Een Stam Claeys uit Waarschoot meer dan vier Eeuwen in Kaprijke

B VI b     Franciscus Jacobus CLAEYS

z.v. Joannes Claeys (B V i) en Joanna Cornelia De Coorebijter

° Kaprijke 13-5-1725
x Kaprijke 25-4-1769 Anna Maria Van Damme
† Kaprijke 21-4-1778


Franciscus Jacobus werd geboren in Kaprijke op 13-5-1725 en werd er gedoopt in het bijzijn van Franciscus Claeys, zijn peter en Petronella De Coorebijter, zijn meter.

Hij was 44 jaar toen hij in Kaprijke huwde op 25 april 1769 met de 16 jaar jongere Anna Maria Van Damme, dochter van Frans en Pieternelle Dhaele, geboren in Kaprijke op 4 november 1741.  Zij boerden in de Ooststraat en hadden bij de rundveetelling van 1772 slechts 2 koeien.

Na het overlijden van zijn broer Petrus Anthonius (zie B VI a) was hij voogd over diens minderjarige kinderen, samen met Pieter De Grave.

Dit echtpaar bleef kinderloos.  Nog geen 53 jaar oud, verwisselde Franciscus het tijdelijke voor het eeuwige op 21 april 1778 te Kaprijke.  's Ochtends had notaris Lebegue van Kaprijke bij hem ten huize nog een testament helpen opmaken (138), waarvan we hier een samenvatting geven.  Vooral het laatste punt is iets merkwaardigs !

Hij wilde met de hoogste dienst begraven worden in de kerk van Kaprijke, met uitdeling van een zak rogge, gebakken in brood, aan de armen; en 's anderendaags een "solemnele misse van requiem met uytdeelinghe van een gelijcken sack broot". Voorts vroeg hij "ten besten en bequaemen tijde" 12 gerecommendeerde zielmissen met uitdeling van 1 zak brood en dan nog 100 gelezen missen "metten profondis en miserere mei".

Hij legateerde 30 ponden grooten (in penningen of kleren) aan de armmeesters, om uit te delen aan de armen, en nog eens 30 ponden na het overlijden van zijn echtgenote (die hem - terloops gezegd - nog bijna 45 jaar zal overleven !)

En tenslotte: … considererende de vrientschap ende affectie, die den comparant (dus Frans Claeys) genoten heeft van Francies Van Damme sijnen schoonvader, verclaert hij den selven te legateren en te begiftighen, het derde paert generalijck van alle sijne 's comparants achtergelaeten goederen, meubel ende immeubel waer die gestaen, geleghen ofte bevonden sullen worden…"

Zijn vrouw werd als uitvoerster van het testament aangesteld.

In 1780 werd zijn weduwe belast op het gebruik van 7 gemeten en 64 roeden land met eerder kleine gebouwen (139).

Zij hertrouwde in Kaprijke op 21-6-1785 met Joannes Franciscus Weghe uit Bassevelde en ging daar wonen.
Joannes Franciscus was geboren rond 1738 als zoon van Joannes en Livina Lammens. Hij overleed als rentenier op het Dorp in Bassevelde op 28/9/1813.
Toen haar zuster Isabella, die bij haar inwoonde, op Allerheiligen 1818 overleed, was Anna Maria Van Damme dus reeds weduwe voor de tweede maal. Zij zelf overleed op het Dorp te Bassevelde op 14-2-1823 en haar overlijden werd ten gemeentenhuize aangegeven door haar 2 neven Bernard en Jacobus Frans Van Damme, beiden landbouwers te Bassevelde. 

Naar de top van deze blz

Inleiding
Inhoudstafel
Overzicht I - Overzicht II - Overzicht III
Doorzoek onze Claeys website

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024
OVER­ZICHT I
OVER­ZICHT II
OVER­ZICHT III

Achiel (B X l)
Adhemar (B XI b)
Albert (B XI j)
Amand (B X p)
André (B XI l)
Arthur (B XI d)
Bruno (B VIII b)
Bruno (B IX g)
Camiel (B X i)
Carolus Josephus (B VI e)
Carolus Ludovicus (B VIII g)
Carolus Ludovicus (B IX c)
Christoffel-Carolus (B IX h)
Constant (B IX i)
Cyriel (B X k)
Cyriel (B XI g)
Désiré Francies (B IX j)
Edmond (B X b)
Edmond (B X e)
Edmond (B X f)
Edmond (B X g)
Emiel (B X a)
Emiel Ferdinand (B IX k)
Francies (B IX f)
Franciscus (B V l)
Franciscus (B VII c)
Franciscus (B VIII f)
Franciscus Jacobus (B VI b)
Gerard (B X h)
Gerard (B XI e)
Gerard (B XI m)
Henri (B X c)
Ivo (B VIII h)
Jacobus (B V k)
Jerome (B XI f)
Joannes (B V i)
Joannes (B VII b)
Joannes Baptist (B VII a)
Joannes Bernardus (B VIII a)
Joannes Bernardus (B IX a)
Joannes Franciscus (B VI c)
Joannes Franciscus (B VIII e)
Josef (B X m)
Lionel (B XI c)
Maurice (B X o)
Maurits (B XI i)
Medard (B XI a)
Medard (B XI h)
Petrus (B V j)
Petrus (B VI d)
Petrus Anthonius (B VI a)
Petrus Anthonius (B VII d)
Petrus Anthonius (B VIII d)
Petrus Paulus (B X n)
Pieter Bernard (B IX e)
Pieter Dominicus (B VIII c)
Pieter Dominicus (B IX b)
Renaat (B X j)
Robert (B XI k)
Theofilus (B X d)
Theophilus (B IX d)

Zoek het op !


MijnPlatteLand.com