Een Stam Claeys uit Waarschoot meer dan vier Eeuwen in Kaprijke

B V k     Jacobus CLAEYS

z.v. Georgius Claeys (IV e) en Anna Huyghe

° Kaprijke 8-10-1701
x 1-2-1727 Maria Catharina De Causmaecker
† Kaprijke 13-9-1780


Rond 3 uur in de namiddag van de achtste october in 1701 werd in Kaprijke Jacobus "Cluys" geboren, en 's anderendaags gedoopt, met Jacobus Huyghe als peter en Elisabeth Speeckaert fa. Jacobus als meter.

Daags voor Lichtmis 1727 huwde Jacobus met de nog geen 18 jaar oude Maria Catharina De Causmaecker, enig kind van Carolus en Elisabeth Speeckaert en achternicht van de hoger vermelde (zie B V j) Georgia (fa. Lieven) en Isabella fa. Joannes.  Zij werd er op 31 mei 1709 geboren en schonk het leven aan 14 kinderen.  Maar geen enkele heeft de naam Claeys doorgegeven aan hun nakomelingen.

In mei 1747 moest Jacobus zeven dagen een paard afstaan voor oorlogs- en verdedigingsdoeleinden en vanaf 8 juli gedurende 24 dagen een wagen met twee paarden. (102)

In 1748 gebruikte hij 45 gemeten land, had hij 1 paardeknecht, 1 koewachter van 16 jaar oud en 1 "dienstmaerte" (103).

Jacobus en Catharina boerden in de Wulfhoekstraat te Kaprijke en waren aldus zeer dichte buren van kozijn Joannes Claeys (A VI b) fs. Guilliaeme.

Jacobus was van 1-1-1733 tot 26-9-1736 schepen van Kaprijke (104) en van 1739 tot 1745 gedurende 3 ambtsperioden armmeester. (105)

Bij de rundveetelling van 1772 telde men 4 koeien, 1 vaars en 2 kalveren. (106)

Einde 1770 en einde 1771 tierde de rundveepest in Kaprijke.  Geen enkele Claeys werd getroffen, maar toch heeft men Lieven Stevesijns "meester peirde- en coeymeester" ontboden bij Jacobus "tot het visiteren van een siecke coy".  Gelukkig bleek het dier niet aangetast. (107)

Jacobus overleed in Kaprijke op 13-9-1780, maar de overlijdensdatum van Maria Catharina hebben we nog niet gevonden.  De kans is groot dat zij bij een dochter buiten Kaprijke gestorven is.  Ze zijn alleszins meer dan 50 jaar gehuwd geweest.

Hun kinderen:

 1. Joannes Franciscus Claeys
  ° Kaprijke 10-11-1727
  † Kaprijke 22-6-1739
   
 2. Maria Jacoba Claeys
  ° Kaprijke 3-7-1730
  † Kaprijke 3-2-1731
   
 3. Maria Francisca Claeys
  ° Kaprijke 22-2-1732.
  Zij huwde te Kaprijke op 27-6-1758 met Petrus De Langhe (° Lembeke 7-10-1729), een zoon van Jacobus en Maria Catharina De Pape.
  Hij was enige tijd burgemeester van de Heerlijkheid Aveschoot te Lembeke.
  Zij overleed in Lembeke op 11-8-1794 en had 4 kinderen.
  Pieter zelf nam naar het einde van zijn leven toe intrek bij zijn dochter in Waarschoot en overleed er op 3 mei 1813.  Al zijn eigendommen werden in 1820 openbaar verkocht om uit de onverdeeldheid te treden.
  Er waren zo maar eventjes twintig kopen.  De eerste was de "hofstede met huis, schuur, peerde- en coeystallen, zwijnskotten, bakhoven, mitsgaders de fruyt- en andere boomcateylen, den boomgaerd en drij partijen zaeylanden" in Lembeke wijk Aveschoot samen 5 gemeten 145 roeden, aan de oostkant palende aan de Aveschootstraat.
  Daar rond lag nog 22,5 gemeten land, verdeeld in 6 kopen, en 34 gemeten land verdeeld in nog eens 8 kopen, gelegen op verschillende plaatsen in Lembeke. Dit alles werd gebruikt door Joannes Standaert, die gehuwd was met de weduwe van Pieter's zoon Charles-Lievin De Langhe.  Bovendien werd ook nog een klein hofstedeke van 143 roeden in Aveschoot verkocht.  Deze goederen werden verworven, deels uit successie van Pieter's ouders, deels door koop tijdens hun huwelijk of tijdens zijn weduwnaarschap.
  De laatste 4 kopen kwamen uit de successie van Maria Francisca's ouders:
  Een hofstede met huis, schuur, koestal, varkenskotten en een lange reep land samen 3 gemeten en 77 roeden in de Wulfhoekstraat te Kaprijke, 3 repen zaailand van samen 5 gemeten 50 roeden daaraan grenzend, 2 partijkens zaailand van samen 482 roeden eveneens aan de hofstede palend en ten slotte 1 reep zaailand van 250 roeden in Sint-Jan-in-Eremo, wijk Kerselaar, in de Bentillepolder.
  Na de instel op 15-11-1820 werd op 5-12-1820 alles definitief verkocht.  Alle Lembeekse kopen werden gekocht door burgemeester Jacques Joseph Vandenhecke voor 9330 guldens.  De Kaprijkse loten gingen naar Jooris Buysse, landbouwer en bandensnijder te St.-Laureins voor 3575 gulden. (108)
   
 4. Guillelmus Bernardus Claeys
  ° Kaprijke 14-7-1734
  Was onderpastoor in Westkapelle toen hij peter werd in 1775 van een kindje van zijn zus Angelina.  In 1781 was hij onderpastoor in Watervliet, waar hij op 15 september 1784 overleed.
   
 5. Livina Florentina Claeys
  ° Kaprijke 6-8-1736
  Zij was begijn in het Begijnhof Sint-Elisabeth te Gent.  Wij zijn Mevr. Cecile Van Ooteghem heel dankbaar voor meer informatie; ze schrijft: "Livina Florentina is ingetreden in het convent Ter Spiegelen op 04/06/1751; zij schrijft zelf haar naam; zij is gesteed op 18/02/1759 maar ik vind van haar geen overlijden op het begijnhof.  Zou het kunnen dat ze overleden is in Kaprijke ?  Het kan natuurlijk ook dat ze niet ingeschreven is in het doodsboek van het hof maar dit zou uitzonderlijk zijn alhoewel met de troebels in onze contreien begin 1800 kan het best".  Volgens de Heer Marijn Claeys leefde ze alleszins nog in 1795.  Zij bezat o.m. een stuk land gemeenschappelijk met Pieter Bernard Van Damme, zoon van Livinus en Joanna Maria Claeys (die laatste was een oudere nicht die reeds lang overleden was.  Zie B V j).
  Het land, 4 gemeten 165 roeden, verpacht aan Franciscus Sierens tot Kerstavond 1793, lag in één blok te Kaprijke en grensde ten noorden aan het "Duyvelstraetien".  Het werd in 2 kavels A (2 stukken van samen 2 gemeten en 6 roeden) en B (3 stukken van 2 gemeten 119 roeden) verdeeld.  Door loting viel kavel A aan de begijn, en moest Pieter Bernard voor zijn teveel aan grond 10 ponden grooten wisselgeld bijpassen ter compensatie.  Alhoewel reeds verkaveld sinds 3 januari 1794 werd de akte pas getekend op 19 september 1795 door de weduwe van Pieter Bernard na diens overlijden ! (109)
  Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
  Briefje aan Cozijn Coorebijter

  Briefje waarin begijn Claeys aan haar kozijn en zaakwaarnemer De Coorebyter een gelukkig nieuwjaar wenst en de hoop uitspreekt dat hij haar zaken verder goed zal beheren.
  Anno 1789. (SAE 2152)


   
 6. Rosa Claeys
  ° Kaprijke 30-11-1738
  Huwde in Kaprijke op 7-9-1761 met landbouwer Joannes Andreas De Pauw (° Assenede 11/7/1734), fs Jan en Livina Plasschaert.  Ze boerden in Assenede en overleden er, Rosa op 22/7/1783 en Joannes Andreas op 23/3/1784.  Ze werden allebei in de kerk zelf begraven.
  Ze hadden 6 kinderen.
   
 7. Joanna Maria Claeys
  ° Kaprijke 8-9-1740
  † Kaprijke 18-1-1750
   
 8. Catharina Claeys
  ° Kaprijke 20-1-1743
  † Kaprijke 17-10-1743
   
 9. Joannes Franciscus Claeys
  ° Kaprijke 2-10-1744
  † Kaprijke 29-6-1748
   
 10. Angelina Claeys
  ° Kaprijke 5-10-1746.
  Huwde in Kaprijke op 13-2-1772 met timmerman Georgius Van De Walle (° Kaprijke 12-1-1742), een zoon van Andreas en Maria Anna Terlinck.  Ze woonden in hun geboortedorp in de Vrouwstraat, maar na het overlijden van haar man op 21-2-1805, verhuisde ze naar de Voorstraat nr. 27 samen met nog 2 ongehuwde dochters.  Een andere dochter Coleta, huwde met Johannes Van Parijs en kocht in 1809 een "haemeldonckmaeckerije" op Heine. (110) (Haemeldonck, afgeleid van "amidon", d.i. zetmeel of stijfsel.  Het gaat hier dus over een stijfselfabriekje.)
  Angelina overleed in Kaprijke op 28-6-1819.  Zij kregen 9 kinderen.
   
 11. Petronella Judoca Claeys
  ° Kaprijke 9-1-1749.
  Was net als haar zuster Livina, begijn in het Groot Elisabethbegijnhof te Gent.
  In 1769 leent vader aan zijn "geestelijke dochter binnen het hof van Sinte Elisabeth binnen Ghent op het punt om gesteet te worden als begijntjen," 150 ponden grooten courant geld met een intrest van 4%, om in haar onderhoud te voorzien.  Deze rente is gehypoteceerd op een stuk land van ± 1000 roeden in de Drijbeckakker, (ten noorden van de Grote Voorstraat) en op 3 gemeten 187 roeden land in de Vlotakker (ten noorden van de Vlotstraat) (111).  Onze beste dank aan Mevr. Cecile Van Ooteghem voor de volgende informatie over dit begijntje:
  Pietronelle Judoke Claeijs zoals ze zelf schrijft, is in het convent Ter Spiegelen 
  ingetreden op 08/03/1768, gesteed op 22/10/1769 en op 23/11/1811 overleden in Gent op het begijnhof.
   
 12. Joanna Bernarda Claeys
  ° Kaprijke 12-9-1750
  Huwde een eerste maal met Jacobus Bernardus Mariman, die op nieuwjaarsdag 1757 in Oostwinkel geboren werd als zoon van Pieter Jan en Anna Maria Lippens.  Hij stierf ten gevolge van een ongeval in Gent op 30-7-1789.  Ze had 1 zoon en 2 dochters.
  Ze trouwde een tweede maal in Kaprijke op 12-5-1792 met Bernardus Van Vooren, zoon van Georgius en Anna Roegis, geboren in Kaprijke op 19 mei 1744 en er reeds overleden op 31-1-1794.
  Ten slotte hertrouwde ze een derde maal te Kaprijke op 9 januari 1796 met Jan Baptist de Sutter, zoon van Judocus en Joanna Van Brantegem, geboren in Lotenhulle op 27 februari 1758.
  Maar reeds op 23-8-1797 (VI thermidor an V, volgens de Franse tijdrekening) scheidde ze er officieel van, en niet zonder problemen !  Daarvan getuigt volgende gebeurtenis (112).
  Tijdens hun huwelijk huurden ze land aan Jan Baptiste Huyghe, een landbouwer uit Kaprijke, voor tien ponden en tien schellingen, het laatst betaald op 24 december 1795.  Omdat de eerste kwitantie "gelijvreert ofte vernietigt" was, werd door Joanna Bernarda een tweede kwitantie gevraagd met de belofte een van de 2 te scheuren en te vernietigen, zo de eerste te voorschijn kwam.  En ze kreeg er een tweede !  Maar Joanna blijkt na de scheiding met die tweede kwitantie voor de pinnen te komen, om de 10 ponden 10 schellingen terug te eisen van de eigenaar, aangezien ze 2 kwitanties heeft en er dus 2 maal betaald werd !
  Doch de eigenaar laat prompt het gehele verhaal notarieel vastleggen in aanwezigheid van de getuigen Joannes Schijvinck en Pieter De Wispelaere.  Ook Jan Baptist de Sutter, toen in Eeklo wonend, doet hetzelfde verhaal, beiden op 16 nivose VII. (5-1-1799)
  Op 28 pluviose VII (16-2-1799) wordt met dezelfde getuigen notarieel opdracht gegeven aan een zekere heer Lammens uit Gent "homme de loi" (man van de wet = een soort advocaat) om de zaak te verdedigen voor de burgerlijke rechtbank te Gent.  De uiteindelijke afloop hebben we echter nog niet gevonden.
  Het was eigenlijk niet haar eerste proces !  Zij had immers reeds op 29 september 1789 een proces aangespannen tegen een zekere Philippus De Vos uit Eeklo, en ze zou zich laten verdedigen door Sr. Matthijs, procureur van het ambacht Maldegem (113).
  In 1804 woonde ze met 2 kinderen uit haar eerste huwelijk aan de Wulfhoek te Kaprijke (114).  Ze overleed in Lembeke op 28/4/1823.
   
 13. Isabella Theresia Claeys
  ° Kaprijke 15-4-1753
  x Kaprijke 11-7-1776 Petrus Franciscus De Rijcke
  xx Bassevelde 8-1-1781 Jacobus Van Overtvelt
  xxx Bassevelde 15-4-1782 Joannes Franciscus Matthijs
  † Bassevelde 19-1-1807
   
 14. Anna Catharina Claeys
  ° Kaprijke 7-4-1756
  Huwde op 6 oktober 1778 in Kaprijke met Jan Baptist Goossens (° Bentille 15/8/1750), zoon van Cornelis en Joanna Petronella Haeck.  Hij werd in St-Jan-in-Eremo geboren, maar woonde bij zijn huwelijk in Oostwinkel bij zijn oom Francies Maximiliaen Roosemont.  Hij overleed aldaar reeds op 23 mei 1784.  Zij hadden een dochter, Joanna die 5 jaar oud was toen haar vader stierf (115 bis).  Zij zelf stierf op 9-jarige leeftijd in Oostwinkel op 28-12-1788.
  Anna Catharina hertrouwde in Oostwinkel op 16-9-1784 met Bernardus Van Rie uit Eeklo en boerde verder in Oostwinkel.  Hij werd in Eeklo geboren op 2/9/1756 en er gedoopt, maar de ouders die in Maldegem woonden, waren er op doorreis: “in transitu” schreef de pastoor.
  Op 5 december 1820 verkochten ze hun 4 partijen land in Kaprijke in de Wulfhoek, uit successie van haar vader.  Ongeveer 8 gemeten land werden toen, aan de pachter Joannes Vanden Bossche voor 2500 gulden verkocht. (116)
  Maria Catharina was spinster en heeft tijdens haar tweede huwelijk 8 kinderen ter wereld gebracht.
  Anna Catharina overleed in Oostwinkel-dorp op 21-3-1832 op 79-jarige leeftijd. Bernardus, die een zoon was van Jacobus Van Rie en Petronella Van Den Hauwe overleed in Oostwinkel in de woning van de weduwe De Meyer "ten dorpe" op 26-2-1842.  Hij was 87.

Naar de top van deze blz

Inleiding
Inhoudstafel
Overzicht I - Overzicht II - Overzicht III
Doorzoek onze Claeys website

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  17-01-2024
Copyright (c) 2024
OVER­ZICHT I
OVER­ZICHT II
OVER­ZICHT III

Achiel (B X l)
Adhemar (B XI b)
Albert (B XI j)
Amand (B X p)
André (B XI l)
Arthur (B XI d)
Bruno (B VIII b)
Bruno (B IX g)
Camiel (B X i)
Carolus Josephus (B VI e)
Carolus Ludovicus (B VIII g)
Carolus Ludovicus (B IX c)
Christoffel-Carolus (B IX h)
Constant (B IX i)
Cyriel (B X k)
Cyriel (B XI g)
Désiré Francies (B IX j)
Edmond (B X b)
Edmond (B X e)
Edmond (B X f)
Edmond (B X g)
Emiel (B X a)
Emiel Ferdinand (B IX k)
Francies (B IX f)
Franciscus (B V l)
Franciscus (B VII c)
Franciscus (B VIII f)
Franciscus Jacobus (B VI b)
Gerard (B X h)
Gerard (B XI e)
Gerard (B XI m)
Henri (B X c)
Ivo (B VIII h)
Jacobus (B V k)
Jerome (B XI f)
Joannes (B V i)
Joannes (B VII b)
Joannes Baptist (B VII a)
Joannes Bernardus (B VIII a)
Joannes Bernardus (B IX a)
Joannes Franciscus (B VI c)
Joannes Franciscus (B VIII e)
Josef (B X m)
Lionel (B XI c)
Maurice (B X o)
Maurits (B XI i)
Medard (B XI a)
Medard (B XI h)
Petrus (B V j)
Petrus (B VI d)
Petrus Anthonius (B VI a)
Petrus Anthonius (B VII d)
Petrus Anthonius (B VIII d)
Petrus Paulus (B X n)
Pieter Bernard (B IX e)
Pieter Dominicus (B VIII c)
Pieter Dominicus (B IX b)
Renaat (B X j)
Robert (B XI k)
Theofilus (B X d)
Theophilus (B IX d)

Zoek het op !


MijnPlatteLand.com