Livinus Buysse (III e)

III e — Livinus Buysse

fs. Cornelius Buysse en Anna de Muynck

geboren rond 1635
x Ertvelde 20 november 1655 Joanna Heulebroeck
xx Elisabeth van Hyfte
xxx Ertvelde 26 juli 1667 Maria Batseliers

Livinus is getrouwd in Ertvelde op 20 november 1655 met Joanna Heulebroeck, waarschijnlijk geboren in Evergem, dochter van Livinus en Maria Schautteet, overleden in Assenede op 30 januari 1661.[20]

Zij erfde van haar ouders het vierde part van een behuisde hofstede met ongeveer 4 gemeten land in Evergem Elslo.  Lieven en Joanna pachtten "het renhof", ook wel “het leegh rijnhof” genoemd, in Assenede, toebehorend aan de Heer van Lessenbosch en waarvoor ze nog 104 ponden en 10 schellingen moesten betalen aan Jacques De Schepper, ampman van Drongen en ontvanger van het goed.  Anthonius van Hecke en schoonvader Cornelius Buysse prezen "... de baete in huysyn, schueren en bestiaelen bevonden op den pachthove en landen..." op ruim 290 ponden; Lieven had 20 ponden geleend aan zijn vader en 32 aan Christoffel van Speybroeck en de "maerte en de cnape" hadden nog recht op resp. 4 en 12 ponden.

Livinus was hertrouwd met Elisabeth van Hyfte, dochter van Joannes van Hyfte en Margriete Cooman, overleden in Assenede op 4 september 1666.

Livinus trouwde een derde keer in Ertvelde op 26 juli 1667 met Maria Batseliers, geboren in Ertvelde, overleden in Assenede op 10 april 1675.21

De overlijdensacte van Maria is opgesteld in het Nederlands: "tsnachts ontrent ten drij uren is overleden Maria batseleer huysvrou van l(ieve)n buyse op het rijnhof en is den 11e op het kerckhof begraven, en naer haere doodt is uyt haerl(ieden) lichaem gesneden een covatre en naer sijn doopsel is gestorven en met de moeder begraven; duytvaert is gedaen met ses lessen den 6 junij." Hier bedoelde de pastoor waarschijnlijk dat Maria bij of juist vóór de bevalling plots overleed en dat een dokter of chirurgijn de voldragen vrucht heeft proberen te redden.  De onderpastoor heeft het doopregister ingevuld en hij schreef in het Latijn: "baptizavi Guilielmum filium Livini buyssen et Maria.... coniugum, hodie tertiam nocturnam, excisum ex utero matris mortua." (letterlijk vertaald: ik heb gedoopt Guilielmus zoon van Livinus Buyssen en Maria..., beide gehuwd, vandaag rond drie uur 's nachts geboren, uitgesneden uit de baarmoeder van de gestorven moeder.)

Mayken, zoals Maria in de volksmond werd genoemd bezat samen met haar echtgenoot een derde van de behuisde hofstede met de schuur en de bomen erop en 4 gemeten land erbij in Assenede; de andere twee delen behoorden toe aan de twee kinderen van Lieven uit zijn vorige twee huwelijken.  Die eigendom was nog belast met "...een rente van 20 schellingen siaers croiserende den penninck XVI... ten voordele van Jan Van Speybroeck...." een soort lening dus met een intrest van 6,66% per jaar.  Op hun erf liepen drie koeien en een kalf, maar geen paard.  Lieven had ook nog 7 ponden geleend aan broer Christoffel en 18 aan Jan Van Den Brande; de behuisde hofstede in Doornzele werd ondertussen verkocht.  Lieven werd erop gewezen dat hij nog de wezenpenningen van Marie uit zijn eerste huwelijk en Guillelmus uit zijn tweede huwelijk moest uitkeren.  Toch werd de staat van goed afgesloten met een bonus van ruim 159 ponden.  Lieven Batseliers en Christoffel Buysse waren voogden over de enige nog overlevende wees.

Uit zijn eerste huwelijk:

 1. Maria Buysse
  ° Ertvelde op 1 september 1656, pas gedoopt aldaar op 25 september 1656
  Maria is getrouwd in Assenede op 7 juli 1685 met Livinus Bekaert, overleden na februari 1695.
  Maria is overleden in Assenede op 3 februari 1695 op de wijk Landsdijk [22] aan de Poel, kort na haar vierde bevalling.  Ze werd er ’s anderendaags op het kerkhof begraven.  Er waren toen nog 2 kinderen in leven.
   
 2. Christophorus Buysse
  ° Assenede op 30 januari 1658, overleden voor 1675.
   
 3. Anna Buysse
  ° Assenede op 5 januari 1661, overleden voor 1675.
   

Uit zijn tweede huwelijk:

 1. Joannes Buysse
  ° Assenede op 10 november 1662, overleden voor 1675.
   
 2. Guillelmus Buysse (IV c)
  ° Assenede op 23 februari 1665, volgt onder IV c.
   

Uit zijn derde huwelijk:

 1. Anna Buysse
  ° Assenede op 1 mei 1669, overleden na 1697.
   
 2. Joannes Buysse
  ° Assenede op 31 mei 1672, overleden voor april 1675.
   
 3. Guillelmus Buysse
  ° Assenede op 10 april 1675, overleden aldaar op 10 april 1675.
   

De ouders van Livinus (III e):
Cornelius Buysse en Anna de Muynck

Naar de top van deze blz.
Welkom blz
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek !
De naam Buysse
Familienamen

Onze beste dank voor deze stamboom aan de Heer Leon E. Buysse.
Dit is (op enkele aanvullingen na) zijn werk.
Uw suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
  Neem aub contact op met ons.

Meer stambomen
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024Welkomblz
Voorwoord

Alberic Philibert
Arthur Alphons
Arthur Clement
Christophorus IIId
Cornelius IIb
Cornelius Ve
Desiderius
Eduardus
Elimar
Emilianus
Emma
Emma Maria
Ernest Leonard
Eugenie
Emma Maria
Francies ° 1848
Franciscus ° 1774
Franciscus IIa
Franciscus IIIb
Franciscus Vc
Frans
Gerardus III a
Gerardus IV b
Gerardus V b
Gerardus VI d
Guillelmus IV c
Gustaaf
Helena Irma
Honoré
Irma Eleonora
Jan Baptiste
Jean (Joannes)
Joannes III c
Joannes V a
Joannes V f
Johannes Baptiste
Johannes Camilius
Joseph Prosper
Livinus II c
Livinus III e
Livinus IV a
Livinus V d
Livinus VI c
Livinus Andreas VI b
Livinus Theodorus
Marie Emelie
Martha Maria
Omère Philemon
Petrus Cornelius VIe
Petrus Franciscus
Petrus Paulus
Pharailde Marie
Philomon
Prudent De Clerck
René Octave
Serafinus
Silvia
Theophilus
Inhoud
Doorzoek deze webstek

De eerste stamvader

Noten