Gerardus Buysse (III a)

III a — Gerardus Buysse

fs. Franciscus Buysse (IIa)

° Kluizen vóór 1630
x Kluizen 15/6/1653 Maria Roegiers
† Kluizen 28/9/1671

Gerard was landman, vlasser en bierbrouwer.  Hij pachtte vanaf 1656 het "Goed ten Broecke" in de Spiedamstraat te Kluizen dat eigendom was van het Klooster van Doornzele, "...consisterende in naervolgende partijen, eerst de hofstede metter huysen, schueren, stallinghen, duyvekete, waeghenhuys en ovenbuer daeropstaende groot ontrent een half bunder, zuydt de straete, west de spierbilck, voorts dit clooster.  Item het bunder oost spierdam-straete...".  De grootte bedroeg tussen de 80 en 90 gemeten.  Het goed was een van de oudste uitbatingen van het Klooster van Doornzele en lag in de Noordoosthoek van Kluizen.

Klik op de foto voor een grotere versie ervan.
De boerderij waar Gerard Buysse heeft gewoond

Opname 1995: de boerderij waar Gerard Buysse fs. Frans heeft gewoond,
behorende bij het pachtgoed “ten Broecke“, dat gehuurd werd van het Clooster van Doornsele.
De boerderij is verdwenen voor de uitbreiding van de haven van Zelzate.

Gerard is getrouwd in Kluizen op 15 juni 1653 met Maria Roegiers fa Jan, geboren rond 1634 in Kluizen.  Maria bezat 800 roeden land “de hemerijcke” en “de beke” op Doornzele Dries, 400 roeden in de Kerkbruggestraat te Evergem en 2 gemeten “de schatjens” in Kluizen.  Ze kochten ongeveer 7 gemeten land in Kluizen, maar verkochten hun deel in de hofstede en het land “de loo” in Doornzele.  Ze boerden met 3 paarden, hadden ook nog een veulen, 11 melkkoeien, 6 runderen, 2 kalveren en 5 varkens.

Klik op de foto voor een grotere versie ervan.
Huwelijksakte van Gerard Buysse en Maria Roegiers

Huwelijksakte van Gerard Buysse en Maria Roegiers
Getuigen: Paul Dierkx en Jac Roegiers
Bruidsknecht: Adriaan De Baerdemaeckers.
Bruidsmeisje: Petronella De Baerdemaeckers.

Bijna zes maanden na het overlijden van Gerard en bijna een maand na de geboorte van haar laatste zoon, ook Gerard gedoopt, is Maria op 13 Februari 1672 hertrouwd in haar geboortedorp met Simoen Everaert.  Hij nam de pacht over van het goed Ten Broecke [14].

Bij haar overlijden (in Kluizen op 14 Mei 1694) waren ze nog ruim 118 ponden pacht verschuldigd aan het Klooster van Doornzele en 18 ponden aan hun dienstknecht en 2 meiden.  Uiteindelijk sloot hun staat van goed af met een ruime 117 ponden.

Na het overlijden van Simoen (wanneer ?) pachtte zijn weduwe met haar zoon Lieven de hoeve.

De kinderen van Maria en Gerard:

 1. Joanna Buysse
  ° Kluizen 8 Juli 1654
  Doop (255) Kluizen, de doopheffers waren: Livin Kesels en Joanna Cooreman x Kluizen 21 Juni 1710 Petrus de Rycke
   
 2. Livina Buysse
  ° Kluizen 1 December 1655
  Doop (291) Kluizen: doopheffers: Jan Cooreman en Anna Hebbrecht
  Livina is eerst getrouwd (zij was nog geen 16 jaar !) in Kluizen op 21 juni 1671 met Petrus van Acker, geboren in Kluizen op 3 mei 1649, zoon van Petrus en Maria Vereecken, overleden in Kluizen op 2 februari 168415 en er in de kerk begraven op 4 februari in het koor van Onze Lieve Vrouw.  Ze hadden drie zonen.
  Petrus bezat een leen van 4 gemeten op de Averije in Kluizen, iets meer dan 12 gemeten land op de Grafelijkheid van Kluizen en in Evergem en een hofstede met 300 roeden land op de heerlijkheid van de 12 hofsteden in Kluizen.  Tijdens hun huwelijk verkochten ze hun achtste deel van een hofstede in Evergem Wesbeke, maar kochten ze een groot gemet land eveneens in Evergem.  Wegens oorlogstroebelen bewaarden ze 55 stenen gezwingeld vlas op een zolder in Gent, naast enkele andere waardevolle goederen.  Ze boerden met 2 paarden en hadden daarnaast ook nog 5 koeien en 8 vaten bijen.  Hun twee meiden en 2 knechten hadden nog ruim 17 ponden tegoed voor dienstloon en na het aftrekken van de gewone kosten van begrafenis, maaltijd na de uitvaart en de administratie bleef nog ruim 122 ponden over om met de wezen te verdelen.
  Livina hertrouwde in Kluizen op 26 april 1684 met Georgius Van Hecke.  Zij verkocht aan haar broer Livinus “het clinck weesken” nabij de Hoogstraat in Kluizen.  Livina overleed in Kluizen op 21 maart 1716 en Georgius volgde haar naar het Vaderhuis op 18/2/1725.  Hij was 69 jaar oud.
   
 3. Jan Buysse
  ° Kluizen 17 April 1658
  Doop (348) Kluizen: doopheffers: Jan Kempe en Joanna Kausemaker
  † voor augustus 1664
   
 4. Cornelia Buysse
  ° Kluizen 17 April 1658
  Doop (349) in Kluizen: doopheffers: Gerard Buysse en Andréa Blylevens
  overleden na 1671.
   
 5. Elisabeth Buysse
  ° Kluizen 24 April 1660
  Doop (396) Kluizen: doopheffers: Bartholomeus Maerte en Elisa De Grave
  x Jan Semaes
  † tussen 1685 en 1721.
   
 6. Frans Buysse
  ° Kluizen 19? of 22? April 1663
  Doop (466) Kluizen: doopheffers: Jacob Speckaert en Francisca Braet
  † voor 1672.
   
 7. Jan Buysse
  ° Kluizen 5 Augustus 1664
  Doop (499) Kluizen, Doopheffers: Jan Van de Voorde en Georgia Van Hecke
  † voor 1672.
   
 8. Gerard Buysse
  ° Kluizen 5 Augustus 1664 Kluizen,
  Doop (499) Kluizen Doopheffers: Jan Van de Voorde en Georgia Van Hecke
   
 9. Livinus Buysse
  ° Kluizen 13 maart 1666
  x Kluizen 3 juni 1690 Joanna "Janneke" de Rijcke
  xx Kluizen 24 oktober 1698 Catharina Hollebosch
  † Kluizen 28 februari 1721
   
 10. Maria Buysse
  ° Kluizen 28 februari?? of 1 Maart?? 1669
  Doop (615): doopheffers: Livin Van de Voorde en Maria Batselier
  x Kluizen 2 April 1701 H. van Peylaert
   
 11. Gerard Buysse
  ° Kluizen 16 Januari 1672
  x Laurence Haemerlinck
  xx Kluizen 6 Juli 1723 Johanna Goethals
  † Kluizen 10 April 1728
   
Klik op de foto voor een grotere versie ervan.
Pachtcontract van 1656 van Gerard Buysse met het Clooster van Doorsele

Pachtcontract van 1656 van Gerard Buysse met het Clooster van Doorsele
Note: Oppervlaktes werden aangegeven in gemeten en roeden.
2,3 gemeten is ± 1 hectare, 1 gemet is 300 roeden.

De vader van Gerard: Franciscus Buysse (IIa)

Naar de top van deze blz.
Welkom blz
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek !
De naam Buysse
Familienamen

Onze beste dank voor deze stamboom aan de Heer Leon E. Buysse.
Dit is (op enkele aanvullingen na) zijn werk.
Uw suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
  Neem aub contact op met ons.

Meer stambomen
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024Welkomblz
Voorwoord

Alberic Philibert
Arthur Alphons
Arthur Clement
Christophorus IIId
Cornelius IIb
Cornelius Ve
Desiderius
Eduardus
Elimar
Emilianus
Emma
Emma Maria
Ernest Leonard
Eugenie
Emma Maria
Francies ° 1848
Franciscus ° 1774
Franciscus IIa
Franciscus IIIb
Franciscus Vc
Frans
Gerardus III a
Gerardus IV b
Gerardus V b
Gerardus VI d
Guillelmus IV c
Gustaaf
Helena Irma
Honoré
Irma Eleonora
Jan Baptiste
Jean (Joannes)
Joannes III c
Joannes V a
Joannes V f
Johannes Baptiste
Johannes Camilius
Joseph Prosper
Livinus II c
Livinus III e
Livinus IV a
Livinus V d
Livinus VI c
Livinus Andreas VI b
Livinus Theodorus
Marie Emelie
Martha Maria
Omère Philemon
Petrus Cornelius VIe
Petrus Franciscus
Petrus Paulus
Pharailde Marie
Philomon
Prudent De Clerck
René Octave
Serafinus
Silvia
Theophilus
Inhoud
Doorzoek deze webstek

De eerste stamvader

Noten