Een Stam Claeys uit Waarschoot meer dan vier Eeuwen in Kaprijke

B V i     Joannes CLAEYS

z.v. Georgius Claeys (IV e) en Anna Huyghe

° Kaprijke 25-10-1687
x 23-4-1716 Kaprijke Joanna Cornelia De Coorebijter
† Kaprijke 26-6-1735


De oudste zoon van Georgius Claeys en Anna Huyghe werd op 25 oktober 1687 geboren en dezelfde dag nog gedoopt.  De pastoor schrijft hem in het doopregister met de naam Klays.  Zijn peter Karel De Causmaecker kon niet aanwezig zijn en werd in de kerk vervangen door Simon Boxstal (de koster) en zijn meter was zijn grootmoeder Maria Neyt.  Hij was pas 18 toen zijn vader stierf en zijn eerstvolgende broer was er pas 10 ! Stiefbroer Guilliaeme was toen nog ongehuwd en meer dan 30 jaar.  Maar toen deze in 1711 huwde kwamen vele zorgen op Joannes' schouders.  Hetzelfde jaar nog trouwde zijn oudste zus en in 1715 zijn tweede.

Ook Joannes begon het welletjes te vinden en vond bij de familie De Coorebijter een geschikte huisvrouw.  Op 23 april 1716 trad hij te Kaprijke in het huwelijk met Joanna Cornelia De Coorebijter, die op 26 augustus 21 jaar zou worden.

De familie De Coorebijter was een zeer welstellende en gekende familie in Kaprijke waarvan enkele telgen vooraanstaande functies zouden bekleden.  Joanna was de dochter van burgemeester Jan De Coorebijter en Petronella Matthijs. (86) Jan was een zoon van Pieter en Cathelijne Weytsens, (87) en Petronella was een dochter van Niclaeys Matthijs en Janneken Claeyssens uit Adegem. (38)

Joanna bracht 7 kinderen ter wereld (waarvan 1 doodgeboren) en overleed op 3-4-1728 te Kaprijke.  Joannes was bij zijn overlijden in Kaprijke op 26 juni 1735 kerkmeester van Kaprijke.  De voogdij over de 6 wezen werd waargenomen door Joannes' broer Jacobus, en door Jan Geeraert, die toen beiden wethouders waren in Kaprijke. (89)

Tijdens hun nauwelijks 12 jaar durende huwelijk kochten Jan en Joanna:

Gronden geërfd van zijn vader:

Vergeten we niet dat het land in de Weststraat in Waarschoot nog steeds gemeenschappelijk is, maar dat het land in Zomergem-Beke werd verkocht.

Gronden afkomstig van zijn moeders' kant:

In den beginne gebruikte Jan 27 gemeten 274 roeden land op Kaprijke, maar in 1726 werd hij belast op het gebruik van 34 gemeten, in 1730 en 1735 op 38 gemeten.  Zijn hofstede was eigendom van zijn (toen nog levende) schoonmoeder Petronella Matthijs. (90)

Een goede tien dagen na het overlijden van Jan werd er op het hof een eerste venditie gehouden van al de dieren die 236-17-0 ponden en 4 deniers opbracht.

Een tweede en derde venditie voor de bomen en allerlei vruchten zoals haver, bonen, boekweit en wortels bracht 98-3-7 ponden op.  Op 30-1-1736 werd nog enig hout-op-de-struik uit de hand verkocht en nog enkele overblijvende dingen voor samen 21-4-1 ponden en 6 deniers.

Ten slotte hadden de wezen ook nog 116-18-8 ponden en 3 deniers tegoed voor vroeger verkochte goederen, landpacht en huishuur.

Als onkosten worden verachterde landpachten, geleende kapitalen en hun intresten aangegeven (een keer 40 en een keer 70 ponden courant).  Aan de pastoor werd 3-12-4 ponden betaald voor de begrafenis met de hoogste dienst en 2-13-4 ponden voor 50 zielmissen, aan Joosyne de Doncker 3-10-0 ponden voor het luiden van klokken en het leveren van was (o.m. kaarsen), aan organist Jacobus Emmanuel Wydooghe om het orgel te bespelen bij de begrafenis 0-11-4 ponden, aan kerkbaljuw Frans Van Coppegestelle 0-8-4 ponden voor het grafmaken en ten slotte aan Jan Deldaelde 0-6-0 voor het afleggen van de overledene; aan chirurgijn Jacobus De Smet werd voor bezoeken en geneesmiddelen 3-16-0 ponden neergeteld en dokter Van Waesberghe uit Eeklo vroeg 1-17-4 ponden voor zijn diensten.

Er wordt nog een halve pond betaald aan schoolmeester J. F. Waeyenberghe in Eeklo voor 3 maand les voor Anna Maria, aan de maternele voogd voor 1 jaar "houdenisse" van wees Jan Frans en aan grootmoeder Petronella Matthijs, die Frans en Cornelis 1 jaar kweekte.

Zelfs voor bedevaarten tot beterschap van de zieke werd 0-15-3 ponden betaald aan Pieter De Brabander.  Maar ook Jan Frans is ziek geweest en daarvoor vroeg "doctor De Roose tot Caprycke" 16 schellingen.

Uiteindelijk werd de staat van goed afgesloten met het kleine positieve saldo van 60-17-0 ponden en 8 deniers (473-3-5-1 min 412-6-4-5 den) op 30-7-1736.

In het gezin Jan Claeys-De Coorebijter werden volgende kinderen geboren:

 1. Petrus Anthonius Claeys (B VI a)
  ° Kaprijke 21 mei 1717
  x Agatha Marchand
  xx Godelieve De Grave
   
 2. Anna Maria Claeys
  ° Kaprijke 12-1-1719
  Huwde een eerste maal op 8-3-1742 met Maximiliaan Speeckaert. Hij werd in Kaprijke geboren op 22 januari 1708 en overleed er reeds na 5 jaar huwelijk op 7-11-1747. (91) Hij was de zoon van Petrus en Joanna Petronella De Causmaecker. Hij was weduwnaar van Pieternelle Verstrynghe die overleden was in Kaprijke op 23/9/1741.
  Anna Maria hertrouwde in Kaprijke op 28-5-1748 met Carolus Judocus Van Zele, die in Lembeke geboren werd op 27-12-1716. Carolus was de zoon van Christophorus en Anna Standaert.
  Dit gezin wordt de stam van de meeste nog levende Van Zele's in Kaprijke en Bassevelde.  Carolus Judocus overleed in Kaprijke op 15-10-1794.  Zijn vrouw was hem in de eeuwigheid reeds voorafgegaan op 9 februari 1792.
   
 3. Doodgeboren kind op 15-9-1720
   
 4. Joanna Catharina Claeys
  ° Kaprijke 5-12-1721.
  Huwde een eerste maal op 8-7-1744 te Kaprijke met Jacobus Franciscus D(h)aenens, zoon van Roeland en Suzanna De Pape, (92) geboren in Watervliet op 21-12-1722 en er op 3-11-1745 reeds gestorven.  Posthuum werd op 12-3-1746 nog een zoon Petrus geboren, die als kind gestorven is.
  Joanna Catharina hertrouwde in Watervliet op 2 juli 1746 met Joseph De Grave een zoon van Lieven en Elisabeth De Pape, die er op 17 augustus 1717 geboren was.  Joseph was de broer van Petrus Anthonius' tweede vrouw Godelieve.  Joanna overleed er op 16-3-1755 en liet 5 zonen achter.  Joseph hertrouwde op 19-8-1755 met Anna Maria Mortier (° Watervliet 2/6/1734), dochter van Petrus en Livina De Graeve, maar hij stierf reeds op 20-2-1760. (93)
   
 5. Joannes Franciscus Claeys
  ° Kaprijke 5-10-1723
  Overleden voor 1749.
   
 6. Franciscus Jacobus Claeys (B VI b)
  ° Kaprijke 13-5-1725
   
 7. Cornelius Bernardus Claeys
  ° Kaprijke 10-3-1727
  † Kaprijke 17-2-1742

Naar de top van deze blz

Inleiding
Inhoudstafel
Overzicht I - Overzicht II - Overzicht III
Doorzoek onze Claeys website

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024
OVER­ZICHT I
OVER­ZICHT II
OVER­ZICHT III

Achiel (B X l)
Adhemar (B XI b)
Albert (B XI j)
Amand (B X p)
André (B XI l)
Arthur (B XI d)
Bruno (B VIII b)
Bruno (B IX g)
Camiel (B X i)
Carolus Josephus (B VI e)
Carolus Ludovicus (B VIII g)
Carolus Ludovicus (B IX c)
Christoffel-Carolus (B IX h)
Constant (B IX i)
Cyriel (B X k)
Cyriel (B XI g)
Désiré Francies (B IX j)
Edmond (B X b)
Edmond (B X e)
Edmond (B X f)
Edmond (B X g)
Emiel (B X a)
Emiel Ferdinand (B IX k)
Francies (B IX f)
Franciscus (B V l)
Franciscus (B VII c)
Franciscus (B VIII f)
Franciscus Jacobus (B VI b)
Gerard (B X h)
Gerard (B XI e)
Gerard (B XI m)
Henri (B X c)
Ivo (B VIII h)
Jacobus (B V k)
Jerome (B XI f)
Joannes (B V i)
Joannes (B VII b)
Joannes Baptist (B VII a)
Joannes Bernardus (B VIII a)
Joannes Bernardus (B IX a)
Joannes Franciscus (B VI c)
Joannes Franciscus (B VIII e)
Josef (B X m)
Lionel (B XI c)
Maurice (B X o)
Maurits (B XI i)
Medard (B XI a)
Medard (B XI h)
Petrus (B V j)
Petrus (B VI d)
Petrus Anthonius (B VI a)
Petrus Anthonius (B VII d)
Petrus Anthonius (B VIII d)
Petrus Paulus (B X n)
Pieter Bernard (B IX e)
Pieter Dominicus (B VIII c)
Pieter Dominicus (B IX b)
Renaat (B X j)
Robert (B XI k)
Theofilus (B X d)
Theophilus (B IX d)

Zoek het op !


MijnPlatteLand.com