Noten

Noten

Behalve de talrijke gegevens uit de parochieregisters:

 1. F. De Brabandere, Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk, L.J. Veen, Amsterdam, 2003.
 2. M. Claeys, De familie Buysse uit Oosteeklo in het Ambacht Boekhoute tijdens 17e en 18e eeuw, in: De Eik, jaargang 26 (2001), blz 47-115.
 3. RAG Assenede 1030 blz 111.
 4. Achiel De Vos: Geschiedenis van Ertvelde 1971 blz 367; RAG Assenede 1032 blz 69.
 5. Wezenrekeningen RAG Assenede 1036 blz 180 en 1038 blz 511; staat van goed ouders van Pieter: RAG Assenede 1033 blz 143.
 6. RAG Assenede 1034 blz 365v.
 7. RAG Assenede 1035 blz 223v.
 8. Rekening na overlijden van Maria: RAG Assenede 1033 blz 143.
 9. RAG Boekhoute 887 blz 4; RAG Assenede 1292 blz 55; RAG Assenede 1292 blz 7v; RAG Assenede 1039 blz 160v.
 10. RAG Assenede 1039 blz 160v.
 11. RAG Boekhoute 798 blz 370.
 12. RAG Boekhoute 887 blz 90v, 244v en 270.
 13. RAG Assenede 1041 blz 362v.
 14. Achiel De Vos, a.w.
 15. RAG Assenede 1050 blz 290.
 16. RAG Assenede 1293 blz 27; RAG Assenede 1036 blz 247v.
 17. RAG Assenede 1042 blz 231: geeft 31 augustus als overlijdensdatum; wezenrekening RAG Assenede 1049 blz 55v en 274; RAG Assenede 1294 blz 127 en blz 165v.
 18. RAG Assenede 1051 blz 134. (volgens die staat van goed overleed ze op 25/10/1684).
 19. RAG Assenede 1053 blz 107.
 20. RAG Assenede 1038 blz 367.
 21. RAG Assenede 1046 blz 60.
 22. RAG Assenede 1055 blz 159v.
 23. RAG Assenede 1066 blz 35.
 24. Requeste RAG Assenede 1098 blz 84 en 130v.
 25. RAG Assenede 1071 blz 114.
 26. RAG Assenede 1079 blz 57v.
 27. Voor de stam Haverbeke, zie P.H.E.M. de Meijer: «Het geslacht Haverbeke, 450 jaar in de Vlaamse Polders» Oegstgeest, 2001.
 28. RAG Boekhoute 855 blz 1.
 29. RAG Assenede 1078 blz 94.
 30. Zie eindnoot nr 2.
 31. Liquidatie op staat van goed zie RAG Assenede 1079 blz 185.
 32. RAG Lembeke 159 blz 11v.
 33. RAG Assenede 1091 blz 168; augmentatie RAG Assenede 1099 blz 231v.
 34. Augmentatie op staat van goed na het overlijden van haar moeder in Oostakker op 26/12/1749: RAG Sint Baafs register 471.
 35. RAG Assenede 1094 blz 272v.  Verkaveling zie RAG Assenede 1111 blz 20.
 36. RAG St Baafs register 472.
 37. RAG Boekhoute 860 blz 189.
 38. Haar ouders kwamen rond 1755 naar Oosteeklo.
 39. RAG Assenede 1110 blz 214v.
 40. Voor de stam Haverbeke, zie P.H.E.M. de Meijer: «Het geslacht Haverbeke, 450 jaar in de Vlaamse Polders», Oegstgeest, 2001.
 41. RAG Assenede 1113 blz 16v, 74 en 86.
 42. W. Hamerlynck: Van Hoorebeke, de tak van de Eeklose jeneverstokers, in: De Eik, jaargang 10 (1985), nr 4, blz 155-156.
 43. Voor verdere afstamming kunt u zich wenden naar de Heer C.L. Janssen, Slegerslaan 156, bus 5, 1200 Brussel.
 44. Voor verdere afstamming kan u zich wenden tot de Heer Leon Buysse, Eemsstraat 16, 8303 LH Emmeloord in Nederland.  Hij zocht de vele naamgenoten op vanaf 1800, maar beperkte zich voor wat de oudere takken betreft.  Wij poogden ook enkele (jammerlijk verkeerde) verbanden recht te trekken.
  Inventaris ten sterfhuize: RAG Notariaat Verstraeten Assenede, minuten notaris Van Peene, bundel 25 acte 85.
 45. Voor verdere afstamming, zie eveneens het "Familieboek Buysse", blz 299, uitgegeven door voornoemde Leon Buysse.
 46. Testament RAG Notariaat Verstraeten Assenede, minuten Notaris Van Peene bundel 23 acte 118.
 47. Voor verdere afstamming: zie noot 44.
   

Naar de top van deze blz.
Welkom blz
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek !
De naam Buysse
Familienamen

Onze beste dank voor deze stamboom aan de Heer Leon E. Buysse.
Dit is (op enkele aanvullingen na) zijn werk.
Uw suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
  Neem aub contact op met ons.

Meer stambomen
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024Welkomblz
Voorwoord

Alberic Philibert
Arthur Alphons
Arthur Clement
Christophorus IIId
Cornelius IIb
Cornelius Ve
Desiderius
Eduardus
Elimar
Emilianus
Emma
Emma Maria
Ernest Leonard
Eugenie
Emma Maria
Francies ° 1848
Franciscus ° 1774
Franciscus IIa
Franciscus IIIb
Franciscus Vc
Frans
Gerardus III a
Gerardus IV b
Gerardus V b
Gerardus VI d
Guillelmus IV c
Gustaaf
Helena Irma
Honoré
Irma Eleonora
Jan Baptiste
Jean (Joannes)
Joannes III c
Joannes V a
Joannes V f
Johannes Baptiste
Johannes Camilius
Joseph Prosper
Livinus II c
Livinus III e
Livinus IV a
Livinus V d
Livinus VI c
Livinus Andreas VI b
Livinus Theodorus
Marie Emelie
Martha Maria
Omère Philemon
Petrus Cornelius VIe
Petrus Franciscus
Petrus Paulus
Pharailde Marie
Philomon
Prudent De Clerck
René Octave
Serafinus
Silvia
Theophilus
Inhoud
Doorzoek deze webstek

De eerste stamvader

Noten