Een Stam Claeys uit Waarschoot meer dan vier Eeuwen in Kaprijke

B VI c     Joannes Franciscus CLAEYS

z.v. Franciscus Claeys (B V l) en Livina Maria De Pape

° Kaprijke 6-5-1732
x 5-5-1761 Livina Maria De Pape
Oosteeklo 9-7-1802


Joannes Claeys en Joanna Maria De Pape hielden de oudste zoon van Frans en Livina De Pape boven de doopvont op 6 mei 1732.  Daags voor zijn 29ste verjaardag huwde hij met een naamgenote van zijn moeder, ook een Livina Maria De Pape, die in Kaprijke op 18-11-1733 voor het eerst het levenslicht zag.

Zij was de dochter van Joannes De Pape en Catharina De Causmaecker.  En deze Joannes De Pape was de broer van Livina De Pape waarmee Joannes Franciscus' oom Petrus getrouwd was !  Bovendien was de vader van Joannes en Livina, ook Joannes De Pape (x Joanna Haverbeke) een broer van Engelbert De Pape (x Petronella De Causmaecker), dus de vader van Joannes Franciscus Claeys' moeder.

Het schema hieronder zal misschien enkele familierelaties verduidelijken: op minder dan drie generaties zijn de familie Claeys, De Pape en De Causmaecker op meerdere manieren in elkaar verstrengeld.

Vincentius De Pape  x  Petronella Wauters
     Kinderen: o.a.

 • Jan De Pape  x  Joanna Haverbeke
     Kinderen: o.a.
  • Livina De Pape x Pieter Claeys (B V j)
  • Joannes De Pape x Catharina De Causmaecker
       dochter: Livina Maria  x  Joannes F. Claeys (B VI c)
  • Engelbert De Pape x Petronella De Causmaecker
       dochter: Livina Maria  x  Franciscus Claeys (B V l)

Christoffel Claeys (III f) x Maria Neyt
     Kinderen o.a.:

Wat de pastoor toen als volgt verwoordde: "Die 5 maij 1761 in Caprijck coram me infrascripto et testibus, obtenta dispensatione in bino consanguinitatis gradu, silicet tertio et quarto, proclamatis tribus bannis matrimonio iuncti sunt Joannes Franciscus Clays et Livina Maria De Pape. Testibus Petro Antonio Claeys et Petronella De Pape."

Ofte, vertaald: Op 5 mei 1761 zijn in Kaprijke voor mij, ondergetekende (nl. de pastoor) en de getuigen, na 3 roepen, gehuwd: Joannes Franciscus Clays en Livina Maria De Pape.  Zij verkregen dispensatie voor bloedverwantschap in de tweede graad, alsook in de derde en vierde graad.

Deze akte is ook een typisch voorbeeld van de slordigheid waarmee sommige pastoors (en ook griffiers) hun administratief werk deden !  Op slechts enkele regels staat de naam Claeys er op 2 manieren geschreven.

Op 25 september 1766 werd hij door Charles Albert Emanuel de Schieter, Heer van Kaprijke, aangesteld als ontvanger van de kerk onder kerkmeesters Philippus Bocxtael fs Pieter en Joannes Sierens (RAG Kaprijke 119).

Joannes Franciscus boerde eerst in de Wauterstraat, waar in 1767 zijn pas gehuwde broer Petrus hem opvolgde.  In dat jaar trok hij naar de hoeve van zijn schoonvader Jan De Pape, maar helaas vanaf 1769 diende die hoeve opgesplitst te worden tussen hem en zijn schoonbroer Jan, zodat er van de oorspronkelijke 27 gemeten slechts een kleine 14 gemeten overbleven. (140)

Vanaf 1791 was Joannes Franciscus gecommitteerde (= afgevaardigde) van de "groote gelanden" van Kaprijke, samen met Pieter De Pape (141) als opvolgers van Joannes Claeys en Vincent De Pape, niettegenstaande hij toen slechts op het gebruik van 20 gemeten en 2,5 roeden werd aangeslagen, alleszins stukken minder dan de andere familieleden.

Livina keerde op Allerzielen 1795 voor goed terug naar de Heer en werd er met de hoogste dienst op 4 november begraven.  Joannes Franciscus overleed "bij ongeval" in de woning van zijn dochter Maria Catharina in de Oosthoek te Oosteeklo op 20 messidor in het jaar X (9-7-1802).

Het gezin Joannes Franciscus Claeys - Livina Maria De Pape telde 7 kinderen:

 1. Joanna Livina Claeys
  ° Kaprijke 6-3-1762
  † Kaprijke 30-3-1763
   
 2. Joannes Claeys
  ° Kaprijke 24-11-1764
  † Kaprijke 27-12-1764
   
 3. Joanna Theresia Claeys
  ° Kaprijke 2-1-1766.
  Zij huwde in Kaprijke op 20 mei 1794 met Bernardus Moens, in Maldegem geboren op 13-2-1757, als zoon van de Kaprijkse Bernardus Moens en de Adegemse Joanna Maria Verstrynghe.  Zij boerden in 1804 "sur la Place" te Kaprijke. (142)
  Op 10-5-1810 werd Joanna Theresia reeds weduwe met 6 minderjarige kinderen, waarover haar tweede man en Bernard Huyghe, een brouwer uit Lovendegem, voogden waren.  Ze hertrouwde als 45-jarige in 1811 met de 20 jarige landbouwer Pieter Joannes Standaert, die in Lembeke op 6 september 1790 geboren was als zoon van Vincent en Carolina Theresia Van Zele.  De bruidegom kon niet schrijven, de bruid wel.  Hun huwelijkscontract werd op 12 maart 1811 verleden voor Notaris Dauwe te Kaprijke. (143)
  Handtekeningen
  Onderaan hun huwelijksakte vinden we de handtekeningen van de moeder van de bruidegom, de broer en schoonbroer (Lippens) van de bruidegom, van de schoonbroer (Huyghe) van de bruid en van de bruid zelf en haar broer Joannes Baptiste.
  De kinderen Moens erfden van hun vader niet minder dan 6 gemeten land in Eeklo, 4 gemeten en 50 roeden in de Drinkersakker te Kaprijke, 2 gemeten en 125 roeden in de Roeselarepolder te Sint-Jan-in-Eremo, 3 gemeten land en bos in Waarschoot, een goede 12 gemeten land en bos in Maldegem en ongeveer 7 gemeten land in Adegem.  Voor zijn huwelijk had vader Moens ook nog bijna 4 gemeten bos "den groenen Jouffrouwebosch" in Sint-Laureins gekocht, alsmede 2 gemeten land "den zondagbilck" aan de Kallestraat te Adegem.
  Tijdens zijn huwelijk vulde hij zijn bezit in Adegem met ongeveer 3 gemeten land aan.  Hij had ook heel wat bezette en onbezette renten in eigendom, maar leende zelf ook heel wat. (144)
  Petrus Standaert overleed op 23 april 1853 in Kaprijke en Joanna Theresia was dan 87 jaar jong.  Ze overleed in Sint-Laureins op 8 mei 1857.
   
 4. Maria Anna Claeys
  ° Kaprijke 30-10-1767.
  Huwde in Kaprijke op 23-4-1792 met Carolus Franciscus Huyghe, zoon van Carolus en Livina Theresia Van Heulendoncq.  Volgens de pastoor konden beiden schrijven.  Landbouwer Carolus Franciscus Huyghe werd in Kaprijke geboren op 1 februari 1762.  Nadat Maria Anna reeds op 16 oktober 1794 overleed in Kaprijke hertrouwde Carolus Franciscus er een jaar later op 24 oktober 1795 met een nicht van zijn eerste vrouw, nl. Livina Claeys, dochter van Petrus en Carolina Coppejans (zie B VI d).  Uit het eerste huwelijk werd één zoon geboren, nl. Frans.
   
 5. Johannes Baptiste Claeys (B VII a)
  ° Kaprijke 13-12-1769
  x Kaprijke 29-1-1799 Maria Jacoba Van Vooren
  † Kaprijke 14-9-1852
   
 6. Maria Catharina Claeys
  ° Kaprijke 17-5-1772.
  Zij huwde in Kaprijke op 16-10-1798 met landbouwer Petrus Bernardus Hesters, die in Oosteeklo geboren werd op 11-9-1772, zoon van Pieter en Maria Anna Gyselman.  Zij hadden 10 kinderen waarvan er 3 als baby stierven, en één als 18-jarige.  Petrus overleed op 15-8-1846 en Catharina overleed in de Stroomstraat te Oosteeklo op 12 maart 1858 om 1 uur 's nachts.
   
 7. Anna Maria Claeys
  ° Kaprijke 7-6-1776
  † Kaprijke 19-5-1777

Naar de top van deze blz

Inleiding
Inhoudstafel
Overzicht I - Overzicht II - Overzicht III
Doorzoek onze Claeys website

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  03-01-2022
Copyright (c) 2024
OVER­ZICHT I
OVER­ZICHT II
OVER­ZICHT III

Achiel (B X l)
Adhemar (B XI b)
Albert (B XI j)
Amand (B X p)
André (B XI l)
Arthur (B XI d)
Bruno (B VIII b)
Bruno (B IX g)
Camiel (B X i)
Carolus Josephus (B VI e)
Carolus Ludovicus (B VIII g)
Carolus Ludovicus (B IX c)
Christoffel-Carolus (B IX h)
Constant (B IX i)
Cyriel (B X k)
Cyriel (B XI g)
Désiré Francies (B IX j)
Edmond (B X b)
Edmond (B X e)
Edmond (B X f)
Edmond (B X g)
Emiel (B X a)
Emiel Ferdinand (B IX k)
Francies (B IX f)
Franciscus (B V l)
Franciscus (B VII c)
Franciscus (B VIII f)
Franciscus Jacobus (B VI b)
Gerard (B X h)
Gerard (B XI e)
Gerard (B XI m)
Henri (B X c)
Ivo (B VIII h)
Jacobus (B V k)
Jerome (B XI f)
Joannes (B V i)
Joannes (B VII b)
Joannes Baptist (B VII a)
Joannes Bernardus (B VIII a)
Joannes Bernardus (B IX a)
Joannes Franciscus (B VI c)
Joannes Franciscus (B VIII e)
Josef (B X m)
Lionel (B XI c)
Maurice (B X o)
Maurits (B XI i)
Medard (B XI a)
Medard (B XI h)
Petrus (B V j)
Petrus (B VI d)
Petrus Anthonius (B VI a)
Petrus Anthonius (B VII d)
Petrus Anthonius (B VIII d)
Petrus Paulus (B X n)
Pieter Bernard (B IX e)
Pieter Dominicus (B VIII c)
Pieter Dominicus (B IX b)
Renaat (B X j)
Robert (B XI k)
Theofilus (B X d)
Theophilus (B IX d)

Zoek het op !


MijnPlatteLand.com