Een Stam Claeys uit Waarschoot meer dan vier Eeuwen in Kaprijke

B VII a     Joannes Baptist CLAEYS

z.v. Joannes Franciscus Claeys (B VI c) en Livina Maria De Pape

° Kaprijke 13-12-1769
x Kaprijke 29-1-1799 Maria Jacoba Van Vooren
† Kaprijke 14-9-1852


De enige overgebleven zoon van Joannes Franciscus Claeys en Livina Maria De Pape werd op 13 december 1769 in Kaprijke geboren en gedoopt in het bijzijn van Jan Baptist De Decker en Maria Catharina Claeys.

Hij huwde in Kaprijke op 29 januari 1799 met Maria Jacoba Van Vooren, dochter van Jacobus en Petronella Van Den Bossche, die in Kaprijke op 16 januari 1774 geboren werd. En ze zouden meer dan 53 jaar verenigd blijven !

Als huwelijksgetuigen traden Isabella De Mey, Henricus De Mey, Pieter Bernard Hesters en Maria Jacoba Van Zele, de stiefmoeder van de bruid, op.

Zij boerden op de wijk Heine in Kaprijke, hadden acht kinderen, maar geen kleinkinderen die de naam zouden voortzetten.

Joannes en Maria Jacoba hebben zeer wisselvallige tijden meegemaakt: geboren onder het Oostenrijks bewind, gehuwd onder Franse heerschappij, hebben ze hun kinderen onder Nederlandse invloed grootgebracht en waren ze ook nog meer dan 20 jaar echte Belgen !

Zij stonden in 1847 ingeschreven in Kaprijke, sectie H, Heine nr 2 met vier ongehuwde kinderen, 1 knecht, 1 meid en 1 koewachter.

Op 26 juli 1852 besloten beiden hun testament te maken; Jan dicteerde aan de notaris "ziek van lichaam, doch gezond van geest zijnde…": "Ik begeere begraven te worden op het kerckhof van Caprijck, bij middel van eenen hoogsten dienst, gevolgd van eene uitvaerd en nadienst van gelijke klasse, en dat er in alle drie telkens eenen hectoliter rogge gebakken in brood den armen uitgedeeld worde".

Bovendien wilde hij nog 7 gezongen missen, een per week, met telkens ook uitdeling van 1 hectoliter rogge in brood. "Ik wil dat mijne ziel gedurende 10 jaar gerecommendeerd worde in de kerk van Caprijck."

"Ik geef en legatere aan mijn huisvrouw Maria Jacoba Van Vooren, met mij woonende het vruchtgebruik van dhelft van al mijne roerende en onroerende goederen, immers van mijn gantsche nalatenschap, zonder dat zij zal kunnen verplicht worden daer enige borg of verzekering te stellen."

"Ik geve aen mijnen zoon Bruno Claeys, met mij wonende, het recht van de pachten der landen die ik in uitpacht hebbe voor eigen rekening uit te gebruiken."

"Ik geef aen mijne gemelde vrouw het reght om al mijne roerende goederen, bestiaelen, vruchten en hout te velde op prijzij te aenvaerden."

Het testament van Maria Jacoba Van Vooren "gezond van lichaam en van geest zijnde" was gelijkluidend, op dezelfde dag opgesteld en met dezelfde vier getuigen.

Joannes overleed een 7-tal weken nadat hij zijn testament had gemaakt in Kaprijke op 14 september 1852 en op 4 december van dat jaar werd een inventaris van het sterfhuis opgemaakt.  Doch nog eens 6 weken later, op 15 januari 1853 overleed ook Maria Jacoba Van Vooren heel onverwacht "… zonder dat haar dat vruchtgebruik is afgeleverd of zonder dat haar dat vruchtgebruik enig genot heeft bijgebracht…"

Uit de inventaris ten sterfhuize, noteren we volgende eigendommen:

1. Afkomstig van zijn ouders een blok zaailand in 6 percelen te Bassevelde in de Lendonckakker sectie A nr 1019, 1020, 1039, 1040, 1041 en 1042, samen 4 ha 12 a en 20 ca en gebruikt door zoon Bruno.

2. Geërfd van "zijn moei" Anne Marie De Pape, een zuster van zijn moeder, die als begijntje in Gent overleden was, de onverdeelde helft (waarvan de wederhelft aan zijn neef Francies Huyghe, te Kaprijke), van

3. Geërfd van een andere zus van zijn moeder, nl. Anna Maria Maximiliana Egidia De Pape, die in Tielt overleed rond 1848:

Deze 5 eigendommen werden alle door zoon Bruno gebruikt:

4. Gekocht tijdens zijn huwelijk:

Al de roerende goederen werden onder elkaar geschat voor een waarde van 10.000 frank. Anderzijds bedroegen de kosten van de begrafenis, de uitvaartdienst, nadienst, doodskist, maaltijd, misse en brood ter uitdeling samen 586,26 frank.  Uiteindelijk bleek na verdeling dat elkeen 4.904,71 frank toebedeeld kreeg, waarbij Bruno, die op het hof bleef al de roerende goederen mocht behouden, en aldus 5.095,29 frank moest uitkeren.

Die verdeling verliep zeker niet op wieltjes; getuige daarvan is de akte van notaris Taelman te Kaprijke, dd. 19-11-1853 waarbij beslist wordt dat alle vaste goederen zullen verkocht worden ten herberg De Kroon, bij Bruno Proost te Kaprijke, na instel op 19-12-1853, en definitief op 2-1-1854.

Alle delen werden door familieleden ingesteld, maar bij de definitieve verkoop kocht zoon Bruno de eigendommen nr 1 en 3 a tot en met e, (dus al wat hij gebruikte) voor de som van 34.150 frank.

De twee tweewoonsten onder nr 3 j en k kocht zoon Engelbert voor 2.170 frank. De eigendom onder het nr. 4 a kocht zoon Jacobus, voor 950 frank terwijl schoonzoon De Busschere de goederen 4 b verwierf voor 1.100 frank.  De andere immobiliën gingen in vreemde handen en brachten nog 7.580 frank op. (151)

Hun kinderen:

 1. Franciscus Claeys
  ° Kaprijke 4-1-1800
  Kaprijke 14-9-1819
   
 2. Jacobus Claeys
  ° Kaprijke 20-2-1801.
  Hij trok bij de militieloting van 1820 het nummer 26, werd goedgekeurd voor militaire dienst, aangeduid om opgeroepen te worden, maar liet zich vervangen door Bernard De Backer.
  Hij huwde op 55-jarige leeftijd in Kaprijke met de 16 jaar jongere Angelina Du Bosch, dochter van deurwaarder Jan Joseph en Isabella Theresia De Muynck.  Zij zag in Kaprijke het levenslicht op 18 maart 1817.  Angelina stond als mutsenmaakster ingeschreven.  Ze gingen wonen op het Dorp nr 4 in het huis van Angelina's ouders en hielden er herberg.  Angelina's moeder en zuster Sophie bleven eveneens inwonen.  Ondanks hun leeftijd hadden ze nog 2 kinderen, waarvan het meisje reeds vroeg overleed.  Op 15 december 1860 werd hij door de gemeenteraad tot armmeester benoemd, functie die hij 5 jaar uitoefende (uitzonderlijk voor die tijd !)
  Vanaf 1867 stond Jacobus als winkelier ingeschreven op het Plein nr 4 (wat hetzelfde als Dorp nr 4 bleek te zijn).  In 1869 overleed zijn schoonmoeder.  Vanaf 1880 vinden we hen terug als kruideniers: Angelina stierf in Kaprijke op 4-2-1889.  Jacobus bleef met zijn schoonzus op het Plein wonen waar ze als renteniers overleden respectievelijk op 27 oktober 1893 en 13 november 1897.
  De kinderen van Jacobus en Angelina:
  • Emiel Claeys
   ° Kaprijke 23-12-1857
   Werd op 28-6-1880 afgeschreven naar Joulles, vertrok naar St.-Gillis op 7-9-1882 om rechten te studeren, kwam terug op 17-3-1884, vertrok naar Brussel op 4-8-1884 en kwam uiteindelijk naar Kaprijke terug (ziek?) op 21-5-1885 waar hij juist 1 maand later stierf.
  • Florence Marie Claeys
   ° Kaprijke 9-8-1859
   † Kaprijke 30-5-1863
 3. Livina Maria Claeys
  ° Kaprijke 30-6-1802
  Ze huwde in Kaprijke op 6/7/1825 met landbouwer Petrus De Busschere die in de Ullendonkstraat te Adegem geboren werd op 2/9/1796 als zoon van landbouwers Benedictus en Catherine Van Leeuwe en ging er wonen in de Moerwegewijk.  Zij hadden 10 kinderen en overleden beiden in Adegem: Livina op 7/8/1869 en Petrus op 14/4/1882.
   
 4. Maria Catharina Claeys
  ° Kaprijke 8-12-1803.
  Huwde in haar 46ste jaar in Kaprijke op 18 april 1849 met Jan Baptist De Causmaecker, zoon van Pieter Jan en Joanna Theresia Claeys (zie A VI d).  Hij was 12 jaar ouder en in Kaprijke geboren op 21-7-1791.  Zij boerden in de Vrouwstraat te Kaprijke (sectie D nr 54) waar Jan Baptiste op 14 maart 1864 overleed.  Maria Catharina liet haar boerderij over aan neef Jacob De Busscher uit Adegem (zoon van Livina, 3 hiervoor) die vanaf 2 mei naar Kaprijke kwam, en ging zelf op het plein wonen, waar ze op 62-jarige leeftijd op 22 augustus 1866 overleed.
   
 5. Eugenie Claeys
  ° Kaprijke 8-4-1806
  † Kaprijke 26-8-1829, ongehuwd.
   
 6. Engelbertus Claeys
  ° Kaprijke 9-7-1807
  † Kaprijke 19-1-1870, ongehuwd.
   
 7. Carolus Claeys
  ° Kaprijke 16-12-1808
  † Kaprijke 2-6-1839, ongehuwd.
   
 8. Bruno Claeys
  ° Kaprijke 24-3-1812.
  Hij was 1,69m groot, werd goed bevonden voor de dienst op 28.3.1831, maar nooit opgeroepen.
  Hij huwde enige maanden na het overlijden van zijn ouders, op 1 juni 1853 te Bassevelde met Angelina De Decker, dochter van Jacobus Bernardus en Joanna Francisca Van Damme.  Ze werd in Bassevelde geboren op 30-9-1818. Bruno en Angelina boerden op het ouderlijke hof op Heyne, waar Angelina reeds op 20 oktober 1861 overleed.
  Bruno huwde in Lembeke op 25 oktober 1862 met Sophie Standaert (° Lembeke 24/2/1833) als dochter van Pieter Francies en Maria Jacoba Basslé.
  Zij hadden geen kinderen en lieten in 1870 de boerderij over aan Sophie's zus Seraphina die gehuwd was met August Wauters, terwijl Bruno en Sophie gingen rentenieren op het Plein nr 73.  Eind 1871 werd Bruno tot armmeester benoemd.  Hij overleed er op 30-11-1882 en Sophie op 2 januari 1898.

Naar de top van deze blz

Inleiding
Inhoudstafel
Overzicht I - Overzicht II - Overzicht III
Doorzoek onze Claeys website

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024
OVER­ZICHT I
OVER­ZICHT II
OVER­ZICHT III

Achiel (B X l)
Adhemar (B XI b)
Albert (B XI j)
Amand (B X p)
André (B XI l)
Arthur (B XI d)
Bruno (B VIII b)
Bruno (B IX g)
Camiel (B X i)
Carolus Josephus (B VI e)
Carolus Ludovicus (B VIII g)
Carolus Ludovicus (B IX c)
Christoffel-Carolus (B IX h)
Constant (B IX i)
Cyriel (B X k)
Cyriel (B XI g)
Désiré Francies (B IX j)
Edmond (B X b)
Edmond (B X e)
Edmond (B X f)
Edmond (B X g)
Emiel (B X a)
Emiel Ferdinand (B IX k)
Francies (B IX f)
Franciscus (B V l)
Franciscus (B VII c)
Franciscus (B VIII f)
Franciscus Jacobus (B VI b)
Gerard (B X h)
Gerard (B XI e)
Gerard (B XI m)
Henri (B X c)
Ivo (B VIII h)
Jacobus (B V k)
Jerome (B XI f)
Joannes (B V i)
Joannes (B VII b)
Joannes Baptist (B VII a)
Joannes Bernardus (B VIII a)
Joannes Bernardus (B IX a)
Joannes Franciscus (B VI c)
Joannes Franciscus (B VIII e)
Josef (B X m)
Lionel (B XI c)
Maurice (B X o)
Maurits (B XI i)
Medard (B XI a)
Medard (B XI h)
Petrus (B V j)
Petrus (B VI d)
Petrus Anthonius (B VI a)
Petrus Anthonius (B VII d)
Petrus Anthonius (B VIII d)
Petrus Paulus (B X n)
Pieter Bernard (B IX e)
Pieter Dominicus (B VIII c)
Pieter Dominicus (B IX b)
Renaat (B X j)
Robert (B XI k)
Theofilus (B X d)
Theophilus (B IX d)

Zoek het op !


MijnPlatteLand.com