Gysels Dominicus Ghislenus (A VIII 4) - Ghijsels/Gyssels genealogie
Vier eeuwen Gyssels in het Meetjesland

A VIII 4     Dominicus Ghislenus Gysels

fs. Petrus Gyssels (A VII 1) & Anne Marie De Meyer

° Waarschoot 7.12.1797
x Waarschoot 11.11.1826 Isabella Theresia De Vriendt
† Waarschoot 19.4.1862


Dominicus Ghislenus Gysels werd in Waarschoot geboren op 27.11.1796.  Het was het begin van de Franse tijd en de start van de burgerstand op de gemeenten.  Daar staat hij ingeschreven als Dominique Ghislain.  Hij was op één na het jongste kind van het gezin Petrus Gysels en Anne Marie De Meyer.  Hij was nauwelijks 7 jaar oud toen hij zijn vader verloor; zijn moeder heeft het boerderijtje verder beredderd met 11 kinderen !

Volgens de militielijsten van 1815 was hij 5 voet, 5 duimen en 8 streken groot (= 1,74 m); hij trok het nr. 17, maar werd vrijgesteld omdat hij een broer in dienst had.  Later werd bij zijn naam "délivré congé définitif" bijgeschreven.

Dominicus was 29 jaar toen hij op 11.11.1826 in zijn geboortedorp huwde met de 6 jaar jongere Isabella Theresia De Vriendt, dochter van Jaspaerd en Petronella Joanna Fockaert.  Van beroep was hij landbouwer en zij dienstmeid, zo beweerden ze bij de gemeentebediende.  Isabella was in Waarschoot geboren op 2.8.1803.  Dominicus kon niet handtekenen en stond in 1828 en later als wever in de bevolkingsboeken ingeschreven.

Zij woonden aanvankelijk op de wijk Berg en vanaf 1832 op de wijk Jagerpad; in 1846 was zijn adres Keere 8.  Op 1.6.1849 vertrok gans het gezin naar Lembeke en kwam drie jaar later, op 2.10.1852 naar Waarschoot terug.  Bij de volkstelling van 1856 vinden we hem terug in de Weststraat 179, sectie E met nog 3 ongehuwde kinderen.  Hij was nog "ongeleerd" 71.

Dominicus overleed in het klooster te Waarschoot op 19.4.1862.  Op 4 januari 1883 overleed zijn vrouw in de woning van zoon Bernard Gysels op Arisdonk.

Hun kinderen:

 1. Pieter Joannes Gysels (A IX 5)
  ° Waarschoot 15.2.1827
  † Waarschoot 1.5.1902
   
 2. Joannes Francies Gysels (A IX 6)
  ° Waarschoot 8.5.1829
  Sleidinge 11.5.1876
   
 3. Rosalie Gysels
  ° Waarschoot 29.10.1832.
  Zij beviel op 14 april 1856 van een onwettige zoon August "ter woonst van hun evengenoemde ouders staende alhier in de Weststraete...".  Deze overleed op Kerstdag van hetzelfde jaar.  Twee jaar later beviel ze opnieuw van een zoon Basile op 20.11.1858, die gewettigd werd na haar huwelijk op 6.3.1861 met werkman Charles Louis Surmont, die in Waarschoot op 20.5.1827 geboren was.  Charles Louis woonde bij zijn moeder in de Weststraat 47.
  Rosalie schonk het leven aan tien kinderen en overleed op het Hoekje in Waarschoot op 17.3.1890.  Haar echtgenoot stierf in Zelzate op 14.2.1899.
   
 4. Bernard Gysels (A IX 7)
  ° Waarschoot 7.2.1836
  † Waarschoot 14.4.1883
   
 5. Jan Baptist Gysels
  ° Waarschoot 12.4.1839
  † Waarschoot 9.11.1841.
   
 6. Charles Louis Gysels (A IX 8)
  ° Waarschoot 25.5.1844
  Waarschoot 24.8.1928
   

Beste dank aan de Heer Guy De Reu voor zijn bijdrage.
Hier vindt u het resultaat van zijn stamboomopzoekingen.

Naar de top van deze blz.
Onze Gyssels Welkom-blz
Inleiding
Inhoudstafel
Algemeen Overzicht
Tak ATak B
Doorzoek deze Gyssels webstek !

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  27-10-2023
Copyright (c) 2024Alois Severin Gyssels
Angelus Gyssels (A IX 12)
Bernard Gyssels (A VII 4)
Bernard Gysels (A VIII 3)
Bernard J. Ghysels (A VIII 12)
Bernard Gysels (A IX 7)
Carolus Geysels (A VII 5)
Carolus Gyssels (A VIII 10)
Charles L. Gysels (A IX 4)
Charles L. Gysels (A IX 7)
Constant Gyssels (A IX 10)
Cornelius Gyssels (A VIII 7)
Dominicus Gh. Gysels (A VIII 4)
Dominicus G. Gyssels (A IX 1)
Franciscus Gyssels (A VIII 6)
Fredericq Gysels A IX 3)
Gisbertus Gyssels (A V 1)
Jacobus Gyssels (A VI 1)
Jacobus Fr. Gysens (A VIII 1)
Jacobus Fr. Ghysels (A VIII 9)
Jacobus Fr. Gysels (A IX 2)
Joannes Ghijsels (A II)
Joannes Gysels (A III)
Joannes Gysels (A IV)
Joannes Gyssels (A V 2)
Joannes Gyssels (A VII 2)
Joannes B. Gyssels (A VIII 5)
Joannes Fr. Gysels (A IX 6)
Karel L. Gyssels (A IX 13)
Livinus Gysens (A VIII 2)
Norbertus Ghysels (A VII 3)
Oscar Joseph Gysels
Petrus Gyssels (A VII 1)
Petrus Fr. Gyssels (A IX 9)
Petrus Gyssels (A VI 2)
Petrus Geysels (A VII 6)
Petrus Gyssels (A VIII 8)
Petrus Gyssels (A IX 11)
Pieter Fr. Gyssels (A VIII 11)
Pieter J. Gysels (A IX 5)

Algemeen Overzicht
Tak B
Gyssels homepage
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek
Mijn Platte Land