Cornelius Buysse (V e)

V e — Cornelius Buysse

fs. Livinus Buysse (IV a) en Catharina Holbosch

° Kluizen 11 maart 1715
x Oostakker 17 april 1738 Anna Maria van Bastelaere
† Oostakker 2 augustus 1752 [36]

Doop 1865; doopheffers: Cornelis Hendrickx en Margaretha Van Bassel.
Doopakte van Cornelis Buysse
Doopakte van Cornelis Buysse

Cornelius is getrouwd in Oostakker op 17 april 1738 met Anna Maria van Bastelaere, geboren in Oostakker op 26 juni 1715, dochter van Paulus van Bastelaere en Joanna van Herreweghe, overleden aldaar op 23 maart 1788.  Cornelius overleed op de wijk Wittewalle en werd begraven in de kerk.  Hij was eigenaar van zijn deel uit de nog niet verkavelde eigendommen van zijn ouders en een zesde deel van 500 roeden zaailand in Ertvelde en van 600 roeden maaimeers in Kluizen, geërfd van Guilliaeme Rogiers.

Hij kocht in Oostakker op de wijk Wittewalle een behuisde hofstede met 2200 roeden land erbij, nog de helft van een hof met 800 roeden land in de wijk Wulfputte en een ruime 600 roeden weide en land in Desteldonk.  Na het overlijden van Cornelius’ moeder in 1759 erfden ze ook hun part van eigendommen in Zaffelare, Wachtebeke, Zelzate, St-Kruis-Winkel, Ertvelde en Kluizen, alsook verschillende renten.

Cornelius was in 1746 en 1747 kerkmeester van Oostakker.

Anna Maria was op 13/4/1753 in Oostakker hertrouwd met Andries De Bruyne, die na het overlijden van Anna Maria in Oostakker op 24/6/1788 op zijn beurt hertrouwde met Catharina Kesels.  Hij stierf in Oostakker op 18/1/1789 op 62-jarige leeftijd en was een zoon van Petrus en Jacoba Van Gansberghe.

Uit het huwelijk van Cornelius met Anna Maria:

 1. Joannes Franciscus Buysse
  ° Oostakker 26 september 1739
  † Oostakker 18 mei 1746
   
 2. Livinus Buysse (VIc)
  ° Oostakker 26 april 1742
  x Oostakker 15 februari 1766 Livina Vossaert
  † Oostakker 28 maart 1799
   
 3. Anna Maria Buysse
  ° Oostakker 7 september 1744
  Anna Maria is voor de kerk getrouwd in Oostakker op 26 juli 1770 met Livinus Paulus Herrebaut, geboren in Oostakker op 23/6/1737 als zoon van Jan en Jacoba Gansberghe, en overleden vóór 1782.
   
 4. Joanna Francisca Buysse
  ° Oostakker 21 april 1747
  Oosteeklo 8 mei 1781 [37]
  Joanna Francisca is getrouwd in Oostakker op 12 april 1774 met Joannes Baptiste van Kerckvoorde, geboren in Ertvelde op 18 februari 1742, zoon van Petrus van Kerckvoorde en Livina Heyndrick.  Zij erfde van haar ouders 150 roeden land ten zuiden van het vaardeken lopende naar Tervenen in Ertvelde, 170 roeden bos “het schildeken” ten oosten van de Spiegelstraat in Kluizen alsook het achtste deel van een hofstede in Oostakker met 400 roeden land, het achtste deel van 6 gemeten land in Oostakker en 4 gemeten land in Desteldonk.  Van haar overleden zus Elisabeth erfde ze nog 350 roeden land nabij de Warande in Winkel en 250 roeden land in de Burgstraat te Zaffelare, beide eigendommen afkomstig van hun grootmoeder Catharina Hollebosch.  Er werd eigendom van haar vader in Wachtebeke, Winkel en Zaffelare verkocht.
  Een zeer gedetail­leerde prijzij en de renten hadden samen een waarde van meer dan 705 ponden.  Na aftrok van pachten, dienstloon aan knecht en meid, medische kosten aan Dokter Dobbelaere uit Sleidinge en chirurgijn Livinus Roegiers uit Ertvelde en de begra­fenis­kosten bleef een netto van ruim 587 ponden over.  Men betaalde 3 ponden voor “…eenen saercksteen ofte sepulture liggende in de kerke van ’t geseyde Oosteeklo ter gedag­tenisse der begraef­plaetse van d’overledene…”.
  Joannes Baptiste is na het overlijden van Joanna Francisca hertrouwd met Maria Catharina Bracke, geboren in Oostakker op 22/8/1753 als dochter van Petrus en Livina Van Laere, die overleden is in Oosteeklo op 30 mei 1783.  Op 25 november 1783 trouwde Jan Baptist in Oosteeklo met Joanna Catharina de Rijcke, geboren in Ertvelde op 18 februari 1742 [38].
   
 5. Elisabeth Buysse
  ° Oostakker 8 augustus 1750
  Zij trouwde in Oostakker op 29 april 1781 met Joachim de Beir, een lijnenlakenbleker, geboren in Sint Salvator Gent.  Zij overleed kinderloos in hetzelfde jaar of het jaar daarop.
   

De ouders van Cornelius (V e):
Livinus Buysse (IV a) en Catharina Holbosch

Naar de top van deze blz.
Welkom blz
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek !
De naam Buysse
Familienamen

Onze beste dank voor deze stamboom aan de Heer Leon E. Buysse.
Dit is (op enkele aanvullingen na) zijn werk.
Uw suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
  Neem aub contact op met ons.

Meer stambomen
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024Welkomblz
Voorwoord

Alberic Philibert
Arthur Alphons
Arthur Clement
Christophorus IIId
Cornelius IIb
Cornelius Ve
Desiderius
Eduardus
Elimar
Emilianus
Emma
Emma Maria
Ernest Leonard
Eugenie
Emma Maria
Francies ° 1848
Franciscus ° 1774
Franciscus IIa
Franciscus IIIb
Franciscus Vc
Frans
Gerardus III a
Gerardus IV b
Gerardus V b
Gerardus VI d
Guillelmus IV c
Gustaaf
Helena Irma
Honoré
Irma Eleonora
Jan Baptiste
Jean (Joannes)
Joannes III c
Joannes V a
Joannes V f
Johannes Baptiste
Johannes Camilius
Joseph Prosper
Livinus II c
Livinus III e
Livinus IV a
Livinus V d
Livinus VI c
Livinus Andreas VI b
Livinus Theodorus
Marie Emelie
Martha Maria
Omère Philemon
Petrus Cornelius VIe
Petrus Franciscus
Petrus Paulus
Pharailde Marie
Philomon
Prudent De Clerck
René Octave
Serafinus
Silvia
Theophilus
Inhoud
Doorzoek deze webstek

De eerste stamvader

Noten