Franciscus Buysse (III b)

III b — Franciscus Buysse

fs. Cornelius Buysse (II b) en Anna de Muynck

geboren tussen 1615 en 1620
x Ertvelde 18 januari 1643 Maria van Lent
† Ertvelde 23 juni 1656 [16]

Franciscus is getrouwd in Ertvelde op 18 januari 1643 met Maria van Lent.

Tijdens zijn leven kocht hij een hofstede met 5 gemeten en 100 roeden land in Ertvelde "...op het quaertier den hil..." ten oosten van de "...herrewegh loopende van Ertvelde naer Stoepe...", waarvoor hij aan verschillende personen enkele leningen aanging voor een totale waarde van 120 ponden.

Vader Cornelis kocht in 1649 voor zijn zoon Frans 3 gemeten bos in Oosteeklo als onderdeel van een groter bos van 15 gemeten uit handen van Symoen van Deynze, twee stukken land ten noordoosten van het Stoepestraatje en nog 1 gemet land in Assenede zonder precieze vermelding van de ligging voor samen 48 ponden, waarvan 32 dadelijk te vereffenen en de rest onder de vorm van een rente met 1 pond intrest per jaar.

Frans is plots overleden in Ertvelde op 23/6/1656.  Hij had nog niets geërfd, vermits zijn ouders nog leefden.

De prijzij van de landerijen en de veldvruchten bedroeg bijna 112 ponden; samen met de huisraad, een oud paard van 7 ponden en 5 staken bijen van 3 ponden 6 schellingen en 8 groten liep de waarde van zijn roerend goed op tot ruim 284 ponden.  Daarvan diende men de onkosten af te trekken voor arbeid door derden, de intresten op zijn leningen en de pachten aan Cornelis Van Lent, het Klooster van Doornzele, advocaat Van Der Haeghen, de kerk en de armen van Ertvelde en het Sint Elisabethbegijnhof te Gent voor de totale som van bijna 238 ponden.  Zo restte maar 45 ponden en 5 schellingen als bonus bij de staat van goed.  Zijn broer Jan Buysse en Jacques Ranschaert waren voogden over de drie wezen.

Maria hertrouwde in Ertvelde op 7/1/1657 met Livinus Plasschaert.  Op 18 november van datzelfde jaar werd een zoon Jacobus geboren in Ertvelde, maar daarna hebben we hen nergens meer teruggevonden.

Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Buysse
  ° Ertvelde op 23 november 1643
  overleden aldaar op 13 december 1643.
   
 2. Anna Buysse
  ° Ertvelde op 17 januari 1645
  overleden na haar vader.
   
 3. Petrus Buysse
  ° Ertvelde op 29 februari 1648
  overleden na vader.
   
 4. Cornelia Buysse
  ° Ertvelde op 31 mei 1654
  overleden aldaar op 30 juni 1667.
   

De ouders van Franciscus (III b):
Cornelius Buysse (II b) en Anna de Muynck

Naar de top van deze blz.
Welkom blz
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek !
De naam Buysse
Familienamen

Onze beste dank voor deze stamboom aan de Heer Leon E. Buysse.
Dit is (op enkele aanvullingen na) zijn werk.
Uw suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
  Neem aub contact op met ons.

Meer stambomen
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024Welkomblz
Voorwoord

Alberic Philibert
Arthur Alphons
Arthur Clement
Christophorus IIId
Cornelius IIb
Cornelius Ve
Desiderius
Eduardus
Elimar
Emilianus
Emma
Emma Maria
Ernest Leonard
Eugenie
Emma Maria
Francies ° 1848
Franciscus ° 1774
Franciscus IIa
Franciscus IIIb
Franciscus Vc
Frans
Gerardus III a
Gerardus IV b
Gerardus V b
Gerardus VI d
Guillelmus IV c
Gustaaf
Helena Irma
Honoré
Irma Eleonora
Jan Baptiste
Jean (Joannes)
Joannes III c
Joannes V a
Joannes V f
Johannes Baptiste
Johannes Camilius
Joseph Prosper
Livinus II c
Livinus III e
Livinus IV a
Livinus V d
Livinus VI c
Livinus Andreas VI b
Livinus Theodorus
Marie Emelie
Martha Maria
Omère Philemon
Petrus Cornelius VIe
Petrus Franciscus
Petrus Paulus
Pharailde Marie
Philomon
Prudent De Clerck
René Octave
Serafinus
Silvia
Theophilus
Inhoud
Doorzoek deze webstek

De eerste stamvader

Noten