. Petrus Buysse
  ° Bassevelde op 18 januari 1717
  overleden aldaar op 22 april 1726.
   
 4. Joanna Maria Buysse
  ° Bassevelde op 18 oktober 1718
  overleden aldaar op 6 december 1753.
  Joanna is getrouwd in Bassevelde op 22 november 1744 met Georgius Kerckhaert, geboren in Kluizen op 3 februari 1722 als zoon van Georgius en Joanna Verdegem, overleden in Bassevelde op 8 april 1750.
  Joanna is hertrouwd in Bassevelde op 27 februari 1753 met Jacobus Carolus Huughe, geboren in Tielt op 12 januari 1727, zoon van Carolus Huughe en Isabella Francisca de Vos, overleden in Ertvelde op 3 juli 1789.  Maar nog hetzelfde jaar overleed zij.
  Jacobus is op zijn beurt hertrouwd in Bassevelde op 3/2/1754 met Joanna Maria Roels, dochter van Joannes en Petronella Kerschaever.  Zij was in Bassevelde geboren op 7/9/1729 en overleed er op 26/10/1780.  Jacobus huwde een derde keer met Alberta van de Voorde in Ertvelde op 7 augustus 1781.
   
 5. Maria Francisca Buysse
  ° Bassevelde op 5 maart 1721
  overleden aldaar op 6 maart 1721.
   
 6. Maria Anna Buysse
  ° Bassevelde op 4 april 1722
  overleden aldaar op 1 juni 1722.
   
 7. Livina Buysse
  ° Bassevelde op 4 mei 1723
  overleden voor haar vader.
   
 8. Maria Anna Buysse
  ° Bassevelde op 5 maart 1725
  overleden aldaar op 25 september 1726.
   
 9. Bernarda Buysse
  ° Bassevelde op 31 augustus 1726
  overleden aldaar op 9 augustus 1728.
   
 10. Livinus Jacobus Buysse
  ° Bassevelde op 27 augustus 1729
  overleden aldaar op 22 januari 1730.
   
 11. Petronella Jacoba Buysse
  ° Bassevelde op 13 februari 1731, overleden aldaar op 26 juni 1786.
  Petronella is getrouwd in Bassevelde op 8 mei 1750 met Franciscus Carolus Huughe, geboren in Tielt op 11 maart 1724, zoon van Carolus Huughe en Isabella Francisca de Vos, overleden in Bassevelde op 20 januari 1782.
  Zij hadden elf kinderen, waarvan 7 jong zijn gestorven.
   

Uit het tweede huwelijk:

 1. Anna Maria Buysse
  ° Bassevelde op 29 juni 1750
  overleden voor 1771.
   
 2. Joannes Franciscus Buysse
  ° Bassevelde op 21 maart 1752.
   

De ouders van Joannes (V a):
Livinus Buysse (IV a) en Joanna de Rijcke

Naar de top van deze blz.
Welkom blz
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek !
De naam Buysse
Familienamen

Onze beste dank voor deze stamboom aan de Heer Leon E. Buysse.
Dit is (op enkele aanvullingen na) zijn werk.
Uw suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
  Neem aub contact op met ons.

Meer stambomen
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024Welkomblz
Voorwoord

Alberic Philibert
Arthur Alphons
Arthur Clement
Christophorus IIId
Cornelius IIb
Cornelius Ve
Desiderius
Eduardus
Elimar
Emilianus
Emma
Emma Maria
Ernest Leonard
Eugenie
Emma Maria
Francies ° 1848
Franciscus ° 1774
Franciscus IIa
Franciscus IIIb
Franciscus Vc
Frans
Gerardus III a
Gerardus IV b
Gerardus V b
Gerardus VI d
Guillelmus IV c
Gustaaf
Helena Irma
Honoré
Irma Eleonora
Jan Baptiste
Jean (Joannes)
Joannes III c
Joannes V a
Joannes V f
Johannes Baptiste
Johannes Camilius
Joseph Prosper
Livinus II c
Livinus III e
Livinus IV a
Livinus V d
Livinus VI c
Livinus Andreas VI b
Livinus Theodorus
Marie Emelie
Martha Maria
Omère Philemon
Petrus Cornelius VIe
Petrus Franciscus
Petrus Paulus
Pharailde Marie
Philomon
Prudent De Clerck
René Octave
Serafinus
Silvia
Theophilus
Inhoud
Doorzoek deze webstek

De eerste stamvader

Noten