Gerardus Buysse (IV b)

IV b — Gerardus Buysse

fs. Gerardus Buysse (III a) en Maria Roegiers

° Kluizen 16 januari 1672
x Laurence Haemerlinck
† Kluizen 10 april 1728 [25]

Geert Buysse, zoals hij steeds in de volksmond werd genoemd, erfde een hoeve op het Graafschap Kluizen met 500 roeden land; daarnaast nog 9 gemeten “de schaudtjens”, “d’hulft” en “de vijf gemeten”, 8 gemeten in de Kallenstraat en “het voorenste reepken” van 230 roeden en een gemet maaimeers in de heerlijkheid van Oostgaver.  Het echtpaar kocht ongeveer 13 gemeten land op het Graafschap Kluizen waaronder “het tweede, derde en vierde reepken”, 2 gemeten etting “de callewe”, 2 gemeten land op de Averije en een chijns beplant met jonge eiken.

Bovendien beheerden ze 100 ponden aan obligaties.  Hun stallen waren bevolkt met 2 werkpaarden, een tweejaars veulen, 8 koeien, 4 kalveren, 2 varkens en 9 biggen, samen op bijna 73 ponden geschat.  Een geërfde rente van 50 ponden ten laste van Jan De Pauw werd verkocht aan Jooris Goethals, de vader van Joanna.

Landpacht aan zijn stiefvader Jan de Paepe (gehuwd met de weduwe van Lieven Buysse), parochiekosten, een kleine hoeveelheid geleend geld en de begrafeniskosten voor een totale waarde van 104,5 ponden konden in mindering gebracht worden.  Maar dan nog bleef ruim 410 ponden over om te verdelen tussen de weduwe en haar wezen.

Gerardus was eerst getrouwd met Laurence Haemerlinck, die in Kluizen op 10/3/1723 op 48-jarige leeftijd overleed.
Bij testament van 24/4/1702 hadden Geeraert en Laurence beloofd 20 ponden uit te delen aan de armen van Kluizen.  Na 1723 heeft Geeraert als langstlevende slechts 7 ponden 17 schellingen en 10 groten uitgedeeld, zodat de overige ruime 12 ponden nog moesten worden verdeeld.  Maar Joanna wist daar niet van.  Zonder protest heeft zij echter zijn wil gedaan.  Bovendien kwam een schrijven te voorschijn van 2/9/1725 waarin Geeraert nog bijna 6 ponden schuldig was aan zijn gewezen knecht Carel Teirlinck, welke bij zijn overlijden in 1743 nog steeds niet waren vereffend.  Ook dat wist Joanna niet.

Geeraert hertrouwde in Kluizen op 6 juli 1723 met Joanna Goethals, geboren in Kluizen op 25/9/1698, dochter van Judocus Goethals en Cornelia de Jaeger, overleden in Kluizen op 19/2/174326.  Joanna was in Kluizen op 14/7/1728 hertrouwd met Gerardus van Hecke fs Pieter, die op het ogenblik van het overlijden van zijn vrouw wethouder was.

Van haar zijde erfde zij een grote 20 gemeten eigendom in Kluizen “de profettiens” en “de vlienderkens”, Evergem-Doornzele, Ertvelde, Eeklo en Mariakerke.  Tijdens haar 2e huwelijk kocht ze 1075 roeden land op het Graafschap Kluizen.  Hun portefeuille renten en obligaties was gestegen tot maar liefst 580 ponden.  De prijzij van 25 en 26 mei 1743 werd berekend op bijna 865 ponden.  Naast het graan, de landsbaten en de klassieke huishoudartikelen en landbouwalaam, vonden we een lantaarn, schilderijen, 3 lijnwaadpersen, wijwatervat, horloge, een paardenzadel, maar ook een ‘spekelboort’ en ‘een waege wijte’, een drietal gouden ringen, een gouden kruis een zilveren medaille en 2 oorringen, wat wel wijst op een grote welstand.  Hun 8 koeien, 4 mestkalveren en een ander kalf werden op 58 ponden geschat en hun 2 paarden met hun harnas op ruim 20 ponden.  Zij hadden ook 5 staken bijen.

Bij de eindafrekening bleek dat Joanna en haar tweede man bijzonder goed geboerd hadden, want er bleef zo maar eventjes 1236 ponden te verdelen tussen de weduwnaar en zijn 4 zonen (Pieter 13 jaar, Lieven 10 jaar, Jooris 7 jaar en Geeraert 1 jaar).  Gerardus is op zijn beurt hertrouwd in Kluizen op 2/10/1746 met Maria Pilaet en overleed er op 9/3/1779 op 81-jarige leeftijd.

Uit het huwelijk van Geeraert Buysse en Joanna:

 1. Livina Buysse
  ° Kluizen 30 juni 1724
  In de staat van goed van haar moeder Anna Marie genoemd.  Ze leefde nog in 1743.
   
 2. Joannes Buysse (V f)
  ° Kluizen 24 oktober 1725, volgt onder V f.
   
 3. Petrus Buysse
  ° Kluizen 15 november 1727,
  Kluizen 22 november 1727.
   

De ouders van Gerard (IV b):
Gerardus Buysse (III a) en Maria Roegiers

Naar de top van deze blz.
Welkom blz
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek !
De naam Buysse
Familienamen

Onze beste dank voor deze stamboom aan de Heer Leon E. Buysse.
Dit is (op enkele aanvullingen na) zijn werk.
Uw suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
  Neem aub contact op met ons.

Meer stambomen
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024Welkomblz
Voorwoord

Alberic Philibert
Arthur Alphons
Arthur Clement
Christophorus IIId
Cornelius IIb
Cornelius Ve
Desiderius
Eduardus
Elimar
Emilianus
Emma
Emma Maria
Ernest Leonard
Eugenie
Emma Maria
Francies ° 1848
Franciscus ° 1774
Franciscus IIa
Franciscus IIIb
Franciscus Vc
Frans
Gerardus III a
Gerardus IV b
Gerardus V b
Gerardus VI d
Guillelmus IV c
Gustaaf
Helena Irma
Honoré
Irma Eleonora
Jan Baptiste
Jean (Joannes)
Joannes III c
Joannes V a
Joannes V f
Johannes Baptiste
Johannes Camilius
Joseph Prosper
Livinus II c
Livinus III e
Livinus IV a
Livinus V d
Livinus VI c
Livinus Andreas VI b
Livinus Theodorus
Marie Emelie
Martha Maria
Omère Philemon
Petrus Cornelius VIe
Petrus Franciscus
Petrus Paulus
Pharailde Marie
Philomon
Prudent De Clerck
René Octave
Serafinus
Silvia
Theophilus
Inhoud
Doorzoek deze webstek

De eerste stamvader

Noten