Voorwoord
OP ZOEK NAAR JE WORTELS

Aan familie, verwanten en belangstellenden van de familie Buysse

Dit boek van een familie Buysse, waarvan de oorsprong ligt in Oost-Vlaanderen, België en wel in de omgeving van Gent.  De naam wordt meestal geschreven in België als Buysse, in Nederland zijn er enkele, die de naam schrijven met punten op de ij, dus Buijsse.

De oorspronkelijke naam is waar­schijn­lijk Buusse, bij Gerard Buysse fs. Frans op bladzijde 2 staat in de huwelijksacte nog Buusse en in geschriften uit de 15e en 16e eeuw kom ik de naam Buusse verschillende malen tegen.

De aanleiding, dat ik, Leon Buysse op zoek ben gegaan naar de familie Buysse heeft als oorzaak, dat mijn ouders dezelfde achternaam hadden en wel de naam Buysse.

Na eerst een familieonderzoek gedaan te hebben aan mijn vaders­zijde, van oorsprong afkomstig uit Oost-Eeklo, waarvan ik in 1997 een boek heb uitgegeven, ben ik er achter gekomen, dat een “dubbele” Buysse nog al eens voorkomt.  Bij dit onderzoek heb ik tot heden geen verwant­schap kunnen aantonen tussen beide families.

Ik zou een ieder aanraden, die dit werk gaat doen, eerst een genea­logische cursus te volgen.

Op zoek naar de familie Buysse van mijn moeders­zijde.

In grote lijnen hebben we van 1600 tot nu drie takken kunnen vinden.

De eerste tak begint bij Frans Buysse, voortgezet door Gerard filius Frans en Livinus filius Gerard, bladzijde 1 - 261.

De tweede tak die begint bij Gerard filius Gerard, een broer van Livinus filius Gerard: zie bladzijde 4 en het vervolg op blz. 262 – 283.

De derde tak Cornelis filius Livinus filius Gerard, zie blad­zijde 16 en het vervolg op blz: 284 – 314.

Vanaf ± 1800 tot heden is de gehele familie van de eerste tak in beeld gebracht. Hoe word je wegwijs uit deze gegevens ?  Zie het naam­register en index.

De naam Buysse vergroot en vet afgedrukt betekent, dat er van die tak nakome­lingen zijn of nog kunnen komen, die de naam Buysse in mannelijke lijn overdragen.

Van een ieder waar nakomelingen zijn of waren, wordt een gezins­samen­stelling gegeven en een overzicht in de nakome­lingen­staat van alle nazaten.

De samen­steller van dit geheel is zich goed bewust, dat er onjuist­heden en fouten zijn ingeslopen.  Schroom niet om mij dit te melden, liefst schriftelijk, met vermelding van de gebeurtenis: geboorte, huwelijk, scheiding, samen wonend, 2e huwelijk en overlijden, etc. en niet vergeten plaats en datum te vermelden.

Dan wil ik een ieder, en dat zijn er velen, die heeft meegewerkt om deze familie­gegevens te verzamelen en aan mij toe te sturen, bijzonder bedanken.  Mijn bijzondere dank gaat uit naar de heer Theo Silbersmet uit Sleidinge, die me met woord en daad heeft bijgestaan, en aan Pierre Buysse uit Huybergen, die bij dit onderzoek naar deze tak van de familie Buysse de zaak kwam versterken.

Wij wensen U veel genoegen toe.

Leon Buysse filius Augustinus
Eemsstraat 16
8303 L.H.Emmeloord
tel:00 31 (0)527 619456
Pierre Buysse filius Philemon
Oeverkruid 5
4685 BG.Huybergen
tel: 00 31 (0) 164 642497
 

Leon Edumondus Buysse
° IJzendijke 3/10/1929
† Emmeloord 24/12/2021.
Hier meer over Leon.

Naar de top van deze blz.
Welkom blz
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek !
De naam Buysse
Familienamen

Onze beste dank voor deze stamboom aan de Heer Leon E. Buysse.
Dit is (op enkele aanvullingen na) zijn werk.
Uw suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
  Neem aub contact op met ons.

Meer stambomen
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  20-03-2022
Copyright (c) 2024Welkomblz
Voorwoord

Alberic Philibert
Arthur Alphons
Arthur Clement
Christophorus IIId
Cornelius IIb
Cornelius Ve
Desiderius
Eduardus
Elimar
Emilianus
Emma
Emma Maria
Ernest Leonard
Eugenie
Emma Maria
Francies ° 1848
Franciscus ° 1774
Franciscus IIa
Franciscus IIIb
Franciscus Vc
Frans
Gerardus III a
Gerardus IV b
Gerardus V b
Gerardus VI d
Guillelmus IV c
Gustaaf
Helena Irma
Honoré
Irma Eleonora
Jan Baptiste
Jean (Joannes)
Joannes III c
Joannes V a
Joannes V f
Johannes Baptiste
Johannes Camilius
Joseph Prosper
Livinus II c
Livinus III e
Livinus IV a
Livinus V d
Livinus VI c
Livinus Andreas VI b
Livinus Theodorus
Marie Emelie
Martha Maria
Omère Philemon
Petrus Cornelius VIe
Petrus Franciscus
Petrus Paulus
Pharailde Marie
Philomon
Prudent De Clerck
René Octave
Serafinus
Silvia
Theophilus
Inhoud
Doorzoek deze webstek

De eerste stamvader

Noten