Inhoudsopgave

Inhoud

Inhoud:Bladzijde
InhoudsopgaveIII
VoorwoordVII
De naam BuysseVIII
Deel 11
1114 Frans Buysse1
1128 Gerard Buysse2-13
1128 bo. 1128 huwacte, 1128 pachtcontract,
1128 Goed ten Broecke, 1128 staten van Goed,
1121Livinus Buysse


14-27
1121 geb.acte, 1121 huw.acte
1121 Staten van Goed 2777 Joannes 1ste Huwelijk
 
Deel 228-46
1120 Livinus Buysse en 1120 ontvanger, 1 en 2 voogdij28-32
798 Livinus Andreas en 798 geb ,798 huw.798 test1.2.333-39
280 Pieter Francies Buysse , 280 bo.1 280 bo. 2
280 Noppe, 28o geb.1 en 2,
Antonia Noppe. 280 test 1en 2, memorie van successie

40-46
Deel 347-69
802 Desiderius Buysse
802 Testament 13 Maart 1896, memorie van successie

47-48
813 Theophilus Buysse49- 50
820 Alberic Buysse 820huw51-53
825 Elimar Buysse 825gez.54- 55
837 Paul Alberic Buysse56
827 Omer Buysse 827gez.57-58
844 Aegidius Buysse59
831 Alex Camille Buysse60
833 Urbain Emile Buysse61-62
822 Arthur Clement Buysse 822 echp63-64
859 Hilaire Octaaf Buysse 859 huw65-66
861 Marc Arthur Buysse67
815 Emilianus Buysse 815 huw68-69
Deel 470-104
817 Joannes Camillus Buysse 817echtp70-71
877 Francies.Steyaert 877 gez.72-74
889 Lud Franciscus Steyaert75
892 Theo Stallaert76
894 Jo Waterschoot77-78
897 Franciscus Aug.Steyaert79
900 Franc Ferket80
902 Alphons Plasschaert81
904 Bernhard Reuling, + 905 Arsene Pollet82-83
907 Frans Wouters84
879 Petrus Jos De Nijs 879gez.85-86
997 Petrus de Nijs87
1000 Antoon Bastaense88
1002 Arry van Laere89
1004 Arnold van Hijfte 1004 gezin90-91
1006 Frits Verhelst92
882 Prudent Bruggeman 882 gez.93-95
1027 Ernest Bruggeman96-97
1030 Willem Bruggeman98
1032 Urbain Bruggeman99
1034 Arnold Bruggeman100
883 René Octaaf Buysse 883 gezin101-102
1049 Willy Verhaegen103
1050 Hilair Buysse en 1050 gezin104
deel 5105-116
885 Philemon Buysse 885gez.105-107
1067 Jac.Leonardus Buysse108
1070 Tjoan Sioe Tjio109
1072 Corbeau110
1075 Joh.Sluys111
1077 Jos Scoberne112
1078 George Franc, Buysse113
1080 Hilaire Buysse114
1084 Dirk Cornax115
887Arthur Alphons en 887echtp.116
deel 6117-144
278 Eduardus Buysse 278 huwacte, 278 bo117-121
285 Johan Buysse en huw acte122-124
298 Paul Christaen 2x125-126
287 August Roegiers127-128
304 Arthur Roegiers 304huw129-130
368 Albert Roegiers131-132
378 Gilbert Roegiers133
384 André Rijckaert134-135
307 Cyriel De Sy136
393 Albert Hamerlinck137
315 Raymond Hamerlinck138-139
289 Petrus Martens en Elodie Buysse, 289 echtp.140-141
316 Charles Louis Martens142
321 Alfred Roegiers143
323 Honoré Coene144
deel 7145- 153
290 Honore Buysse 290 echtp + verslag+ 2x Foto, justitie verslag
deel 8154- 199
276 Gustaaf Buysse, 276 huwacte, 276bo., 276 fam1,
276 fam2, 276gezin, 276 wittehuis
154-161
327 Honoré van de Vijver 327gezin,162-164
401 Arnold v/d Vijver165-166 XX
408 Arnold Badts 408 gezin167-168 X
410 Henricus Scholtens 410 gezin169-171 X
411 George v/d Vijver 411huw172
413 Jos Rosenberg173
415 Frans v/d Vijver 415 gezin174-175 X
419 Dick Evers 419 gezin176 X
420 Benno v\d Vijver 420 gezin177 X
7 Augustinus Buysse, 7 gezin1, 7 bo, 7 paard178-181
9 Theo Gustaaf Buysse, 9 gezin,182-183
33 Gerard Doens en Iréne ,33 gezin,184-185 X
11 George Buysse 11 gezin186-187 X
12 Hubertus Buysse 12 gezin188-189
102 Gerard de Bruyckere,102 gezin,190-191 X
1 Leon Buysse 1gez. 1 geb.acte192-193 XXXX
22 Robert Buysse, 22 gezin194-195 X
202 Raymond Dusarduyn 202 gezin,196-197 X
18 André Buysse1 8 gezin198-199 X
Deel 9200 –247
330 Emile Matton 330gezin200-202
508 Aline en Roger De Wolf203-204
525 Raphael Matton205-206
554 Albert De Clercq207-208
586 Emiel Delfosse209
598 Willy Matton210
615 Armand Matton211
331 Ernest Buysse 331gezin212-214
640 Valere van de Hemel 640gezin215-216 X
641 Gustaaf Buysse217
643 Edumond Buysse 643 gzin,218-219 X X X
646 Dignus Vermue220
647 Johannes Buysse221
335 Aloysius Modde 335gezin222-223
689 Alberic de Dobbelaere 689 gezin224-225 X
697 Antoine Modde226 X
803 Lau Vermue227
717 Frans v.Ootegem 717 gezin228-229 X
725 Willy Modde230 X
337 Edumond Buysse 337 gezin231-232
738 Antoine Buysse233
742 Ludovicus 742 gezin234
749 Leo Habets 749 gezin235-236
339 Eduardus Aloisius Buysse 339 huw237
755 Willy v/d Vijver 755 gezin238 X
2234 Karel de Wilde239 X
344 Arthur Cammaert 344 gezin240-241
763 Willy Cammaert242 X
768 Bennie Thomaes,768 gezin243-244 X
772 André Cammaert,772 gezin245 X
777 Wim Punte,777 gezin246 X
779 Lenderd Janse 779 echtp247
deel 10248-283
805 Francies Buysse 805huw.acte248-249
2190 Joh. Baptiste250
806 Livinus Theodorus Buysse 806 ov251-252
1164 Edumond de Clerk 1164 gezin 1164 huwacte253-255
2214 Prudent de Clerck, 2241 gezin256-258
2245 Gerard Nelissen H.Koopmans-Neliss.259-260 XX
2291 Adrianus van Oers261
1153 Gerard fil. Gerard Buysse tak2 ,geb.acte,huw.acte262-270
2777 Joannes Buysse geb.acte, huw.acte271-272
2779 Pieter Cornelis geb.acte273-274
2789 Jean Bapiste Buysse275-276
2799 Francies Buysse277-278
2808 Josph Prosper Buysse 2808fam.2808all.2808bo.279-281
2928 Luigi Buysse 2928 gezin282-283
deel 11284-315
1136 Cornelis Buysse filius Livinus284- 297
2997 Livinus Buysse298 - 299
3008 Franciscus Buysse300 - 301
3017 Joannes Buysse302 - 303
3028 Serafinus Buysse304 - 306
3040 Camiel Buysse397 - 308
3043 Petrus Paulus Buysse 3043 hufo, 3043 gezin309 -310
3056 Albert De Bock 3056 gezin311 - 312
3052 Jozef Buysse 3052gezin313 -214
3054 Gerard Buysse315
Naamregister en index317-334

 

Leon Buysse filius Augustinus
8303 L.H.Emmeloord
     Pierre Buysse filius Philemon
4685 BG.Huybergen

Naar de top van deze blz.
Welkom blz
Doorzoek deze webstek !
De naam Buysse
Familienamen

Onze beste dank voor deze stamboom aan de Heer Leon E. Buysse.
Dit is (op enkele aanvullingen na) zijn werk.
Uw suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
  Neem aub contact op met ons.

Meer stambomen
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024Welkomblz
Voorwoord

Alberic Philibert
Arthur Alphons
Arthur Clement
Christophorus IIId
Cornelius IIb
Cornelius Ve
Desiderius
Eduardus
Elimar
Emilianus
Emma
Emma Maria
Ernest Leonard
Eugenie
Emma Maria
Francies ° 1848
Franciscus ° 1774
Franciscus IIa
Franciscus IIIb
Franciscus Vc
Frans
Gerardus III a
Gerardus IV b
Gerardus V b
Gerardus VI d
Guillelmus IV c
Gustaaf
Helena Irma
Honoré
Irma Eleonora
Jan Baptiste
Jean (Joannes)
Joannes III c
Joannes V a
Joannes V f
Johannes Baptiste
Johannes Camilius
Joseph Prosper
Livinus II c
Livinus III e
Livinus IV a
Livinus V d
Livinus VI c
Livinus Andreas VI b
Livinus Theodorus
Marie Emelie
Martha Maria
Omère Philemon
Petrus Cornelius VIe
Petrus Franciscus
Petrus Paulus
Pharailde Marie
Philomon
Prudent De Clerck
René Octave
Serafinus
Silvia
Theophilus
Inhoud
Doorzoek deze webstek

De eerste stamvader

Noten