Een Stam Claeys uit Waarschoot meer dan vier Eeuwen in Kaprijke

B VII b     Joannes CLAEYS

z.v. Petrus Claeys (B VI d) en Carolina Coppejans

° Kaprijke 27-1-1773
x Bassevelde 8-2-1797 Joanna Theresia Haverbeke
† Kaprijke 10-3-1845


De tweede zoon van Petrus en Carolina Coppejans werd in Kaprijke geboren op 27 januari 1773.  Hij ontving de naam van zijn peter Joannes Franciscus Claeys, de oudste broer van zijn vader, en zijn meter was Maria Anna Herreman, Carolina's moeder.  Hij groeide op in een woelige periode van onze geschiedenis: de Fransen maakten immers aanspraak op onze contreien en Napoleon werd stilletjes aan de heerser.  Hij voerde zijn eigen tijdrekening in en geleidelijk werd de administratie ook volledig verfranst.

Joannes vond zijn bruid in de buurgemeente Bassevelde, waar hij op 8 februari 1797 huwde met Joanna Theresia Haverbeke (° Bassevelde 24/3/1774), dochter van Joannes Franciscus en Petronella Joanna De Decker.  De agent van de burgerstand van Bassevelde Judocus Urbanus Van Heulendoncq schreef in zijn huwelijksregister:

"Heden negentienden pluviose vijfde jaar der fransche republique ten seven uren van de morgen… (de gemeentebedienden gingen vroeg van start !) om huwelijck te contracteren van den eenen cant Joannes Claeys, jongman aut vierentwintigh jaeren, woonende binnen de commune van Capryck, zone van Pieter Claeys ende van wijlent Carolina Coppejans, aenstaenden bruijdegom, ende joanne therese haeverbeke jonge dochter, aut drijentwintigh jaeren, dochter van wijlent Joannes franciscus haeverbeke ende pieternelle Joanne de decker, binnen de comune van Bassevelde, welcke aenstaende eggenotten waeren verselt met Carel franchies huyge ende levinus coppejans, lantbouwers binnen de comune van Capryck, ende pieter anthone haeverbeke, joannes baptiste haeverbeke, lantbouwers binnen de comune van bassevelde ende waterdyck, … oock naer dat pieter Claeys (en hier schrijft hij toch wel de naam van de vader ipv de naam van de bruidegom !) ende joanne therese haeverbeke met luyder stemme verclaert hebben van wederzijden te nemen voor eggenoten, hebbe ik uytgesprocken in den naem van de weth dat pieter claeys (weeral !) ende joanne therese haeverbeke in huwelijck vereenigh syn en hebbe den tegenwoordigen act opgestelt die de getuigen benevens mij hebben onderteekent."

Joannes en zijn echtgenote gingen boeren in de Wauterstraat te Kaprijke, waar nu het mooie gerestaureerde hoevetje staat, op de linkerkant van de Beekstraat naar het Fortjen.  In 1810 hadden ze 1 meid, 1 knecht, 1 daghuurder en 1 koewachter van 14 jaar oud.

Joanna legde er op de eerste herfstdag 1831 voor goed het hoofd neer en Joannes volgde haar op 10 maart 1845.

Zij lieten volgende eigendommen achter, in totaal 16 ha 23 aren 40 ca: (152)

-   Middelakker C 776, 777, 778 en 779 respectievelijk boomgaard, huis, tuin en grond
C 800 tot en met 805 bis respectievelijk grond, landsgebouwen, boomgaard, huis, tuin, grond en nog een boomgaard (gekocht in 1819 uit de gemeenschappelijke erfenis van zijn grootooms en -tante Bernard, Engelbert en Catharina Claeys (cfr. B V 1) C 1008 en 1009, 2 stukken grond.
- Wautersakker C 1077 tot en met C 1080 en C 1086, allemaal grond.
Dit alles was samen 6 ha 93 a en 60 ca groot en werd geërfd door Bruno, de zoon die op het hof bleef.

Joannes had van zijn zuster Livina (weduwe van Carolus Franciscus Huyghe) nog in totaal 9 ha 17 a en 80 ca geërfd:

Vlotakker A 831 tot en met 835: huis, boomgaard, landgebouwen, tuin en grond.
A 838 en 839, alsook 846, 847 en 848, allemaal grond die later aan Maria Catharina toekwam en in 1855 aan diens zoon. In 1885 werd het verkocht aan de familie Baecke-Martens.
- Rubbensakker B 299: grond
B 303 tot en met 309: boomgaard, bedrijfsgebouwen, huis, tuin en 3 stukken grond.
- Heynakker B 854 en 855: een tuin met wat grond
Alles van Sectie B kwam aan dochter Sophie en na haar dood aan haar kinderen, en daarna aan hun jongste en langstlevende dochter Clemence Van Haele.
- Berkakker C 374 en 375: een huis met tuin die verdeeld werd aan zoon Joannes Bernardus in Bassevelde die tussen 1845 en 1849 verkocht aan de Kaprijkse landbouwer Jan Baptiste De Pape.
- Middelakker C 797, 798 en 799, beplante grond met huis en tuin die verdeeld werd aan Livina Maria.

Dan kocht Joannes voor 1845 in de Eynakker B 695-696 en 697, een boomgaard, huis en tuin die na 1855 verkocht werd aan De Busschere-Claeys Livina uit Adegem, die op hun beurt in 1875 verkochten aan Charles Boelens.

Tot slot bezat Joannes nog in onverdeeldheid met zijn zuster Livina in de Middelakker C 972, 973 en 974 die geërfd werden door zoon Bruno.

Joanna Theresia bracht 11 kinderen ter wereld:

 1. Livina Maria Claeys
  ° Kaprijke 23-11-1797.
  Huwde op 26 mei 1824 te Kaprijke met landbouwer Livinus Minnaert, zoon van Livinus en Joanna Maria Geeraert, daar geboren op 13 december 1792.  Enkele maanden voor ze 50 jaar zouden gehuwd zijn overleed Livina te Kaprijke op 13-1-1874.  Het jaar nadien op 22 april ging ook Livinus heen.
   
 2. Rosalia Claeys
  ° Kaprijke 3 juli 1799
  † Kaprijke 6 juli 1799
   
 3. Maria Catharina Claeys
  ° Kaprijke 4-9-1800
  Huwde in Kaprijke op 1 september 1823 met landbouwer Petrus Joannes Van Damme, zoon van Carolus (z.v. J. Baptist en Maria Anna Haverbeke) en Joanna Maria Standaert (d.v. van Pieter Joannes en Carolina Theresia Claeys, zie B V l), en geboren in Kaprijke op 25 september 1797.  Beiden waren eigenlijk dubbel familie van mekaar, immers Petrus' moeder en Catharina's vader waren nicht en neef langs de familie Claeys en Petrus' vader en Catharina's moeder waren nicht en neef langs de familie Haverbeke.  Petrus' ouders boerden op een Rijsselhof te Kaprijke en na zijn huwelijk ging hij zelf boeren in de Balgerhoekstraat te Eeklo.  In 1830 stonden ze op het nr. 124 ingeschreven met 2 knechten en 2 meiden.
  Zij hadden 3 kinderen, een zoon die jong gestorven is, een tweede zoon die ongehuwd op 37-jarige leeftijd overleed en een dochter die in 1855 begijn werd in het Klein Begijnhof te Gent.
  Nadat Maria Catharina op pas 30-jarige leeftijd in Eeklo op 23-5-1831 overleed, hertrouwde Petrus Joannes Van Damme in Sint-Laureins op 23 augustus 1833 met Joanna Seraphina Van Ooteghem, die aldaar op 11 februari 1810 geboren was.  Ze was de dochter van Jan Francies Van Hootegem en Joanna Carolina De Jaeger.  Zij schonk haar man nog 10 kinderen.
  Petrus sloot voor goed zijn ogen in Eeklo op 18-5-1880 ten gevolge van "uitgeleefdheid" en Seraphina werd zelfs 92 jaar !  Zij overleed in Eeklo op 4 maart 1902.
   
 4. Maria Theresia Claeys
  ° Kaprijke 14-11-1802
  † Kaprijke 13-1-1821
   
 5. Sophia Claeys
  ° Kaprijke 15-10-1804.
  Huwde in Kaprijke op 18-6-1828 met landbouwer Pieter Bernard Van Haele, zoon van Franciscus Bernardus en Van Calue Petronella, en in Kaprijke geboren op 8-9-1796.
  Zij boerden in 1847 in de Voorstraat nr. 115 en hadden toen 1 knecht, 2 koewachters en 2 meiden alsook 6 kinderen.
  Sophie overleed op 12-9-1869 en Pieter Bernard overleefde haar tot 17 september 1878.  Geen enkele van hun 6 kinderen waarvan Clemence—toen 33—de jongste was, was reeds getrouwd.
   
 6. Joannes Bernardus Claeys (B VIII a)
  ° Kaprijke 24-8-1806
  x Angelina Poppe
   
 7. Jacobus Franciscus Claeys
  ° Kaprijke 26-3-1808
  † Kaprijke 28-3-1808
   
 8. Carolus Franciscus Claeys
  ° Kaprijke 17-5-1809
  † Kaprijke 20-5-1809
   
 9. Monica Claeys
  ° Kaprijke 23-10-1810.
  Huwde in Kaprijke op 28-7-1843 met Karel Francies Huyghe zoon van Franciscus en Barbara Van Vooren, en er geboren op 28-9-1814.  Monica overleed er op 10-5-1874 en Karel Francies op 11-1-1892. Zij boerden op de wijk Heine in Kaprijke en hadden in 1847 2 knechten, 2 meiden en 1 koewachter.  Van hun 4 dochters werd enkel Pauline volwassen.
  Karel Francies was gemeenteraadslid vanaf 1876 en werd begin 1888 tot tweede schepen verkozen om het mandaat van de overleden schepen Jan Van Damme tot 31-12-1890 voort te zetten.  Hij werd in de verkiezingen van 1890 herkozen.
   
 10. Bruno Claeys (B VIII b)
  ° Kaprijke 15-11-1812
  x Monica Lippens
   
 11. Pieter-Dominicus Claeys (B VIII c)
  ° Kaprijke 7-2-1816
  x 30-4-1847 Maria Theresia Huyghe
  Bassevelde 13-3-1891
   

Wij zijn de mensen van «De Levensboom» heel dankbaar voor de publicatie in Nr. 1 van de 20ste jaargang (2007) van het artikel «De familie Van Hootegem / Van Ooteg(h)em, een stam uit St.-Laureins», door de heren Jozef Dobbelaere en Aloïs van den Oever.  De Levensboom is het informatieblad van de V.V.F. Meetjesland.
Dank zij deze publicatie weten we heel wat meer over de voorouders van Joanna Seraphina Van Hooteghem.
 

Naar de top van deze blz

Inleiding
Inhoudstafel
Overzicht I - Overzicht II - Overzicht III
Doorzoek onze Claeys website

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024
OVER­ZICHT I
OVER­ZICHT II
OVER­ZICHT III

Achiel (B X l)
Adhemar (B XI b)
Albert (B XI j)
Amand (B X p)
André (B XI l)
Arthur (B XI d)
Bruno (B VIII b)
Bruno (B IX g)
Camiel (B X i)
Carolus Josephus (B VI e)
Carolus Ludovicus (B VIII g)
Carolus Ludovicus (B IX c)
Christoffel-Carolus (B IX h)
Constant (B IX i)
Cyriel (B X k)
Cyriel (B XI g)
Désiré Francies (B IX j)
Edmond (B X b)
Edmond (B X e)
Edmond (B X f)
Edmond (B X g)
Emiel (B X a)
Emiel Ferdinand (B IX k)
Francies (B IX f)
Franciscus (B V l)
Franciscus (B VII c)
Franciscus (B VIII f)
Franciscus Jacobus (B VI b)
Gerard (B X h)
Gerard (B XI e)
Gerard (B XI m)
Henri (B X c)
Ivo (B VIII h)
Jacobus (B V k)
Jerome (B XI f)
Joannes (B V i)
Joannes (B VII b)
Joannes Baptist (B VII a)
Joannes Bernardus (B VIII a)
Joannes Bernardus (B IX a)
Joannes Franciscus (B VI c)
Joannes Franciscus (B VIII e)
Josef (B X m)
Lionel (B XI c)
Maurice (B X o)
Maurits (B XI i)
Medard (B XI a)
Medard (B XI h)
Petrus (B V j)
Petrus (B VI d)
Petrus Anthonius (B VI a)
Petrus Anthonius (B VII d)
Petrus Anthonius (B VIII d)
Petrus Paulus (B X n)
Pieter Bernard (B IX e)
Pieter Dominicus (B VIII c)
Pieter Dominicus (B IX b)
Renaat (B X j)
Robert (B XI k)
Theofilus (B X d)
Theophilus (B IX d)

Zoek het op !


MijnPlatteLand.com