Een Stam Claeys uit Waarschoot meer dan vier Eeuwen in Kaprijke

B VIII f     Franciscus CLAEYS

z.v. Petrus Anthonius Claeys (B VII d) en Victoria Mestdagh

° Kaprijke 2-9-1814
x Kaprijke 2-4-1837 Livina Francisca Wieme
† Kaprijke 13-12-1893


De oudste zoon van bakker Claeys uit de Voorstraat werd geboren op 2 september 1814, dus op het einde van de Franse overheersing.  Nauwelijks elf jaar oud, verloor hij zijn vader en een groot jaar nadien ook zijn moeder, maar later werd hij ook bakker.  Vanaf 1832 was hij dienstknecht bij bakker Benoni Matthijs in de Boelare te Eeklo (157 bis).  Hij huwde in Kaprijke op 2 april 1837 met Livina Francisca Wieme, dochter van Emmanuel en Amelie Van Royen, geboren in Kaprijke op 25-10-1817.  In 1847 stonden zij ingeschreven in de Voorstraat nr. 8 en woonden de nog ongehuwde broers van Frans bij hen in.  In 1857 woonden ze in de Voorstraat 121.

Livina overleed aldaar op 22-4-1857 zonder kinderen na te laten en Frans hertrouwde met Maria Catharina De Keyser (° Lembeke 21-9-1809), een dochter van de Zomergemse dagloner Charles De Keyser en de Sleidingse Judoca Petronella Claeys.
Zij stonden toen ingeschreven in de Voorstraat 21 en Catharina was winkelierster.

Frans was lid van het Nijverheidscomité en vanaf 1859 van de besturende commissie van het leerwerkhuis (nieuwe benaming voor het nijverheidscomité), samen met burgemeester Jan Baptist De Pape, schepen Diomède De Coorebijter, en raadsleden Jan Van Damme en Pieter Standaert.  In dit leerwerkhuis kon men leren weven, naaien en ander handwerk verrichten.  Het werd de voorloper van de in 1860 gestichte meisjesschool.

In de gemeenteraadszitting van 9 november 1869 was Frans met 8 stemmen tegen 1 (voor timmerman Pieter Van Hevele) verkozen tot lid van het armbestuur met ingang vanaf nieuwjaar 1870.  Doch ondertussen overleed zijn echtgenote op 29 november 1869.  In de zitting van 12 januari 1870 werd volgende brief voorgelezen:

"Aen de Heeren Burgemeester en verdere leden van den gemeenteraed te Caprijck.

Mijnheeren,

De ondergeteekende F. Claeys, negotiant te Caprijck, onderricht, dat hij onlangs is benoemd tot lid van het armbestuur dezer gemeente, meent de gegronden reden te hebben om deze benoeming niet te aenveerden en daer van ontslagen te worden, namentlijk: hij is weduwnaar, is gansch alleen, kan zich onmogelijk gevoegelijk doen vervangen en bevind zich aan het hoofd van eenen handel die meest tijds vooral des morgens heel zijne tegenwoordigheid vereischt.  De bediening van armmeester vergt noodzaekelijk afwezigheden die hem alleszins schadelijk moeten wezen en die hem veel verlies veroorzaeken zouden.  Hij neemt dus de vrijheid, bij deze tegen deze benoeming te protesteren, en durft Ued verzoeken hem goedwillig van deze bediening te ontslagen.

Aenveerd intusschen, Mijnheeren, de verzekering mijner volkomene hoogachting.

Uwe onderdanige dienaar

getekend: F. Claeys."
 

Was Francies er misschien ook niet helemaal mee opgezet dat hij eind 1867 de duimen moest leggen voor landbouwer Pieter De Causmaecker uit de Molenstraat, bij de verkiezingen van een armmeester met liefst 1 tegen 8?

Zijn ontslag werd door de gemeenteraad aangenomen, maar in zijn zitting van 18-12-1870 werd hij desondanks met eenparigheid van stemmen herkozen.  Nu protesteerde Francies echter niet.

Voor 1880 alleszins, ging Francies rentenieren op het Plein nr. 51 en zijn woning in de Voorstraat werd bewoond door zijn broer Carolus.

Francies erfde van zijn vader het huis en de tuin in de Noordakker, eigendom die na zijn dood geërfd werd door neef Emile Ferdinand.

Hij overleed in Kaprijke op 13-12-1893.  Zijn woning werd daarna bewoond door de familie Cauwels-Hoornaert.

Naar de top van deze blz

Inleiding
Inhoudstafel
Overzicht I - Overzicht II - Overzicht III
Doorzoek onze Claeys website

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024
OVER­ZICHT I
OVER­ZICHT II
OVER­ZICHT III

Achiel (B X l)
Adhemar (B XI b)
Albert (B XI j)
Amand (B X p)
André (B XI l)
Arthur (B XI d)
Bruno (B VIII b)
Bruno (B IX g)
Camiel (B X i)
Carolus Josephus (B VI e)
Carolus Ludovicus (B VIII g)
Carolus Ludovicus (B IX c)
Christoffel-Carolus (B IX h)
Constant (B IX i)
Cyriel (B X k)
Cyriel (B XI g)
Désiré Francies (B IX j)
Edmond (B X b)
Edmond (B X e)
Edmond (B X f)
Edmond (B X g)
Emiel (B X a)
Emiel Ferdinand (B IX k)
Francies (B IX f)
Franciscus (B V l)
Franciscus (B VII c)
Franciscus (B VIII f)
Franciscus Jacobus (B VI b)
Gerard (B X h)
Gerard (B XI e)
Gerard (B XI m)
Henri (B X c)
Ivo (B VIII h)
Jacobus (B V k)
Jerome (B XI f)
Joannes (B V i)
Joannes (B VII b)
Joannes Baptist (B VII a)
Joannes Bernardus (B VIII a)
Joannes Bernardus (B IX a)
Joannes Franciscus (B VI c)
Joannes Franciscus (B VIII e)
Josef (B X m)
Lionel (B XI c)
Maurice (B X o)
Maurits (B XI i)
Medard (B XI a)
Medard (B XI h)
Petrus (B V j)
Petrus (B VI d)
Petrus Anthonius (B VI a)
Petrus Anthonius (B VII d)
Petrus Anthonius (B VIII d)
Petrus Paulus (B X n)
Pieter Bernard (B IX e)
Pieter Dominicus (B VIII c)
Pieter Dominicus (B IX b)
Renaat (B X j)
Robert (B XI k)
Theofilus (B X d)
Theophilus (B IX d)

Zoek het op !


MijnPlatteLand.com