Geysels Carolus (A VII 5) - Ghijsels/Gyssels genealogie
Vier eeuwen Gyssels in het Meetjesland

A VII 5     Carolus Geysels

zoon van Petrus Gyssels (A VI 2) en Isabella De Muynck

° Hansbeke 19.4.1755
x Zomergem 17.1.1783 Maria Judoca Lievens
† Hansbeke 30.1.1788


Carolus Geysels werd als zesde kind geboren in het gezin van Petrus en Isabella De Muynck in Hansbeke op 19.4.1755.  De pastoor schreef zijn naam als Geysels in het doopregister.  Carolus huwde in Zomergem op 17.1.1783 met Maria Judoca Lievens, dochter van Ludovicus.  Nauwelijks vijf jaar na hun huwelijk overleed Carolus in Hansbeke op 30.1.1788 en liet drie kleine kinderen achter.

Zijn vrouw volgde hem in de dood op 17.7 van het volgende jaar.  Zij hadden geen huwelijkscontract afgesloten, geen vast goed gekocht of geërfd.  Karels vader was zeer arm gestorven: de staat van goed werd indertijd pro deo opgemaakt.  Karel zelf was pas 5 jaar gehuwd maar zat er toch wel een beetje beter voor.

Baljuw Anthone Van Maldeghem had alle goederen geprezen voor 35.14.10 ponden, de juwelen van de weduwe hadden een waarde van 2.18.11 ponden en de venditie van het lijnwaad bracht 7.11.1 ponden en 6 deniers op.  Anderzijds bedroegen de onkosten voor de acten, de prijzij en de aankoop van wat aardappelen en boekweit 7.5.3 ponden, zodat zijn staat van goed met een boni afsloot van 38.19.7 ponden en 6 deniers.  Daarvan was de helft bestemd voor de weduwe en de andere helft werd verdeeld onder de drie wezen.  Deze laatsten moesten wel instaan voor de begrafeniskosten ten belope van 3.14.0 ponden.  Zo was hun aandeel 15.15.9 ponden en 9 deniers of elk 5.5.3 ponden en 3 deniers.

Haar vader Ludovicus Lievens uit Zomergem verklaart: "... hem over de selve hauderigghe sijne dochter te stellen als seker borghe voor het gonne sij hier vooren bij slote aen haere weesen schuldigh is..."  Het beste hoofd, een van de zwaarste belastingen bij een sterfgeval in de oude tijden was in Hansbeke nog volop in voege, maar de weduwe werd er van vrijgesteld door de goedwil van de heer: "... 't beste hooft cattheyl met de doodt vanden overledenen vervallen in profijt van den edelen heere deser prochie, geremitteert soo dat het selve alhier niet te brengen en doet als voor memorie..." Zowel de weduwe, haar vader als voogd Albert Gysels konden niet naamtekenen (79).

Zij heeft vier kinderen ter wereld gebracht:

 1. Carolina Geysels
  ° Hansbeke 30.10.1783
  Zij huwde in Eeklo op 29.4.1812 met Ignatius Guillelmus Claeyssens, zoon van Pierre Jacques en Agnes Cloeckaert.  Hij was er geboren op 16.5.1778 en was metser van stiel.  Zij was spinster.  In 1846 woonden ze in de Kerkstraat 16.  Carolina woonde in het Raamstraatje toen ze op 14.10.1852 overleed; haar man stierf in "ten zijnen huize in het Crommewaelstraetjen" op 21.1.1863 rond 10 uur 's avonds op 84-jarige leeftijd.
  Zij hadden vijf zonen:
  • Franciscus Alexander Claeyssens
   ° Eeklo 14/2/1814. Was gehuwd met Joanna Theresia Scheir en overleed in Eeklo op 18/12/1853.  Hij was winkelier in de Molenstraat.
  • Petrus Anthonius Claeyssens
   ° Eeklo 22/12/1815
  • Seraphinus Claeyssens
   ° Eeklo 18/3/1819
   † Brugge 22/1/1881.  Hij was er opgenomen in het krankzinnigengesticht van de Zusters Dominicanessen.
  • Joannes Baptiste Claeyssens
   ° Eeklo 5/12/1822
   Huwde met Clementia De Busscher en overleed in zijn woning in de Teirlinckstraat te Eeklo op 2/1/1893.  Hij was koopman.
  • Eduardus Claeyssens
   ° Eeklo 14/5/1828
   Huwde met Seraphina Vande Gheuchte en overleed in Eeklo op 8/1/1892.  Hij was opgenomen in het Liefdadigheidsgesticht in de Brugsestraat.
    
 2. Coleta Geysels
  ° Hansbeke 14.12.1784
  Zij was naaister en huwde met timmerman Jacobus Ranschaert uit Ertvelde; ze woonde op het Dorp in Sleidinge.  Op 1.8.1858, waarschijnlijk kort na het overlijden van haar man, laat ze heel wat huishoudelijk gerief en timmergerei over aan haar zoon Charles.  Tegelijkertijd verbond deze zich ertoe "...zijn moeder bij zich te houden en de zelve haar leven geduerende, 't zijnen huize behoorlijk op te passen en te onderhouden van levensbehoeften, kleederen en verdere noodwendigheden, zo wel ziek als gezond, gelijk een goed kind verplight is te doen - en voor het geval dat hij cessionaris aen deze zijn verbintenis te kort bleef, dat zij cedente de woon van de cessionaris zal mogen verlaten, als wanneer hij haar jaarlijks vijftig franken zal moeten betalen, eischbaar bij trimester en bij anticipatie..."
  Deze notariële verbintenis (80) was zeker geen overbodige luxe geweest, want ze is op tweede Kerstdag 1859 naar Gent verhuisd...
  Zij had 4 kinderen.
   
 3. Petrus Geysels
  ° Hansbeke 23.11.1785
   
 4. Rosa Geysels
  ° Hansbeke 1.2.1787
  † Hansbeke 25.6.1787

Naar de top van deze blz.
Onze Gyssels Welkom-blz
Inleiding
Inhoudstafel
Algemeen Overzicht
Tak ATak B
Doorzoek deze Gyssels webstek !

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  27-02-2023
Copyright (c) 2024Alois Severin Gyssels
Angelus Gyssels (A IX 12)
Bernard Gyssels (A VII 4)
Bernard Gysels (A VIII 3)
Bernard J. Ghysels (A VIII 12)
Bernard Gysels (A IX 7)
Carolus Geysels (A VII 5)
Carolus Gyssels (A VIII 10)
Charles L. Gysels (A IX 4)
Charles L. Gysels (A IX 7)
Constant Gyssels (A IX 10)
Cornelius Gyssels (A VIII 7)
Dominicus Gh. Gysels (A VIII 4)
Dominicus G. Gyssels (A IX 1)
Franciscus Gyssels (A VIII 6)
Fredericq Gysels A IX 3)
Gisbertus Gyssels (A V 1)
Jacobus Gyssels (A VI 1)
Jacobus Fr. Gysens (A VIII 1)
Jacobus Fr. Ghysels (A VIII 9)
Jacobus Fr. Gysels (A IX 2)
Joannes Ghijsels (A II)
Joannes Gysels (A III)
Joannes Gysels (A IV)
Joannes Gyssels (A V 2)
Joannes Gyssels (A VII 2)
Joannes B. Gyssels (A VIII 5)
Joannes Fr. Gysels (A IX 6)
Karel L. Gyssels (A IX 13)
Livinus Gysens (A VIII 2)
Norbertus Ghysels (A VII 3)
Oscar Joseph Gysels
Petrus Gyssels (A VII 1)
Petrus Fr. Gyssels (A IX 9)
Petrus Gyssels (A VI 2)
Petrus Geysels (A VII 6)
Petrus Gyssels (A VIII 8)
Petrus Gyssels (A IX 11)
Pieter Fr. Gyssels (A VIII 11)
Pieter J. Gysels (A IX 5)

Algemeen Overzicht
Tak B
Gyssels homepage
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek
Mijn Platte Land