Gysels Charles Louis (A IX 8)Ghijsels/Gyssels genealogie
Vier eeuwen Gyssels in het Meetjesland

A IX 8     Charles Louis Gysels

fs. Dominicus Ghislenus Gysels (A VIII 4) en Isabella Theresia De Vriendt
 

° Waarschoot 25.5.1844
x Waarschoot 4.5.1867 Rosalie De Vusser
† Waarschoot 24.8.1928


Het jongste kind in het gezin van Dominicus Gysels en Isabella Theresia De Vriendt was ook een zoon.  Charles Louis Gysels werd in Waarschoot op 25.5.1844 geboren.  Zijn oudste broer was reeds 17 jaar.  Zijn moeder zou minder dan 3 maand later 41 jaar oud worden.

Als loteling van het jaar 1864 trok hij zich met het nummer 56 vrij van elke legerdienst.  Hij was 1,68 m groot (een van de grootste van de familie), had een lang aangezicht, plat voorhoofd, blauwe ogen, lange neus en een gewone mond, een ronde kin, blond haar en dito wenkbrauwen.  Hij was ongeletterd.  En omdat hij niet in het leger moest, had hij de kans vroeg te huwen.

Hij huwde in Waarschoot op 4.5.1867 met de hoogzwangere Rosalie De Vusser, dochter van Jacobus Franciscus en Maria Theresia Pots.  Rosalie was weefster en haar man wever.  Zij werd in Waarschoot geboren op 9.10.1843 en overleed er op de Leest op 26.1.1916.  Ze gingen na hun huwelijk naast haar ouders op de Berg wonen, maar in 1880 vinden we hen op de Leest 51; in 1890 Leest 11, in 1910 Leest 68.  Charles Louis stierf in Waarschoot op 24.8.1928.

Hun kinderen:

 1. NN doodgeboren jongen op 2.7.1867.
   
 2. Marie Christine Gysels
  ° Waarschoot 9.8.1868
  Zij trouwde als weefster in Waarschoot op 6.11.1889 met wever Eduard Mortier, die er op 29.1.1862 geboren was als zoon van Petrus en Sophie Boes uit de Statiestraat.  Zij woonden op de Oostmoer 5 samen met Eduard's moeder, die op 10.10.1892 stierf.  In 1910 woonden ze Bos 15, in 1930 op Beke 66, naast de familie Gysels-Loete.  Marie Christine hielp als "achterwaarsterigge" heel wat Waarschotenaren ter wereld komen.  Eduard stierf op 9.12.1941 en zijn echtgenote in Waarschoot op 9.6.1949.
  Zij hadden drie kinderen:
  • Charles Louis Mortier ° Waarschoot 4.9.1891
   Ongehuwd aan het ijzerfront gesneuveld op 17.6.1917; hij was corporaal bij het 15e linieregiment.
  • Petrus Oscar Mortier ° Waarschoot 15.5.1898
   Hij huwde in Waarschoot op 12.9.1923 met Joanna Dhooge, die in Waarschoot op 19.3.1902 geboren was.  Petrus en Joanna hadden geen kinderen.  Petrus overleed in Waarschoot op 31.8.1963.
  • Malvina Louise Mortier ° Waarschoot 17.3.1904
   Zij huwde in Waarschoot op 29.6.1928 met Gustaaf Blomme, een fabrieksarbeider uit Zomergem en stierf in Beke op 23.1.1961.
    
 3. Petrus Bernardus Gysels
  ° Waarschoot 30.12.1870
  Hij was wever en huwde op 2.11.1899 met Hermina Rosalia De Craene, die in Waarschoot op 4.5.1875 geboren was als dochter van Bernard en Felicita De Smet uit de Kerkstraat.  Zij gingen op de Leest wonen.
  Petrus Bernardus verliet zijn gezin en zocht vanaf 26.6.1903 zijn geluk in Paterson, in de USA.  Hij overleed in Paterson op 29.6.1920.  Hermina bleef achter met 2 kinderen en stierf in Waarschoot op 15.1.1933.  Zij was de zuster van de directeur van de textielfabriek op Beke en heeft daar dus gewerkt om in het onderhoud van haarzelf en haar gezin te voorzien.  Zij woonde op de wijk Leest.
  Hun kinderen:
  • Magdalena Rosalia Maria Gysels
   ° Waarschoot 8.7.1900
   Zij huwde in Waarschoot op 6.9.1928 met Cyriel De Poorter zoon van Petrus en Leonie Marie De Keyser, die in Ronsele geboren was op 2.10.1904.  Zij waren fabrieksarbeiders.  Cyriel overleed reeds op 7.5.1947 in Gent; zijn vrouw stierf onverwacht in haar woning op de Leest 86 te Waarschoot op 3.2.1994.
   Zij hadden twee kinderen:
   • Eliane De Poorter
    ° Waarschoot 31.3.1929
    Zij bleef ongehuwd en was meer dan 20 jaar hoofdverpleegster in de Bijloke te Gent.
   • Monique De Poorter
    ° Waarschoot 26.8.1935
    Zij huwde in Waarschoot op 5.9.1959 met Firmin Blomme, die in Kaprijke op 17.8.1932 geboren is.  Firmin is bediende.  Dit gezin telt twee kinderen, een zoon en een dochter die zelf 2 dochters heeft.
  • Charles Louis Gysels
   ° Waarschoot 23.2.1902
   Hij was soldaat milicien van de lichting 1922 bij de 23e linie met het nummer 123/10509 en later in het legerdepot van het eerste regiment hulptroepen.
   Hij huwde in Waarschoot op 29.4.1930 met Adrienne Wille, die daar op 25.11.1907 geboren werd.
   Charles Louis was schrijnwerker, hield van bollen en was een veelzijdig muzikant.  Hij was vrij koppig en dronk graag zijn pintje.  Hij overleed in een Gentse kliniek op 12.8.1958.  Zijn weduwe werkte van 1960 tot 1973 als poetsvrouw op 't mooiste huisje aan Beirtjens-brug.  Adrienne woonde Leest 90 te Waarschoot en overleed vrij plots in de kliniek te Eeklo op 4.4.1995.
   Zij hadden 5 kinderen:
   • Een dochter, gehuwd, 1 zoon.
   • Een gehuwde dochter
   • Een derde dochter, gehuwd, 1 zoon.
   • Een vierde dochter, gehuwd, twee kinderen, eerst een dochter die zelf ook twee dochters heeft en dan een zoon die één dochter heeft.
   • Een zoon, gehuwd, 1 zoon.
     
 4. Henricus Franciscus Gysels
  ° Waarschoot 2.11.1872
  Hij trad in het huwelijk op 10.7.1901 met Emerence De Caussemaecker.  Zij was in Waarschoot geboren op 22.2.1879 in het gezin van Bernard en Maria Rosalia Dobbelaere.  Zij gingen op de Leest wonen.  Henri overleed in Waarschoot op 4.5.1957 en zijn echtgenote in Eeklo op 25.6.1976.
  Hun kinderen:
  • Maria Hortense Gysels
   ° Waarschoot 8.12.1901
   Zij huwde in Waarschoot op 29.11.1945 met Henri Buysse, die in Maldegem op 17.12.1904 geboren was als zoon van Honore en Amelie Bomberna.  Hij was reeds weduwnaar van Georgette Haubourdin (†Waarschoot 15.5.1938).  Hij stierf plots op 16.3.1986 in Zomergem.  Zijzelf stierf in het Rustoord "Ons Zomerheem" te Zomergem op 1.4.1990.  Zij hadden geen kinderen.
  • Zulma Maria Gysels
   ° Waarschoot 1.1.1903
   Waarschoot 29.5.1909
  • Irène Leontina Gysels
   ° Waarschoot 25.4.1912
   Zij huwde in Waarschoot op 2.7.1938 met Albert De Vriendt, die er op 28.11.1914 geboren was.  Albert was handelaar in confiserie. Hij overleed in Gent op 6.11.1984.
   Irene woonde in Waarschoot, Hendrik Consciencelaan 37.  Ze is overleden in het Woon- en Zorgscentrum 'De Linde' te Waarschoot op 11.4.2015.  Zij was bijna 103 jaar !
   Zij hebben 1 dochter die gehuwd is en in de omgeving van Luik woont.
  • Andrea Maria Gysels
   ° Waarschoot 31.10.1919
   Zij huwde in Waarschoot op 2.12.1942 met Adiel De Vuyst, die op 26.9.1914 in Zomergem geboren is.  Adiel was meestergast.  Zij woonden in Waarschoot.  Hij is op 10 october 2007 in het Algemeen Ziekenhuis Alma te Eeklo overleden.
   Hun 5 kinderen:
   • Een dochter, gehuwd, 2 kinderen.
   • Een zoon, gehuwd met een Amerikaanse, drie kinderen.
   • Een dochter, gehuwd, twee kinderen.
   • Een zoon, gehuwd.
   • Een dochter, gehuwd, twee zonen.
     
 5. Maria Camilla Gysels
  ° Waarschoot 16.11.1874
  Zij was fabriekswerkster en trad in het huwelijk te Waarschoot op 12.4.1899 met meestergast-katoenwever Henricus De Schuyter, die er geboren was op 5.10.1874 als zoon van Eduard en Josephina Martens van de Leest.  Zij woonden eerst op het Hoekje te Waarschoot, vanaf 1.9.1903 in de Zuidmoerstraat 43 te Eeklo en vanaf 27.3.1904 in de Crevestraat 191 te Moerbeke.
  Zij hadden 1 zoon en 1 dochter.  Camilla stierf in Sint-Amandsberg op 13.4.1963 en Henricus overleed in Waasmunster op 10 october van hetzelfde jaar.
   
 6. Honorina Marie Gysels
  ° Waarschoot 9.1.1877
  Zij huwde op 30.4.1902 in Waarschoot met Achiel Lapauw, een wever.  Hij was in Nieppe (Frankrijk) op 7.3.1880 geboren als zoon van Charles Louis en Josephina Verhulle.  Zij verhuisden van Waarschoot Beke 16 op 15.3.1915 naar Zomergem Beke en 15 jaar later naar de Leest in Waarschoot.  Achiel stierf in Zomergem op 4.4.1926 en Honorina in Gent op 14.2.1941.
  Hun kinderen:
  • Rene Lapauw
   Hij was textiearbeider, woonde in Moeskroen, was gehuwd met Alma De Zutter, en overleed in 1982; Alma stierf in 1980.
   Zij hebben 1 dochter Odette.
  • Maria Magdalena Lapauw
   °  Waarschoot 10.5.1910
   Zij huwde met Maurits Bru, die in Waarschoot op 30.8.1903 geboren was.
   Zij waren textielarbeiders.  Maurits is in Waarschoot op 27.10.1981 overleden en Magdalena woont nu nog in Waarschoot.
   Zij heeft 1 zoon die gehuwd is en zelf 3 zonen heeft.
    
 7. Jules Camiel Gysels
  ° Waarschoot 21.11.1878
  Hij ging als knecht werken bij de ongehuwde landbouwersfamilie Vermeire in Lovendegem, Appensvoorde 31 op 27.12.1903 en keerde naar huis terug op 1.2.1907; op 23.4.1909 vertrok hij opnieuw naar Lovendegem in de Kasteeldreef 16, maar keerde op 26.6.1915 weer naar huis terug waarna hij in het klooster ging werken.
  Hij huwde in Waarschoot op 15.4.1920 met Helena De Rop, een fabriekswerkster.  Zij werd in Waarschoot geboren op 8.8.1886 en was de dochter van Petrus en Pelagie Remerie.  Helena was wel reeds op 2.5.1919 bevallen van een zoon Maurice Triphon Marcel, die na haar huwelijk door Jules erkend werd en aldus de naam Gysels kreeg.  Na hun huwelijk gingen ze op de Leest wonen.  Jules was dagloner en Helena katoenweefster.  In 1934 verhuisden ze naar het Kort-Eindeken in Lovendegem.  Verder waren er geen kinderen.
  Maurice was matrassenmaker.  Hij woonde in Gent en was getrouwd met Mathilde De Coninck.  Zij overleed op 11.2.1954 te Gent.  Maurice en Mathilde hadden geen kinderen.
  Jules overleed op 8/7/1954 te Lovendegem in de Kerkstraat.
   
 8. Helena Gysels
  ° Waarschoot 3.6.1881.
  Zij huwde in haar geboortedorp op 15.6.1904 met Jules Bonamie, een fabrieksarbeider die er op 23.2.1878 geboren was.  Hij was de zoon van Karel Francies en Marie Van Durmen.  Zij woonden eveneens op de Leest te Waarschoot en hadden geen kinderen.  Beiden stierven in Waarschoot, Helena op 9.12.1966 en Jules op 6.1.1968.
   
 9. 9. Maria Ludovica Gysels
  ° Waarschoot 9.1.1884
  Zij huwde op 13 mei 1908 in Waarschoot met Henri Van Hoorebeke die in Zomergem geboren was op 9.7.1885 als zoon van Jan Baptist en Clemence Philips.  Zij stierf op de wijk Leest op 21.8.1910, kort na de geboorte van een zoon die als kind gestorven is.  Henri hertrouwde in Waarschoot op 14.5.1913 met Honorine De Baets en ging naar de Kere wonen.  Henri was koerier en Honorine portierster van de fabriek op het Hoekje.  Henri overleed in Waarschoot op 3.9.1950.
   
 10. Gustaaf Camiel Gysels
  ° Waarschoot 30.5.1887
  Hij was 1,77 m groot en verdiende zijn brood als katoenwever.  Hij huwde in Waarschoot op 28 mei 1913 met Emma Maria Heirebrandt, eveneens een katoenweefster.  Zij was in Zomergem geboren op 9.2.1882 als dochter van Petrus en Rosalie Blanckaert.  Zij trouwden in bij Gustaafs ouders.  Gustaaf is twee tot drie jaar vóór zijn dood suisse geweest in de kerk van Waarschoot; hij stierf in Eeklo op 29.6.1950 en Emma Maria op 22.2.1963 in Waarschoot.
  Hun kinderen:
  • Rachel Rosalie Gysels
   ° Waarschoot 19.3.1917
   Zij huwde in Waarschoot op 11.9.1942 met Gustaaf Marcel De Clercq, die in Waarschoot op 19.11.1910 geboren was als zoon van Ivo en Honorine van De Walle. Gustaaf was eerst textielarbeider en later werkte hij in Ter Beke; Rachel was huisvrouw.  Gustaaf overleed op 24.1.1988 in Waarschoot.  Rachel woont Leest 112 te Waarschoot.
   Zij hebben 5 zonen:
   • Gehuwd, 3 kinderen.
   • Gehuwd, 1 zoon.
   • Gehuwd, 1 dochter.
   • Gehuwd, 1 dochter en 1 zoon.
   • Gehuwd, 1 zoon en 1 dochter.
  • Yvonne Gysels
   ° Waarschoot 8.11.1921.
   Zij huwde te Waarschoot op 19.12.1942 met Alfons Engels, die in Lembeke op 10.8.1920 geboren is als zoon van Jan Baptist en Maria Louisa Vermeersch.  Alfons was werkman bij een bloemist en woonde Smalle Heerweg 92 te Lochristi.
   Alfons is overleden in Gent op 17.11.1992.
   Zij hebben geen kinderen.
    

De ouders van Charles Louis Gysels:
Dominicus Ghislenus Gysels (A VIII 4) en Isabella Theresia De Vriendt

Naar de top van deze blz.
Onze Gyssels Welkom-blz
Inleiding
Inhoudstafel
Algemeen Overzicht
Tak ATak B
Doorzoek deze Gyssels webstek !

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  15-06-2023
Copyright (c) 2024Alois Severin Gyssels
Angelus Gyssels (A IX 12)
Bernard Gyssels (A VII 4)
Bernard Gysels (A VIII 3)
Bernard J. Ghysels (A VIII 12)
Bernard Gysels (A IX 7)
Carolus Geysels (A VII 5)
Carolus Gyssels (A VIII 10)
Charles L. Gysels (A IX 4)
Charles L. Gysels (A IX 7)
Constant Gyssels (A IX 10)
Cornelius Gyssels (A VIII 7)
Dominicus Gh. Gysels (A VIII 4)
Dominicus G. Gyssels (A IX 1)
Franciscus Gyssels (A VIII 6)
Fredericq Gysels A IX 3)
Gisbertus Gyssels (A V 1)
Jacobus Gyssels (A VI 1)
Jacobus Fr. Gysens (A VIII 1)
Jacobus Fr. Ghysels (A VIII 9)
Jacobus Fr. Gysels (A IX 2)
Joannes Ghijsels (A II)
Joannes Gysels (A III)
Joannes Gysels (A IV)
Joannes Gyssels (A V 2)
Joannes Gyssels (A VII 2)
Joannes B. Gyssels (A VIII 5)
Joannes Fr. Gysels (A IX 6)
Karel L. Gyssels (A IX 13)
Livinus Gysens (A VIII 2)
Norbertus Ghysels (A VII 3)
Oscar Joseph Gysels
Petrus Gyssels (A VII 1)
Petrus Fr. Gyssels (A IX 9)
Petrus Gyssels (A VI 2)
Petrus Geysels (A VII 6)
Petrus Gyssels (A VIII 8)
Petrus Gyssels (A IX 11)
Pieter Fr. Gyssels (A VIII 11)
Pieter J. Gysels (A IX 5)

Algemeen Overzicht
Tak B
Gyssels homepage
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek
Mijn Platte Land