Joannes Buysse (V f)

V f — Joannes Buysse

fs. Gerardus Buysse (IV b) en Laurence Haemerlinck

° Kluizen 24 oktober 1725
x Ertvelde 9 juni 1751 Anna Maria Haverbeke
† Kluizen 13 maart 1788 [39]

Joannes is getrouwd in Ertvelde op 9 juni 1751 met Anna Maria Haverbeke [40], geboren in Ertvelde op 24 maart 1733, dochter van Livinus Haverbeke en Joanna Maria Goethals, overleden in Kluizen op 5 april 1798.  Hij was schepen van de Heerlijkheid Avrije en woonde in de wijk Hoogstraat in Kluizen.

Op 17/2/1789 werd een staat van goed opgesteld.  Dank zij de ganse opsomming van zijn eigendommen weten we dat Joannes heel welstellend was: van zijn vader erfde hij meer dan 25 gemeten in Kluizen “dhulst”, “de neysekens”, “het voorenste reepken”, “de wallekens”, “het hoveken”, “den gaevermersch”, “het werfken”, “de strepe”, “het alf stuck”, “den pasbilck”, “hebberechts stuck”, “den halven put”, “den geheelen put”, “den vetter”, “het bunderken”, “de braeckxkens”, “de teerlynck meersch”, “den bommel”, “den kleenen samaes”, van zijn zus-begijn Anne Marie “de calluwe” en “het tweede, derde en vierde reepken”, van zijn moeder ongeveer 20 gemeten land in Doornzele (den roodenhuys bilck” en “de loo”), Evergem en Ertvelde “de cofferynghe” en van zijn nonkel Livinus Goethals fs Jooris rond de 3 gemeten land “het akkerken” en “de veldhoeck” te Evergem.  Bovendien kocht hij nog ongeveer 23 gemeten land te Kluizen zoals “het tickelken” en “den draeyboom”.  Hij had heel wat geld uitgeleend en had ook inkomsten van verpacht land.  Hij boerde met 3 paarden en de totale prijzij van alle roerende goederen werd op bijna 1315 ponden geschat.  Zijn begrafenis kostte bijna 20 ponden.  Zijn twee gehuwde kinderen hadden elk 150 ponden huwelijkscadeau gekregen.  Vermits er slechts weinige kosten vermeld werden bleef er netto (zonder onroerende goederen) nog 1494 ponden over.

Bij de verkaveling tussen Anna Marie Haverbeke en haar kinderen bleek dat elk kind met de waarde van de onroerende goederen inbegrepen kon rekenen op ruim 1116 ponden.  Kort daarop was er ook een verkaveling tussen hen en Pieter, Jooris en Geeraert Van Hecke (drie zonen van Gerardus), halfbroers van hun vader, na het overlijden van hun oom materneel Pieter Goethals fs Jooris.  Daarbij konden de kinderen nog eens bijna 1078 ponden onder elkaar verdelen [41].

Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Buysse
  geboren voor 1752, volgt onder VI d.
   
 2. Livinus Buysse
  ° Kluizen op 21 november 1752
  overleden aldaar op 16 januari 1778.
   
 3. Maria Anna Carolina Buysse
  ° Kluizen op 4 december 1756
  overleden voor 1788.
   
 4. Joanna Petronella Buysse
  ° Kluizen op 18 januari 1758
  overleden na 1792.
  Joanna Petronella is een eerste keer getrouwd in Kluizen op 31 maart 1779 met Petrus Bernardus De Decker, geboren in Kaprijke op 29/9/1744 als zoon van Jacobus en Joanna Van Den Bossche, overleden in Kaprijke op 18 oktober 1791.
  Joanna Petronella is hertrouwd in Kaprijke op 17 april 1792 met Bernardus Hieronymus van Hoorebeke, geboren in Sleidinge op 27 september 1766, zoon van Petrus van Hoorebeke42 en Brigitte de Beir, die overleed in Sleidinge op 26/1/1832.
   
 5. Joannes Buysse
  ° Kluizen op 2 september 1760
  overleden aldaar op 13 maart 1788.
   
 6. Anna Maria Buysse
  ° Kluizen op 29 augustus 1761
  overleden aldaar op 22 augustus 1764.
   
 7. Petrus Cornelius Buysse
  ° Kluizen op 5 november 1763, volgt onder VI e.
   
 8. Maria Jacoba Buysse
  ° Kluizen op 1 december 1765
  overleden na 1801.43
  Maria is getrouwd in Kluizen op 23 juni 1789 met Petrus Josephus van Hoorebeke, geboren in Sleidinge op 17 februari 1762, zoon van Petrus van Hoorebeke en Brigitte de Beir, jeneverstoker, overleden in Evergem op 20 september 1855.
  Pieter Joseph Van Hoorebeke is lid geweest van de "Provinciaelen Raad van Vlaenderen"; zijn dochter Idonie huwde met Joseph Verminck, notaris en burgemeester van Vlamertinge.
   
 9. Isabella Buysse
  ° Kluizen op 26 mei 1768
  overleden aldaar op 25 juni 1768.
   
 10. Albert Buysse
  ° Kluizen op 26 mei 1768
  overleden na 1794.
  Albert is getrouwd in Ertvelde op 17 juni 1794 met Joanna Theresia van Acker, geboren in Ertvelde op 16 oktober 1773, dochter van Dionisius van Acker en Adriana Willems.
   
 11. Coleta Theresia Buysse
  ° Kluizen op 19 augustus 1770
  overleden aldaar op 2 juli 1772.
   
 12. Livina Maria Buysse
  ° Kluizen op 7 juni 1773
  overleden aldaar op 23 juni 1773.
   
 13. Joannes Baptist Buysse
  ° Kluizen op 4 mei 1775
  overleden na 1788.
   
 14. Franciscus Bernardus Buysse
  ° Kluizen op 24 april 1778
  overleden aldaar op 30 april 1780.
   

De ouders van Joannes (V f):
Gerardus Buysse (IV b) en Laurence Haemerlinck

Naar de top van deze blz.
Welkom blz
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek !
De naam Buysse
Familienamen

Onze beste dank voor deze stamboom aan de Heer Leon E. Buysse.
Dit is (op enkele aanvullingen na) zijn werk.
Uw suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
  Neem aub contact op met ons.

Meer stambomen
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024Welkomblz
Voorwoord

Alberic Philibert
Arthur Alphons
Arthur Clement
Christophorus IIId
Cornelius IIb
Cornelius Ve
Desiderius
Eduardus
Elimar
Emilianus
Emma
Emma Maria
Ernest Leonard
Eugenie
Emma Maria
Francies ° 1848
Franciscus ° 1774
Franciscus IIa
Franciscus IIIb
Franciscus Vc
Frans
Gerardus III a
Gerardus IV b
Gerardus V b
Gerardus VI d
Guillelmus IV c
Gustaaf
Helena Irma
Honoré
Irma Eleonora
Jan Baptiste
Jean (Joannes)
Joannes III c
Joannes V a
Joannes V f
Johannes Baptiste
Johannes Camilius
Joseph Prosper
Livinus II c
Livinus III e
Livinus IV a
Livinus V d
Livinus VI c
Livinus Andreas VI b
Livinus Theodorus
Marie Emelie
Martha Maria
Omère Philemon
Petrus Cornelius VIe
Petrus Franciscus
Petrus Paulus
Pharailde Marie
Philomon
Prudent De Clerck
René Octave
Serafinus
Silvia
Theophilus
Inhoud
Doorzoek deze webstek

De eerste stamvader

Noten