De familie Buysse uit Kluizen in het Ancien Regime

Leon E. Buysse en Marijn Claeys

De familienaam Buysse (in oudste geschriften dikwijls Buusse) is hoogst­waar­schijnlijk afgeleid van de Germaanse voornaam Buso of Boso, een patroniem dus.  Die naam vinden we ook terug in de Vlaams-Brabantse plaats­naam Buizingen [1].

Andere betekenissen, afkomstig van het woord buis of buse (een vaas, grote beker, een indeuking) of het werkwoord buizen (stevig drinken), komen eerder uit het rijk van de dromen.
In een vorige bijdrage van Marijn Claeys in De Eik [2] hadden we het over een grote tak Buysse met als bakermat Oosteeklo.  Alhoewel de oorsprong van de hier besproken struik Buysse hooguit 10 km meer naar Gent ligt, hebben we geen aansluiting kunnen vinden.  Maar hun aanzien doet vermoeden dat er enkele generaties tevoren misschien wel een band geweest is.  De oudste gegevens gaan terug naar het noord­oostelijke deel van Kluizen, nabij de grens met Doornzele, omstreeks het midden van 16e eeuw.

Wij danken Marijn Claeys en Leon Buysse: zij hebben allebei deze Buysse stam opgezocht.  Wij brengen u hier het resultaat van hun werk.  Hier vindt u het voorwaard van Leon E. Buysse.

I — Livinus Buysse
Geboren tussen 1540 en 1560.
Van hem weten we alleen dat hij minstens 5 kinderen had, bij een voor ons onbekende vrouw:

 1. Anna Buysse
  Geboren tussen 1580 en 1585 vermoedelijk in Kluizen.
  We mogen veronderstellen dat Anna eind 1625 gestorven is daar de staat van goed werd opgesteld op 19/2/1626.  Anna was gehuwd met Petrus van Overloop.
  Bij haar overlijden stonden vijf wezen in het wezenboek ingeschreven: Neelken (Cornelia) 20 jaar, Adriaentken (Adriaan) 15 jaar, Betken (Elisabeth) 13 jaar, Joosken (Judocus) 7 jaar en Joosijntken (Judoca) 5 jaar oud.  Frans Buysse en Joos Pauwels fungeerden als voogden.
  Tijdens hun huwelijk hadden Pieter en Anna heel wat onroerend goed verworven:
  • een behuisde hofstede in Bassevelde van ongeveer 20 gemeten, gekocht van Jacques De Bliecq te Gent, waarvoor ze een lening aangingen met een intrest van 9 0 0 ponden per jaar.
  • een onbehuisde hofstede van ongeveer 13 gemeten in de Hasselstraat te Bassevelde, een leen van mijnheer Van De Sijpe, waarvoor een lening aangegaan werd met een intrest van 1 pond 3 schellingen en 4 groten per jaar.
  • een partijken heideland te Bassevelde, grootte ons onbekend
  • 6 gemeten land in Oosteeklo "quartier van Nieuwburch" en 12 gemeten heideland in hetzelfde gebied, gekocht van Pieter Pauwels.
    
 2. Margaretha Buysse
  Geboren rond 1600
  Margaretha was gehuwd met Gerardus Haeck, geboren rond 1589, overleden in Doornzele op 16/2/1679.
  Margaretha is overleden in Ertvelde op 1 april 1676.
   
 3. Franciscus Buysse (II a)
   
 4. Cornelius Buysse (II b)
   
 5. Livinus Buysse (II c)
   

Het voorwoord van Leon E. Buysse

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek !
De naam Buysse
Familienamen

Onze beste dank voor deze stamboom aan de Heer Leon E. Buysse.
Dit is (op enkele aanvullingen na) zijn werk.
Uw suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
  Neem aub contact op met ons.

Meer stambomen
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  20-03-2022
Copyright (c) 2024Welkomblz
Voorwoord

Alberic Philibert
Arthur Alphons
Arthur Clement
Christophorus IIId
Cornelius IIb
Cornelius Ve
Desiderius
Eduardus
Elimar
Emilianus
Emma
Emma Maria
Ernest Leonard
Eugenie
Emma Maria
Francies ° 1848
Franciscus ° 1774
Franciscus IIa
Franciscus IIIb
Franciscus Vc
Frans
Gerardus III a
Gerardus IV b
Gerardus V b
Gerardus VI d
Guillelmus IV c
Gustaaf
Helena Irma
Honoré
Irma Eleonora
Jan Baptiste
Jean (Joannes)
Joannes III c
Joannes V a
Joannes V f
Johannes Baptiste
Johannes Camilius
Joseph Prosper
Livinus II c
Livinus III e
Livinus IV a
Livinus V d
Livinus VI c
Livinus Andreas VI b
Livinus Theodorus
Marie Emelie
Martha Maria
Omère Philemon
Petrus Cornelius VIe
Petrus Franciscus
Petrus Paulus
Pharailde Marie
Philomon
Prudent De Clerck
René Octave
Serafinus
Silvia
Theophilus
Inhoud
Doorzoek deze webstek

De eerste stamvader

Noten