Gyssels Joannes (A VII 2) - Ghijsels/Gyssels genealogie
Vier eeuwen Gyssels in het Meetjesland

A VII 2     Joannes Gyssels

fs. Jacobus Gyssels (A VI 1) en Joanna De Munck

° Sleidinge omstreeks 1744-1745
x Evergem 2.6.1770 Joanna Maria Reyniers
† Sleidinge 15.12.1811


Het vierde kind van Jacobus Gyssels en Joanna De Munck was ook een zoon: Joannes Gyssels werd in Sleidinge geboren omstreeks 1744-1745.  De juiste datum vonden we niet, maar uit meerdere acten blijkt dat Joannes wel degelijk een zoon is uit dit gezin en bij zijn overlijden staat ook zijn ouderdom vermeld.

Joannes Gysels huwde in Evergem op 2.6.1770 met Joanna Maria Reyniers (ook Ryniers), dochter van Petrus en Catharina Gernaert.  Zij was in Evergem geboren op 5.4.1748.  Hij was wever in Evergem en woonde er op de wijk Schoonstraete, naast zijn broer Franciscus.

Hij verhuurde aan zijn schoonzus Anne Marie De Meyer uit Waarschoot heel wat roerend goed om haar eerste nood na de verkoop van haar goederen te kunnen lenigen.  Na de desertie van haar zoon Petrus werden onder druk van de Fransen de goederen van zijn moeder verkocht.  Vele goederen werden vanaf 11.9.1805 voor 22,50 frank per jaar aan haar in leen gegeven: "cinq plats de fayances, cinq dito en étain, cinq assiettes d'étain, 24 cuilleres d'étain et un moutardier, une coffetiere de cuivre ... zie verder A VII 1, blz. 79.

Joannes overleed in Waarschoot op 66-jarige leeftijd op 15.12.1811 en zijn vrouw volgde hem op 5.12.1822.

Zij hadden 12 kinderen, waarvan 6 niet meerderjarig werden:

 1. Joannes Baptiste Gyssels
  ° Evergem 16.8.1771
  x Evergem 19.4.1803 Anna Carolina Claeys
  † na 1846 waarschijnlijk in Gent of een randgemeente van Gent.
   
 2. Franciscus Gyssels
  ° Evergem 22.6.1773
  x Evergem 1796? Coleta Dhondt
  † Evergem 26.4.1864
   
 3. Cornelius Gyssels
  ° Evergem 12.11.1774
  x Evergem 8.4.1815 Catharina Francisca De Smet
  † Mariakerke 2.4.1878
   
 4. Joanna Jacoba Gyssels
  ° Evergem 29/2/1776
  † Evergem 25/7/1778
   
 5. Petronella Francisca Gyssels
  ° Evergem 30/9/1777
  Zij woonde bij haar jongere broer Leonard op het Dorp in Evergem en overleed er ongehuwd op 3.5.1855.  Zij was spinster.
   
 6. Petrus Gyssels
  ° Evergem 2.2.1779
  x Evergem 24.6.1807 Petronella Van Vooren
  † Evergem 21.12.1866
   
 7. Joanna Gyssels
  ° Sleidinge 29.12.1780
  † Evergem 15.9.1791
   
 8. Leonardus Gyssels
  ° Sleidinge 7.9.1782
  Evergem 7.4.1840
  Hij was een ongehuwde werkman en woonde bij zijn zuster Petronella Francisca in de Schepenhuisstraat op het dorp te Evergem.
   
 9. Constantinus Gyssels
  ° Evergem 20/10/1784
  † Evergem 19/4/1792
   
 10. Anna Catharina Gijsels
  ° Evergem 25/6/1788
  † Evergem 26/9/1788
   
 11. Maria Theresia Gijsels
  ° Evergem 9/3/1790
  † Evergem 12/7/1790
   
 12. Constantinus Gyssels
  ° Evergem 22/4/1792
  † Evergem 29/8/1792
   

Naar de top van deze blz.
Onze Gyssels Welkom-blz
Inleiding
Inhoudstafel
Algemeen Overzicht
Tak ATak B
Doorzoek deze Gyssels webstek !

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  27-02-2023
Copyright (c) 2024Alois Severin Gyssels
Angelus Gyssels (A IX 12)
Bernard Gyssels (A VII 4)
Bernard Gysels (A VIII 3)
Bernard J. Ghysels (A VIII 12)
Bernard Gysels (A IX 7)
Carolus Geysels (A VII 5)
Carolus Gyssels (A VIII 10)
Charles L. Gysels (A IX 4)
Charles L. Gysels (A IX 7)
Constant Gyssels (A IX 10)
Cornelius Gyssels (A VIII 7)
Dominicus Gh. Gysels (A VIII 4)
Dominicus G. Gyssels (A IX 1)
Franciscus Gyssels (A VIII 6)
Fredericq Gysels A IX 3)
Gisbertus Gyssels (A V 1)
Jacobus Gyssels (A VI 1)
Jacobus Fr. Gysens (A VIII 1)
Jacobus Fr. Ghysels (A VIII 9)
Jacobus Fr. Gysels (A IX 2)
Joannes Ghijsels (A II)
Joannes Gysels (A III)
Joannes Gysels (A IV)
Joannes Gyssels (A V 2)
Joannes Gyssels (A VII 2)
Joannes B. Gyssels (A VIII 5)
Joannes Fr. Gysels (A IX 6)
Karel L. Gyssels (A IX 13)
Livinus Gysens (A VIII 2)
Norbertus Ghysels (A VII 3)
Oscar Joseph Gysels
Petrus Gyssels (A VII 1)
Petrus Fr. Gyssels (A IX 9)
Petrus Gyssels (A VI 2)
Petrus Geysels (A VII 6)
Petrus Gyssels (A VIII 8)
Petrus Gyssels (A IX 11)
Pieter Fr. Gyssels (A VIII 11)
Pieter J. Gysels (A IX 5)

Algemeen Overzicht
Tak B
Gyssels homepage
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek
Mijn Platte Land