Een Stam Claeys uit Waarschoot meer dan vier Eeuwen in Kaprijke

B VIII c     Pieter Dominicus CLAEYS

z.v. Joannes Claeys (B VII b) en Joanna Theresia Haverbeke

° Kaprijke 7-2-1816
x 30-4-1847 Maria Theresia Huyghe
Bassevelde 13-3-1891


De allerjongste zoon van Joannes en Joanna Theresia Haverbeke werd in Kaprijke geboren op 7 februari 1816.  Hij was amper 15 jaar toen zijn moeder stierf, en hij was nog ongehuwd en thuis werkzaam toen ook zijn vader stierf.

Daarna werkte hij nog een tijdlang bij broer Bruno op het ouderlijke hof in de Wauterstraat, maar op 30 april 1847 stapte hij uiteindelijk toch in het huwelijks­bootje met een rasechte Kaprijkse, wiens familie reeds meerdere malen verbonden was met de familie Claeys, nl. Theresia Huyghe.  Ze werd in Kaprijke op 9 juli 1823 geboren als dochter van landbouwers Franciscus Huyghe en Barbara Van Vooren.  Zij was dus 7 jaar jonger dan haar man.

Petrus Dominicus Claeys Maria Theresia Huyghe

Twee foto's van De Laetre van Gent.

Na hun huwelijk vestigden ze zich in Bassevelde, in de Beekstraat, op amper 2 km. van de ouderlijke woonst.  Daar zou Theresia het leven schenken aan 7 zonen en 2 dochters.  Opvallend en zeer uitzonderlijk voor die tijd, is dat moeder "Trezeken" eerst 7 jaar kinderloos bleef.

Vanaf het eerste jaar dat Petrus-Dominicus in Bassevelde verbleef, betaalde hij voldoende belastingen om kiesgerechtigd te zijn, zowel voor de wetgevende kamers, de provincieraad als voor de gemeenteraad.

In 1860 betaalde hij 68,57 frank belastingen en daarmee was hij één van de 76 kiesgerechtigden voor de Kamer in Bassevelde.  Vijftien personen betaalden meer.  In 1870 was hij één van de 198 inwoners die hun stem mochten uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen.  Toen later alle mannen boven de 25 jaar mochten kiezen, en het aantal stemmen afhing van de hoeveelheid betaalde belastingen kregen zijn zonen 1 stem voor de Kamer, Jules en Charles elk 2 voor de provincie en 3 voor de gemeente, terwijl Theofiel 3 stemmen mocht uitbrengen voor de provincie en 4 voor de gemeente (168).

In 1857 stonden ze ingeschreven in de bevolkingsregisters van Bassevelde, samen met 4 knechten en 2 meiden.

In 1860 kocht Pieter Dominicus van begijntje Verkinderen uit Gent 4 ha 68 a en 20 ca eigendom in de Wautersakker bij het kadaster bekend onder nrs. C 1138 tot en met 1147 (landbouwgrond), 1148 (tuin), 1149 (huis), 1150 (gebouwen), 1151 (boomgaard).

In 1873 erfden ze van Franciscus Huyghe, een oom van Theresia, een huis met tuin, boomgaard en een lapje grond op de Kerzelaar, en verkochten dit in 1877 aan handelaar Pierre Jacques Bruyntjens.

Op 13 maart 1891 stierf Pieter-Domien in zijn woonst en Trezeken kon het niet verwerken: nog geen 3 maand later, op 7 juni 1891 volgde ze hem de eeuwigheid in.  Toen was nog geen enkel kind gehuwd.  Twee zonen werden priester en uiteindelijk zou, meer dan 10 jaar later, de jongste overlevende zoon de stam toch nog verder zetten.

Hier vindt u hun bidprentjes.

Hun kinderen:

 1. Louise Marie Claeys
  ° Bassevelde 29-6-1854
  † Bassevelde 13-6-1855
   
 2. Edmond Claeys
  ° Bassevelde 12-9-1855.
  Werd priester gewijd in Gent op 11 juni 1881 en droeg 's anderendaags zijn Eerste Heilige Mis op te Bassevelde.  Werd achtereenvolgens leraar aan het St.-Gregoriuscollege te Ledeberg, onderpastoor in Gentbrugge, Kruishoutem, St.-Stephanus te Gent en St.-Jacobs te Gent.
  Op 22-11-1901 werd hij pastoor benoemd in St.-Gillis Dendermonde en op 17 april 1914 op St.-Macarius te Gent, alwaar hij na een lange ziekte op 22 juni 1927 overleed.
  Het bisdom wist dat Edmond een actieve figuur was en benoemde hem op de toen jonge leeftijd van 46 jaar tot pastoor van een parochie die nog uit de grond moest gestampt worden.  De gemeente St.-Gillis bij Dendermonde bouwde vlug een houten noodkerk, die reeds half december 1901 klaar was.  Op 22 december daarop werd Edmond als eerste pastoor van die parochie aangesteld.  De gemeente begon dadelijk aan de plannen voor een definitieve kerk in volle centrum.  Op 30 augustus 1903 werd de eerste steen gelegd en in 1907 was ze afgewerkt, maar strubbelingen tussen gemeente en bisdom en later ook de oorlog deden de wijding uitstellen tot… 1924.  Jawel !
  Wie hier klikt, haalt een pdf bestand naar zijn computer, een kerkenbeleidsplan van Dendermonde van 2017, en daarin onder 2.7 op blz 38 staat een beschrijving van de toestand en de toekomstplannen voor de kerk die geclasseerd werd in 2013.
  Met zijn temperament scheen pastoor Claeys ook niet zo'n gemakkelijke figuur te zijn geweest.  Vrij spoedig kwam hij in botsing met de burgemeester en de gemeenteraad over een schoolkwestie en in die harde schoolstrijd stichtte hij meteen een vrije parochiale meisjesschool, die nu het H. Maagdcollege is.  En ook op de kansel hield hij geen blad voor de mond !  Helaas, op 4 september 1914 werd de kerktoren door het Duitse leger beschoten en 's anderendaags werd de kerk in brand gestoken.  Alhoewel pastoor Claeys reeds enkele maanden in Gent was, werd door deze omstandigheden zijn leven gekraakt. (156)
  Ook op St.-Macarius te Gent was Edmond een actieve priester.  Als vijfde pastoor aldaar (de kerk werd in 1873 opgetrokken) diende hij nog te zorgen voor meubilair, gewaden en schilderwerk.  En ook daar had hij grote zorgen voor het behoud van de katholieke scholen. (157)
  Anderzijds wist Vicaris Generaal W. De Smet ons mee te delen dat Edmond 5 glasramen geschonken heeft in het koor van de seminariekapel te Gent in 1927, het jaar van zijn overlijden.  Was dit misschien in uitvoering van zijn testament ?
   
 3. Jules-Franciscus Claeys
  ° Bassevelde 14-1-1858.
  Woonde met zijn jongere broer Charles in de Dorpstraat maar kwam geregeld helpen bij zijn jongste broer op het hof in de Beekstraat.  Hij is gemeenteraadslid geweest in Bassevelde en was bij zijn overlijden op 15 september 1924 voorzitter van de Kerkraad.
   
 4. Carolus Ludovicus Claeys
  ° Bassevelde 9-4-1859.
  Woonde met zijn hierboven vermelde oudere broer Jules in de Dorpstraat en kwam ook geregeld een handje toesteken op 't hof.  Ook hij bleef ongehuwd.  Hij was lid van de kerkraad en stierf in zijn geboortedorp op 22 januari 1946.
   
 5. Marie-Louise Claeys
  ° Bassevelde 11-4-1860.
  Bleef ongehuwd en overleed er op 30 maart 1906.
   
 6. Emiel Claeys
  ° Bassevelde 19-8-1861.
  Werd priester gewijd in Gent op 18 december 1886, was achtereenvolgens coadjutor in Zulte, onderpastoor in Astene, Kieldrecht en Buggenhout, en werd pastoor benoemd in Aaigem op 19-8-1911.
  Hij was een veel rustiger en minder dynamisch persoon dan zijn broer-priester Edmond, maar toch heeft hij zich na zijn aanstelling als pastoor van Aaigem op 12 september 1911 (waar zijn broer Edmond en Z.E.H. Meunier, toenmalig pastoor van Bassevelde, getuigen waren) actief ingezet om enkele herstellingen aan de kerk uit te voeren.  Meteen schonk hij de kerk ook een glasraam.
  Helaas was de oorlog in aantocht…  In die tijd was Emiel in Aaigem wel bekend voor zijn vurige gebeden en ommegangen voor de vrede.
  Op 7 mei 1923 werd hij tot pastoor van Mariakerke benoemd, waar hij op zondag 3 juni 1923 met een uitgebreide stoet werd ontvangen.  Op zijn aanvraag kreeg hij van de bisschop eervol ontslag op 3-9-1931 en ging op rust in Bassevelde in de Dorpstraat, waar hij dan op 13-2-1949, op 87-jarige leeftijd overleed.
   
 7. Constantinus Claeys
  ° Bassevelde 23-9-1862
  Bassevelde 20-5-1863
   
 8. Theophilus Claeys (B IX d)
  ° Bassevelde 11-6-1864
  x Emilie Van Zele
   
 9. Marcellus Claeys
  ° Bassevelde 19-7-1868
  † Bassevelde 23-7-1868.
   

Naar de top van deze blz

Inleiding
Inhoudstafel
Overzicht I - Overzicht II - Overzicht III
Doorzoek onze Claeys website

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024
OVER­ZICHT I
OVER­ZICHT II
OVER­ZICHT III

Achiel (B X l)
Adhemar (B XI b)
Albert (B XI j)
Amand (B X p)
André (B XI l)
Arthur (B XI d)
Bruno (B VIII b)
Bruno (B IX g)
Camiel (B X i)
Carolus Josephus (B VI e)
Carolus Ludovicus (B VIII g)
Carolus Ludovicus (B IX c)
Christoffel-Carolus (B IX h)
Constant (B IX i)
Cyriel (B X k)
Cyriel (B XI g)
Désiré Francies (B IX j)
Edmond (B X b)
Edmond (B X e)
Edmond (B X f)
Edmond (B X g)
Emiel (B X a)
Emiel Ferdinand (B IX k)
Francies (B IX f)
Franciscus (B V l)
Franciscus (B VII c)
Franciscus (B VIII f)
Franciscus Jacobus (B VI b)
Gerard (B X h)
Gerard (B XI e)
Gerard (B XI m)
Henri (B X c)
Ivo (B VIII h)
Jacobus (B V k)
Jerome (B XI f)
Joannes (B V i)
Joannes (B VII b)
Joannes Baptist (B VII a)
Joannes Bernardus (B VIII a)
Joannes Bernardus (B IX a)
Joannes Franciscus (B VI c)
Joannes Franciscus (B VIII e)
Josef (B X m)
Lionel (B XI c)
Maurice (B X o)
Maurits (B XI i)
Medard (B XI a)
Medard (B XI h)
Petrus (B V j)
Petrus (B VI d)
Petrus Anthonius (B VI a)
Petrus Anthonius (B VII d)
Petrus Anthonius (B VIII d)
Petrus Paulus (B X n)
Pieter Bernard (B IX e)
Pieter Dominicus (B VIII c)
Pieter Dominicus (B IX b)
Renaat (B X j)
Robert (B XI k)
Theofilus (B X d)
Theophilus (B IX d)

Zoek het op !


MijnPlatteLand.com