Gysels Joannes (A III) - Ghijsels/Gyssels genealogie
Vier eeuwen Gyssels in het Meetjesland

A III     Joannes Gysels

zoon van Joannes (A II) en Joanna Teerlinck

° omstreeks 1622
x Hansbeke 11.5.1642 Joanna Van Buren
Hansbeke 15.12.1676.


Joannes Gysels, de oudste zoon van Joannes en Joanna Teerlinck, werd geboren rond 1622, vermoedelijk in Hansbeke.  Hij huwde op 11.5.1642 te Hansbeke met Joanna Van Buren.  De getuigen bij het huwelijk waren zijn vader Joannes Gysels en schoonbroer Joannes Lefebure.  We vermoeden dat Joanna uit de nabije buurt kwam omdat we haar vaders naam geregeld tegen­komen bij de situering van hun gebruikte of gekochte gronden.

Volgens het "Gaerboek of gebruikboek van de lenen en gronden van de parochie Hansbeke"26 uit de eerste helft van de 17de eeuw, leren we dat deze Joannes Gysels in 1646 een bunder en 2 gemeten en 22 roeden land gebruikte in Hansbeke.  In 1647 was dat 2 bunder, 1 gemet en 22 roeden; in 1648 drie gemeten, 286 roeden en in 1656 vijf gemeten en 76 roeden.  Drie jaar later zakte zijn gebruik tot 3 gemeten en 220 roeden.

Op blz. 84 V lezen we: "1644, anveert van Marten Van Buren [waarschijnlijk vader van Joanna] uyt een hofstede ende stuck landts suyt den heer van hansbeque, west de straete, noort Jan Martens groot int gheheele 3 gemeten 19 roeden, in 1647 de rest [nl. 2 gemeten]".  Daarnaast staat vermeld dat in 1682 Jan Gijssels filius Jans dit land gebruikte.  "Item noch een stuck landts ghen(oemd). het eeckstuck suyt Jan De Coninck, oost Joos De Meyer, noordt Jan Van Wassenhove, groot 447 roeden." (in 1682 aan Jacques Braet).

In 1644, resp. 1646 gebruikte hij eveneens een stuk land "de vuytganck" en "thonixstuxken".  In 1667 was Jan pachter van de grote Sint-Pieterstienden in Hansbeke.

Volgens acte van 19.1.1688 verkocht de familie van Bueren (nl. Marten van Bueren fs. Cornelis, Joes Beelaert fs. Jans, met zijn vrouw Joosijntjen van Bueren fa. Martens, Joanna van Bueren fa. Martens weduwe van Jan Gysels fs. Jan d'aude, namens Pieter Lippens) aan Pieter Neels fs Cornelis, de hofstede waar de weduwe van Jan Gysels de Jonge woonde.  Zij had die hofstede met schuur en ongeveer 1 bunder land in pacht tot kerstavond 1688 en Pieter Neels kocht ze voor "... 900 guldens vrij suiver gelt...".  Daarmee zat Marie De Cuyper als jonge weduwe met 4 kinderen eigenlijk op straat, in zekere zin door haar eigen schoonfamilie.  Was het nu allemaal een beetje schijn of zijn er daarna door de weduwe of de voogd over de kinderen, Jacques Lefebure fs. Jans, onder­han­delingen gevoerd ?  We konden het niet achter­halen, maar feit is zeker dat volgens acte van 22.3.1688 Pieter Neels afziet van de koop ten voordele van de weduwe Gysels.

Daags nadien reeds leende zij van Joos Cremers uit Gent de som van 100 ponden grooten "volghens den penninck XVI", d.i. 1 pond rente per 16 ponden geleend geld, wat overeen­komt met een rente van 6 ponden en 5 schellingen per jaar.  Uiteraard werd naar zekerheid gevraagd over de betalings­kansen van de weduwe en we lezen: "...de voorschr. rente in capitael ende croisen [intresten] verbonden bij eeuwe van eene staende ende blijvende seker...".  Daarvoor hypothekeerde zij "...eene behuysde hofstede met den boomgaert, edificien van huysen schueren en stallen, boomen en cattheylen [alle droog en groen hout] daerop staende, onder een stuck landt ermede gaende t'saemen groot ontrent de thien hondert roen oost daeranne aboutterende het lantstraetjen, suyt den heere baron van ekelbeke, heere van dezer prochie..."

Op 9.6.1732 werd Pieter Sutterman de nieuwe eigenaar van de rente en ze werd uiteindelijk slechts door Jan Baptist Blomme terug­betaald op 26.9.1763, dus ruim 75 jaar na het ontlenen van het geld !  Deze Jan Baptist was de man van Angelina Gysels fa. Pieter, die zelf zoon was van Jan Gysels en Marie De Cuyper 27.

Joannes overleed in Hansbeke op 15.12.1676.  Zijn weduwe was begin 1688 nog in leven.

Joannes Gysels had 2 kinderen:

 1. Martina Gysels
  ° Hansbeke 25.7.1644.
  Zij huwde in Hansbeke op 7.6.1664 met Jacobus Lefeber en stierf in Hansbeke op 11.11.1707.
   
 2. Joannes Gysels (A IV)
  ° Hansbeke 1.12.1647
  † ?
   

Naar de top van deze blz.
Onze Gyssels Welkom-blz
Inleiding
Inhoudstafel
Algemeen Overzicht
Tak ATak B
Doorzoek deze Gyssels webstek !

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  27-02-2023
Copyright (c) 2024Alois Severin Gyssels
Angelus Gyssels (A IX 12)
Bernard Gyssels (A VII 4)
Bernard Gysels (A VIII 3)
Bernard J. Ghysels (A VIII 12)
Bernard Gysels (A IX 7)
Carolus Geysels (A VII 5)
Carolus Gyssels (A VIII 10)
Charles L. Gysels (A IX 4)
Charles L. Gysels (A IX 7)
Constant Gyssels (A IX 10)
Cornelius Gyssels (A VIII 7)
Dominicus Gh. Gysels (A VIII 4)
Dominicus G. Gyssels (A IX 1)
Franciscus Gyssels (A VIII 6)
Fredericq Gysels A IX 3)
Gisbertus Gyssels (A V 1)
Jacobus Gyssels (A VI 1)
Jacobus Fr. Gysens (A VIII 1)
Jacobus Fr. Ghysels (A VIII 9)
Jacobus Fr. Gysels (A IX 2)
Joannes Ghijsels (A II)
Joannes Gysels (A III)
Joannes Gysels (A IV)
Joannes Gyssels (A V 2)
Joannes Gyssels (A VII 2)
Joannes B. Gyssels (A VIII 5)
Joannes Fr. Gysels (A IX 6)
Karel L. Gyssels (A IX 13)
Livinus Gysens (A VIII 2)
Norbertus Ghysels (A VII 3)
Oscar Joseph Gysels
Petrus Gyssels (A VII 1)
Petrus Fr. Gyssels (A IX 9)
Petrus Gyssels (A VI 2)
Petrus Geysels (A VII 6)
Petrus Gyssels (A VIII 8)
Petrus Gyssels (A IX 11)
Pieter Fr. Gyssels (A VIII 11)
Pieter J. Gysels (A IX 5)

Algemeen Overzicht
Tak B
Gyssels homepage
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek
Mijn Platte Land