Gerardus Buysse (V b)

V b — Gerardus Buysse

fs. Livinus Buysse (IV a) en Catharina Holbosch

° Kluizen 26 maart 1701
x Kluizen 22 februari 1732 Laurentia de Rijcke
Assenede 28 juli 1741 [29]

Bij zijn overlijden waren de eigendommen van zijn ouders nog niet verkaveld, zodat hij van alles een vijfde of een tiende part bezat.  De weduwe had van haar ouders het zestiende part geërfd van een behuisde en beschuurde hofstede in Kluizen met 5 gemeten land ten zuiden van de Hoogstraat in Kluizen, na het overlijden van Pieter De Rijcke en haar broer Joannes De Rijcke.

Een jaar voor zijn overlijden verkocht hij aan zijn stiefvader Joannes De Paepe uit Kluizen zijn zesde part in 700 roeden land “het achterste stuck voor lenaers” in de Spiegelstraat te Ertvelde en het zesde deel van “2 partijkens ettinck meirsch” van 3 gemeten op het Graafschap Kluizen, verkregen uit successie na het overlijden van Guilliame Rogiers fs Guilliame.

Prijzer Pieter Dierick berekende de landprijs op bijna 154 ponden; “alle de helsen en hesschen faceel en de pinsen op het hof ende te velde in meyten staende alsmede het vermaeck hout aan ’t selve hof ende weyden mitsgaders schelf ende andere peirsen” was 36,5 ponden waard; zijn 2 paarden, enig veulen, 5 koeien, 2 kalveren, 5 varkens, enige hoenders en de mest hadden een waarde van 75,5 ponden; de tarwe, rogge, haver, klaver, hooi, vlas, knippen, boekweitstro en kaf werden op ruim 89 ponden geschat; een ring met diamanten, “een silveren sentuer gespe”, een paar gouden pendanten, een andere ring en een gouden kruis met schuiver waren meer dan 20 ponden waard.

Zij hadden 120 ponden geleend van Jan Pauwels te Bassevelde en ruim 58 ponden van zijn broer Frans Buysse in Desteldonk.  Uiteindelijk sloot de staat van goed af met een batig saldo van ruim 76 ponden.

Gerardus is getrouwd in Kluizen op 22 februari 1732 met Laurentia de Rijcke, geboren in Kluizen op 30 oktober 1711, dochter van Petrus de Rijcke en Joanna Buysse [30], overleden rond 1784.

Laurentia is later hertrouwd in Assenede op 13 december 1741 met Joannes van Acker [31].

Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Buysse
  geboren rond 1732
  overleden in Lembeke op 3 juli 1784.32
  Petronella is getrouwd in Assenede op 6 december 1759 met Joannes Baptiste Cathelijn, geboren rond 1730, overleden in Lembeke op 16 maart 1794.
  Joannes Baptist erfde van zijn ouders Joannes Cathelijn en Joanne De Lange de zuidzijde van een hofstede met 250 roeden land in de Spruitakker te Lembeke en een kleine 26 gemeten land “de vaertstucken”, “de donckers”, “de hooghstucken” in de buurt van de hofstede, en “den vlacken bilck” in de Molenakker te Lembeke.  Petronella bezat de helft van een hofstedeke in Kluizen en nog wat land, o.m “het spreystuck” in Kluizen.  Ze boerden met 2 paarden, hadden ook nog 5 melkkoeien, 2 runderen, 2 varkens en 3 biggen.  Dokter Dobbelaere uit Sleidinge zorgde voor medicijnen ter verzorging van Petronella en vroeg daar bijna 13 ponden voor.  Haar staat van goed sloot af met een positief saldo van ruim 278 ponden.  Ze hadden twee zoons en twee dochters tussen 16 en 23 jaar.
   
 2. Joannes Buysse
  geboren rond 1734
  ongehuwd overleden in Watervliet op 8 maart 1777.
   
 3. Joanna Maria Buysse
  ° Assenede op 24 november 1737
  overleden aldaar op 13 september 176433.
  Joanna Maria is getrouwd in Assenede op 14 maart 1761 met Joannes van de Vijvere fs Pieter uit Assenede.  Zij hadden een dochter Elisabeth, die pas drie jaar oud was toen haar moeder stierf.
  Zij pachtten land van de Heer van Maldegem, graaf van Wakken en Wijnegem en stonden nog voor een goede 86 ponden in het krijt.  Op hun boerderij liepen 6 melkkoeien, 2 vaarzen, 2 jaarlingen, 2 kalveren, 2 mestvarkens, een mager varken, 4 biggen, 4 kippen, die samen met hun 2 paarden, een driejarige ruin en een veulen en de mest op 125 ponden geschat werden.  Het graan van bijna 5 gemeten gerst, 8,5 gemeten rogge, 6,5 gemeten tarwe, 3,5 gemeten haver, 2 gemeten paardenbonen, nog wat klaver, klaverhooi en boekweitstro hadden een waarde van eveneens 125 ponden en de landprijs bedroeg ruim 177 ponden.  Ondanks het feit dat ze slechts 3 jaar getrouwd waren hadden ze toch een positief saldo opgebouwd van ruim 684 ponden.
  In 1779 werd een vermeerdering opgesteld, een zogenaamde augmentatie, op de staat van goed, na het ongehuwd overlijden van haar tante Anne Marie in Kluizen en na het overlijden van haar broer in Watervliet.  Zo erfde Elisabeth verschillende kleine stukjes eigendom met een totale grootte van slechts 4 gemeten in Ertvelde (“den landtman” en “de wallekens”), in Winkel, Mendonk en Kluizen.
   
 4. Livinus Buysse
  ° Assenede op 22 juli 1741
  overleden in Assenede op 18/10/1741.
   

De ouders van Gerardus Buysse (V b):
Livinus Buysse (IV a) en Catharina Holbosch

Naar de top van deze blz.
Welkom blz
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek !
De naam Buysse
Familienamen

Onze beste dank voor deze stamboom aan de Heer Leon E. Buysse.
Dit is (op enkele aanvullingen na) zijn werk.
Uw suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
  Neem aub contact op met ons.

Meer stambomen
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024Welkomblz
Voorwoord

Alberic Philibert
Arthur Alphons
Arthur Clement
Christophorus IIId
Cornelius IIb
Cornelius Ve
Desiderius
Eduardus
Elimar
Emilianus
Emma
Emma Maria
Ernest Leonard
Eugenie
Emma Maria
Francies ° 1848
Franciscus ° 1774
Franciscus IIa
Franciscus IIIb
Franciscus Vc
Frans
Gerardus III a
Gerardus IV b
Gerardus V b
Gerardus VI d
Guillelmus IV c
Gustaaf
Helena Irma
Honoré
Irma Eleonora
Jan Baptiste
Jean (Joannes)
Joannes III c
Joannes V a
Joannes V f
Johannes Baptiste
Johannes Camilius
Joseph Prosper
Livinus II c
Livinus III e
Livinus IV a
Livinus V d
Livinus VI c
Livinus Andreas VI b
Livinus Theodorus
Marie Emelie
Martha Maria
Omère Philemon
Petrus Cornelius VIe
Petrus Franciscus
Petrus Paulus
Pharailde Marie
Philomon
Prudent De Clerck
René Octave
Serafinus
Silvia
Theophilus
Inhoud
Doorzoek deze webstek

De eerste stamvader

Noten